Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Budowa domów
ID linku 252
Url http://www.pentabud.pl
Opis Penta Bud ?wiadczy us?ugi budowy domów w Zielonej Górze. Penta Bud ?wiadczy tak?e takie us?ugi jak: remonty i modernizacja mieszka?, lokali u?ytkowych, starych kamienic oraz renowacja i remonty obiektów zabytkowych. Posiadamy du?e do?wiadczenie i wiedz? techniczno-budowlan?. Nasza firma dysponuje potencja?em umo?liwiaj?cym realizacj? przedsi?wzi?? w krótkim czasie.
Kategoria Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Słowa kluczowe domy jednorodzinne   budowa domów   Zielona Góra   lubuskie   penta bud   inwestycje   nieruchomo?ci   remonty   renowacja   modernizacja mieszka?
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Budowa domów
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
1. Rusztowanie
  P.W. LAPIS oferuje rusztowanie: wynajem, monta? i sprzeda? oraz prace wysoko?ciowe, renowacje obiektów zabytkowych. Polecamy
nasze rusztowanie, ofert? wynajmu i sprzeda?y. Korzystamy z wiedzy zdobywanej od dziesi?cioleci przez specjalistów od budownictwa, architektury, konserwacji zabytków, antykorozji. Dzia?amy na rynku od 1993 roku. Zaczynali?my od robót wysoko?ciowych, ??cz?c nasze zainteresowanie wspinaczk? i zdobywaniem jaski? z prac? zarobkow?. Od 2000 roku funkcjonujemy pod nazw? Przedsi?biorstwo Wielobran?owe LAPIS.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Aktualno?ci i media


2. Budowa domów
  Penta Bud ?wiadczy us?ugi budowy domów w Zielonej Górze. Penta Bud ?wiadczy tak?e takie us?ugi jak: remonty i modernizacja mieszka?, lokali u?ytkowych, starych kamienic oraz renowacja i remonty obiektów zabytkowych. Posiadamy du?e do?wiadczenie i wiedz? techniczno-budowlan?. Nasza firma dysponuje potencja?em umo?liwiaj?cym realizacj? przedsi?wzi?? w krótkim czasie.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe


3. Wyburzenia Wroc?aw
  Podstawow?dzia?alno?ci? firmy Filip s.c.s? wyburzenia na terenie Wroc?awia. Firma FILIP s.c. zajmuje si? równie? robotami ziemnymi, wykonywaniem zasypek, niwelacj? terenu, sprzeda?? piasku, ?wiru, t?ucznia granitowego oraz destruktu betonowego. Firma posiada wszelkie certyfikaty, zezwolenia oraz licencje na przewóz oraz utylizacje urobku. Siedziba firmy Filip s.c. mie?ci si? w mie?cie Wroc?aw.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe


4. Archeolog Leszno
  Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Leszno
Budownictwo
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com