Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Biuro Nieruchomo?ci De Lege Artis
ID linku 140
Url http://www.delegeartis.pl
Opis Biuro Nieruchomo?ci "De Lege Artis" zosta?o za?o?one przez do?wiadczonych po?redników w obrocie nieruchomo?ciami, w odpowiedzi na wzrastaj?ce standardy i wymagania Klientówna rynku nieruchomo?ci.

"De Lege Artis" tworz? ludzie, którzy profesjonalnie, bezpiecznie i zgodnie z regu?ami sztuki prawnej przeprowadz? Pa?stwa transakcj? i zabezpiecz? Pa?stwa interesy.
Zapewniamy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? formalno-merytoryczn? oraz finansow? transakcji.
Kategoria Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo
Dobra konsumpcyjne > Biuro
Słowa kluczowe Nieruchomo?ci Kraków   Mieszkania Kraków Centrum   Apartamenty Kraków Centrum   Domy Kraków   Bli?niaki Kraków Centrum   Rezydencje Kraków Centrum   Szeregówki Kraków Centrum   Lokale Kraków Centrum   Grunty Kraków Centrum   Dzia?ki Kraków Centrum   Parcele Kraków
Data Sep 12, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Biuro Nieruchomo?ci De Lege Artis
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Mieszkaniowe
1. Wynajem mieszka?
  Ka?dy z nas pragnie mie? w?asne mieszkanie. Dom jest przez cz?owieka traktowany jako cel w ?yciu, który musi by? osi?gni?ty. Je?eli masz ju? do?? niezdrowej atmosfery panuj?cej w twoim domu rodzinnym, spróbuj to zmieni? i kup sobie nowy dom albo mieszkanie. Nieruchomo?ci w internecie s? bardzo wszechstronne.Na nowe mieszkania niestety nie ka?dego sta?. Nie brakuje jednak og?osze? sprzeda?y nieco starszych mieszka?, czy te? wynajmu. Rynek nieruchomo?ci w Bydgoszczy jest bardzo bogaty we wszelkiego rodzaju oferty, tak wi?c na pewno ka?dy znajdzie co? dla siebie.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe


2. STUDIO ARTY'SM projektowanie wn?trz
  STUDIO ARTY'SM PROJEKTOWANIE WN?TRZ to istniej?ca od 2006 roku firma, dzia?aj?ca na obszarze województwa zachodniopomorskiego. ?wiadczymy g?ównie us?ugi projektowe i aran?acyjne w zakresie architektury wn?trz; oferujemy te? mo?liwo?? zakupienia obrazów lub rysunków, mog?cych stanowi? niepowtarzaln? dekoracj? wn?trz.
Proponujemy wykonanie projektów i aran?acji domów, mieszka?, jak równie? poszczególnych pomieszcze? – np. kuchni, ?azienek.
Celem dzia?a? STUDIA ARTY'SM jest tworzenie projektów wn?trz opartych na ergonomii i dostosowanych do stylu ?ycia oraz potrzeb u?ytkowników. Niezale?nie od formy klasycznej lub nowoczesnej, jak? mog? przybra? meble i elementy aran?acyjne – przestrze? b?dzie na Pa?stwa us?ugach.

Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Regionalne > Zachodniopomorskie > Szczecin > Budownictwo > Projektowanie


3. Domy kanadyjskie
  Firma Wako istnieje na polskim i zagranicznym rynku od 1990 roku. Od pocz?tku swojej dzia?alno?ci projektuje i buduje domy drewniane. Technologia budowy domu dopasowywana jest w zale?no?ci od jego celu przeznaczenia. Podstaw? oferty firmy Wako stanowi? domy kanadyjskie (szkieletowe), mury pruskie i domy z bali. Do?wiadczenie i umiej?tno?ci zdobyte w trakcie wykonywania bardzo zaawansowanych architektonicznie konstrukcji pozwala na realizacj? domów drewnianych zgodnych z indywidualnymi oczekiwaniami klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe


4. Drewniane domy szkieletowe w systemie kanadyjskim
  Firma Budowlano-Us?ugowa „Domy i Domki” oferuje domy drewniane, domy szkieletowe, domy kanadyjskie. Do budowy nasza firma u?ywa wy??cznie drewna

suszonego i czterostronnie struganego. Domy drewniane szkieletowe s? bardzo ?atwe w rozbudowie, energooszcz?dne i wyciszone. Oferujemy wykonanie

domów w ró?nych stanach zaawansowania budowy, od stanu surowego otwartego do stanu pod klucz.
W ofercie specjalnej oferujemy dom energooszcz?dny z kolektorami s?onecznymi.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo


5. Kosztorysowanie
  Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu ofert? naszej firmy. Przedsi?biorstwo Invest – Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa istnieje od wrze?nia 1998 roku jako spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?. Od tego czasu z powodzeniem funkcjonujemy na wymagaj?cym rynku inwestycyjnym. Dewiza firmy jest kwintesencj? realizowanych przez nas przedsi?wzi??. Ka?dy nowy projekt traktujemy jako kolejne wyzwanie - zbudowali?my pot??ne markety, imponuj?ce obiekty przemys?owe, nowoczesne zak?ady produkcyjne, efektowne budynki mieszkalne i us?ugowe.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo > Przemys?owe
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com