Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Artystyczna Fotografia ?lubna - Us?ugi Fotograficzne - Nowy S?cz
ID linku 943
Url http://www.waszdzien.pl
Opis Specjalizujemy si? w fotografii reporta?owej i studyjnej. Zdj?cia nasze pozwol? Wam powróci? do tego najpi?kniejszego dnia w Waszym ?yciu jakim jest ?lub. Poprzez nasze zdj?cia pragniemy pokaza? Wam Wasze szcz??cie i mi?o?? oraz sprawi? by po latach ten obraz by? tak samo ?ywy jak w dniu Waszego ?lubu.W naszej pracy do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Dok?adamy wszelkich stara? aby fotografie nasze by?y zawsze najwy?szej jako?ci. Nasze do?wiadczenie w po??czeniu z najnowszym cyfrowym sprz?tem daje nam mo?liwo?? realizacji zlece? nawet w najtrudniejszych warunkach.
Kategoria Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > N
Słowa kluczowe
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Artystyczna Fotografia ?lubna - Us?ugi Fotograficzne  - Nowy S?cz
Ocena gościa

 Other links at Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
1. Videofilmowanie i fotografia ?lubna, zdj?cia ?lubne, wideofilmowanie
  Studio Filmowo-Fotograficzne zajmuje si? realizacj? filmów video i reporta?y fotograficznych. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zawsze uwzgl?dniamy Pa?stwa sugestie i ?yczenia. Na nasz? ofert? sk?adaj? si?: videofilmowanie, fotoreporta?e oraz sesje plenerowe.
Za dojazd do m.in. tych miejscowo?ci nie pobieramy op?at za dojazd: Bia?a Podlaska - Janów Podlaski - Konstantynów - ?omazy - ?osice - Le?na Podlaska - ?uków - Mi?dzyrzec Podlaski - Radzy? Podlaski - Siedlce - Siemiatycze - Terespol - Wisznice, W?odawa
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Nauka i edukacja > Us?ugi


2. Zdj?cia lotnicze
  Jeste?my firm? profesjonalnie zajmuj?c? si? fotografi? lotnicz?. Wykonane przez nas zdj?cia lotnicze znajduj? wykorzystanie zarówno w celach reklamowych jak i przy przestrzennym planowaniu zagospodarowania terenu. Na naszej stronie mo?na obejrze? efekty naszej pracy. Serdecznie zapraszamy. Na naszej stronie mo?ecie Pa?stwo obejrze? fotografie z sesji lotniczych nad wieloma miastami oraz wsiami. Wykonujemy równie? fotografie obiektów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? fotografii lotniczej, szczegó?owo opisan? na naszej stronie Internetowej.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


3. Fotografia ?lubna Barlinek, Gorzów, Szczecin - S?awomir Pietrzak
  Oferujemy fotografi? ?lubn? w takich miejscowo?ciach jak Barlinek, Gorzów i Szczecin. Nasza fotografia ?lubna to doskona?a pami?tka z tego jednego wielkiego dnia dla ka?dej Pary M?odej. Aparat fotograficzny jest nie tylko przed?u?eniem oka, ale równie? umys?u. Mo?e widzie? ostrzej, dalej, bli?ej, wolniej i szybciej ni? oko. Mo?e ujrze? niewidzialne ?wiat?o. Dzi?ki niemu mo?emy zobaczy? przesz?o?? , tera?niejszo?? i przysz?o??. Fotografia ?lubna jest dla mnie wielkim wyzwaniem i pasj?. Umiej?tne ukazanie emocji, ?ez, rad?ci w tym jedynym i niepowtarzalnym dniu jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Dlatego gwarantuje, ?e powierzaj?c mi to zadanie mo?ecie spa? spokojnie a efekty przewy?sz? wasze oczekiwania. Podsumowaniem mojej pracy jest album, który opowiada histori? o parze, otoczeniu oraz atmosferze w tym wyj?tkowym dniu.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


4. piqsell - fotografia ?lubna
  Potrafimy wytrwale i subtelnie obserwowa? Was oraz uwiecznia? te chwile tak by?cie sami, spogl?daj?c na zdj?cia, odczuwali ponownie ciep?e emocje.Przej?ci, niecodzienni, prawie ?wi?ci, jeste?cie przez ca?y czas w centrum naszej uwagi, w szczególnie ?yczliwym Wam obiektywie. Dla nas wa?ne jest by uchwyci? jak najwi?cej, aby?cie mogli wybra? to, co wyj?tkowe, najmilsze, dostojne i... naj?mieszniejsze. Chcemy by trwa?a w Was ta sama rado??, gdy Wasz ?lub latami b?dzie widnia? w albumie pami?tkowej fotografii.
Zapraszamy na stron? www.piqsell.com
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Kultura i sztuka


5. Artystyczna Fotografia ?lubna - Us?ugi Fotograficzne - Nowy S?cz
  Specjalizujemy si? w fotografii reporta?owej i studyjnej. Zdj?cia nasze pozwol? Wam powróci? do tego najpi?kniejszego dnia w Waszym ?yciu jakim jest ?lub. Poprzez nasze zdj?cia pragniemy pokaza? Wam Wasze szcz??cie i mi?o?? oraz sprawi? by po latach ten obraz by? tak samo ?ywy jak w dniu Waszego ?lubu.W naszej pracy do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Dok?adamy wszelkich stara? aby fotografie nasze by?y zawsze najwy?szej jako?ci. Nasze do?wiadczenie w po??czeniu z najnowszym cyfrowym sprz?tem daje nam mo?liwo?? realizacji zlece? nawet w najtrudniejszych warunkach.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > N
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com