Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29




BIUROTECH - kserokopiarki - sprzeda? i serwis
ID linku 914
Url http://www.biurotech.net.pl
Opis O firmie
Firma BIUROTECH dzia?a od 1995 r. G?ówny profil zwi?zany jest z wdra?aniem rozwi?za? u?atwiaj?cych obieg dokumentów - papierowych i elektronicznych. S? to urz?dzenia kopiuj?ce, drukuj?ce, umo?liwiaj?ce przesy?anie wiadomo?ci, ich archiwizacj? i niszczenie, czyli wszystko, czego nie powinno zabrakn?? w dobrze wyposa?onym biurze XXI w.

Nasza oferta
Oferujemy sprzeda? i serwis kserokopiarek. W naszej ofercie dost?pne s? urz?dzenia biurowe nowe i poleasingowe. Jeste?my autoryzowanym dystrybutorem urz?dze? marki Konica Minolta, wiod?cego producenta urz?dze? do kopiowania i wydruków kolorowych.
Sprawd? nasze ceny na urz?dzenia
Zapraszamy do naszej firmy PHU BIUROTECH w Kaliszu przy ul. Cz?stochowskiej 25 lub do sklepu internetowego www.biurotech.net.pl, gdzie znajd? Pa?stwo produkty ró?nych marek w atrakcyjnych cenach. Na wszystkie urz?dzenia udzielamy wielomiesi?cznej gwarancji. Zapewniamy transport oraz obs?ug? serwisow? na terenie ca?ej Polski.
Kategoria Dobra konsumpcyjne > Biuro
Elektronika i elektrotechnika
Regionalne > ?l?skie > Gliwice > Handel > Maszyny i wyposa?enie
Słowa kluczowe kserokopiarki drukarki sieciowe ksero kolor urz?dzenia wielofunkcyjne biurowe poleasingowe u?ywane konica minolta buzhub c350 c500 ricoh aficio fiery finisher kalisz biurotech serwis naprawa
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
BIUROTECH - kserokopiarki - sprzeda? i serwis
Ocena gościa

 Other links at Dobra konsumpcyjne > Biuro
1. Kserokopiarki
  Bezpo?redni importer kserokopiarek z krajów UE oraz Szwajcarii oraz posiadacz tytu?y Z?otego Partnera KonicaMinolta.
Oferujemy pe?n? gam? rozwi?za? w tej dziedzinie: od kserokopiarek dla najmniejszych potrzeb, poprzez urz?dzenia kopiuj?co-drukuj?ce, a? do produkcyjnego wydruku dla drukarni cyfrowych. Nasi konsultanci dysponuj? obszern? wiedz? z zakresu dostosowania rozwi?za?, odpowiednich do potrzeb naszych Klientów. Gwarantujemy Pa?stwu fachow? konsultacj? i doradztwo przed zakupem. Przez wiele lat naszej dzia?alno?ci zyskali?my zaufanie tysi?cy klientów z ca?ej Polski
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro


2. Dostawy Biurowe
  Artyku?y
biurowe – kompleksowe zaopatrzenie biur i szkó?. Bogaty asortyment:
niszczarki, papier ksero, sk?adanka, segregatory, artyku?y higieniczne, artyku?y
spo?ywcze, tonery, tusze, ta?my, oprogramowanie biurowe, no?niki CD i DVD, drukarki,
kopiarki, komputery. Dostawa kurierem na terenie ca?ego kraju za 11,90 z?.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro
Komputery > Sprz?t


3. BIUROTECH - kserokopiarki - sprzeda? i serwis
  O firmie
Firma BIUROTECH dzia?a od 1995 r. G?ówny profil zwi?zany jest z wdra?aniem rozwi?za? u?atwiaj?cych obieg dokumentów - papierowych i elektronicznych. S? to urz?dzenia kopiuj?ce, drukuj?ce, umo?liwiaj?ce przesy?anie wiadomo?ci, ich archiwizacj? i niszczenie, czyli wszystko, czego nie powinno zabrakn?? w dobrze wyposa?onym biurze XXI w.

Nasza oferta
Oferujemy sprzeda? i serwis kserokopiarek. W naszej ofercie dost?pne s? urz?dzenia biurowe nowe i poleasingowe. Jeste?my autoryzowanym dystrybutorem urz?dze? marki Konica Minolta, wiod?cego producenta urz?dze? do kopiowania i wydruków kolorowych.
Sprawd? nasze ceny na urz?dzenia
Zapraszamy do naszej firmy PHU BIUROTECH w Kaliszu przy ul. Cz?stochowskiej 25 lub do sklepu internetowego www.biurotech.net.pl, gdzie znajd? Pa?stwo produkty ró?nych marek w atrakcyjnych cenach. Na wszystkie urz?dzenia udzielamy wielomiesi?cznej gwarancji. Zapewniamy transport oraz obs?ug? serwisow? na terenie ca?ej Polski.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro
Elektronika i elektrotechnika
Regionalne > ?l?skie > Gliwice > Handel > Maszyny i wyposa?enie


4. us?ugi ksi?gowe Rachman Nowy S?cz
  Oferujemy kompleksow? obs?ug? firm w zakresie uproszczonych
form ksi?gowo?ci
(rycza?t, KPiR) oraz tzw. pe?nej ksi?gowo?ci (KH). Prowadzimy
sprawy kadrowe naszych Klientów oraz naliczamy wynagrodzenia
pracowników. Zapewniamy wysok? jako?? oferowanych us?ug oraz
rzetelne
i terminowe wykonanie powierzonych nam zada?. Zapraszamy do
wspó?pracy
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro


5. Bind sp. z o.o. - sprz?t i akcesoria biurowe
  Firma" Bind" dzia?a na rynku bran?y biurowej od 1994 roku. Oferta skierowana jest zarówno do hurtowni biur jak i instytucji. Firma zajmuje si? sprzeda?? urz?dze? do oprawy dokumentów, materia?ów eksploatacyjnych, gilotyn firmy "DAHLE", zszywaczy "NOVUS", liczarek do banknotów, ok?adek kana?owych.

"Bind sp.z o.o." jest autoryzowanym partnerem firmy "Fellowes Polska S.A." Spó?ka zajmuje si? tak?e sprzeda?? profesjonalnych gablot zewn?trznych i wewn?trznych oraz tablic informacyjnych w dowolnym rozmiarze. Oferta obejmuje tak?e maszyny i materia?y do oprawy kalendarzy. "Bind" jest przedstawicielem na pó?nocn? Polsk? firmy "Estyma".
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro




Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com