Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Banery Flash
ID linku 3356
Url http://web.oversize.pl
Opis Zajmujemy si? tworzeniem stron www, internetowych bannerów reklamowych, prezentacji i innych elementów flashowych oraz multimedialnych. 0ferujemy równie? design materia?ów reklamowych itp. Naszym klientom polecamy pozycjonowanie, hosting oraz atrakcyjne sub-domeny i konta e-mail.
Wykonujemy internetowe bannery reklamowe w technologii flash. Banery flash to doskona?a forma reklamy produktów, us?ug i portali internetowych. Technologia flash umo?liwia wykorzystanie zaawansowanych i efektownych animacji, które skutecznie przyci?gn? uwag? potencjalnego klienta. Nasze projekty bannerów dostosowane s? graficznie i animacyjnie do reklamowanego produktu przy uwzgl?dnieniu wskazówek klienta. Nie wykorzystujemy szablonów, do ka?dego baneru podchodzimy indywidualnie.
Kategoria Komputery > Firmy
Słowa kluczowe Banery flash
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Banery Flash
Ocena gościa

 Other links at Komputery > Firmy
1. Przeprowadzki Warszawa
  Przeprowadzka mieszkania, biura, a mo?e mi?dzynarodowa?
Je?eli poszukuj? Pa?stwo firmy, która w profesjonalny sposób zajmie si? przygotowaniem przeprowadzki mi?dzynarodowej, Pa?stwa firmy czy mieszkania, to znale?li si? Pa?stwo na w?a?ciwej stronie.

Przeprowadzka? To nie problem.
Zapraszamy do lektury naszych stron i do wst?pnego zapoznania si? z nasz? ofert? i mo?liwo?ciami. Ka?dy znajdzie tu interesuj?ce informacje. Zach?camy Pa?stwa do bezpo?redniego kontaktu z naszym dzia?em handlowym, gdzie kompetentni i zawsze u?miechni?ci przedstawiciele DTS odpowiedz? na Pa?stwa pytania, umówi? si? na spotkanie w sprawie wyceny realizacji czy podpowiedz? jak przygotowa? si? do przeprowadzki.

Dlaczego DTS?

* Jeste?my najwi?ksz? Polsk? firm? przeprowadzkow? w naszym kraju. Zatrudniamy ponad 60 osób i dysponujemy flot? ponad 20 pojazdów.
* Realizujemy najwi?ksze projekty przeprowadzkowe w ca?ym kraju. Zobacz nasze referencje!
* Jako jedyna firma w ca?ej bran?y posiadamy certyfikat Systemu Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001:2000
* Jeste?my cz?onkiem Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego i American Moving And Storage Association
* Dysponujemy za?og? wyszkolonych specjalistów, z których niektórzy moga poszczyci? si? ponad 10-cio letnim do?wiadczeniem w bran?y przeprowadzkowej
* W 2006 roku zakwalifikowali?my si? do fina?u konkursu Entrepreneur of the Year 2006 organizowanego przez firm? Ernst & Young
Kategoria:   Komputery > Firmy


2. Zwrot podatku
  Dzi?ki naszej firmie mo?esz zwi?kszy? zyski swojej firmy. Pomo?emy równie? korzystnie rozliczy? z urz?dem skarbowym osoby prywatne. Jeste?my grup? specjalistów w dziedzinie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci. ?wiadczymy szeroki zakres us?ug dla osób prywatnych i firm.Dzi?ki naszemu internetowemu serwisowi ksi?gowemu mo?esz nam zleci? prowadzenie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci twojej firmy. Jeste?my tak?e do dyspozycji przy rozliczeniach podatków do zwrotu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasza ofert? dost?pn? na stronie internetowej.
Kategoria:   Komputery > Firmy


3. Us?ugi informatyczne Rzeszów
  Wschodni klaster informatyczny - Rzeszów, Podkarpacie. Czym jest Klaster IT? Jest to stowarzyszenie powo?ane do ?ycia przez podkarpackie firmy informatyczne, które zrzeszy?y si? aby móc lepiej promowa? i wykorzystywa? potencja? informatyczny jaki drzemie w tej cz??ci Polski. Na stronie Klastra znajdziecie Pa?stwo firmy informatyczne posegregowane w katalogu, praca dla informatyka w formie og?osze? oraz wiele innych, o której dowiecie si? odwiedzaj?c nasz? stron? internetow?. W sk?ad wschodniego Klastra informatycznego wchodz? czo?owe podkarpackie firmy it, zatrudniaj?ce wielu uzdolnionych informatyków.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > W Sieci > Portale


4. IC Service Wroc?aw - Us?ugi informatyczne, outsourcing IT, serwis IT, serwis komputerowy.
  Us?ugi informatyczne, outsourcing IT dla firm oraz obs?uga klientów indywidualnych. Zapewniamy serwis IT, serwis komputerowy, umowy serwisowe. Najtaniej we Wroc?awiu. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu i firmie. Posiadamy odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy s? do Pa?stwa dyspozycji 24 godziny na dob?. Tel. 693-488-567.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > Tworzenie stron


5. Sklep, serwis komputerowy, pogotowie komputerowe, obs?uga informatyczna firm Lublin
  Firma KOM.PL specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug zwi?zanych z napraw?, modernizacj?, konserwacj? oraz rozbudow? sprz?tu komputerowego, a tak?e obs?ug? informatyczn? firm. Zapewnia serwis komputerowy obejmuj?cy sprz?t komputerowy oraz oprogramowanie. Jako pogotowie komputerowe udziela wsparcia technicznego przy wdra?aniu sprz?tu oraz oprogramowania. Firma KOM.PL oferuje równie? sprzeda? sprz?tu komputerowego, w??cznie z mo?liwo?ci? zakupów on-line.
Zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania si? z ofert? sklepu.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Sprz?t
Zakupy > Komputery > Drukarki i materia?y eksploatacyjne
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com