Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. PAINTBALL JOHNY P
Gramy w:

Fabryka 5min od C.H. M1
Forty z II Wojny ?wiatowej
Pole Paintballowe w Trzyci?rzu (obok Ska?y)100 kulek – 40z?
200 kulek – 50z?
300 kulek – 60z?
400 kulek – 65z?
500 kulek – 69z?W cene kulek wchodzi:

* Obs?ucha techniczna sprzetu
* S?dziowanie oraz prowadzenie gier
* Robienie zdje?

oraz

* Marker (karabinek paintballowy)
* Kulki
* Mundur (góra)
* Maska
* CzapeczkaPROMOCJA DLA ZAPALONYCH GRACZY
!!!!!!! 1000 KULEK ZA 100 z? !!!!!!!


Przyprowadz 10 osob a Ty jako 11 osob zagrasz za DARMO

Od poniedzia?ku do czwartku ka?dy zestaw od 300 kulek taniej o 5z?

Przyjdz 2 razy w miesi?cu a dostaniesz 100 kulek GRATIS!

Przyjdz 3 razy w miesi?cu a dostaniesz 200 kulek GRATIS!

KLASY w ramach wycieczki szkolnej graja 5 z? TANIEJ
Kategoria:   Regionalne > Lubuskie > Nauka i edukacja
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. zakMET zaginarki no?yce producent
Zak?ad istnieje od 1969 roku i na powierzchni 486 m kw. zatrudnia obecnie 12 pracowników. Profilem naszej produkcji s?: - zaginarki do blach od L-1020 mm do L-3030 mm - gilotyny r?czne do blach od L-510 mm do L-3030 mm
Jeste?my bezpo?rednim importerem maszyn do produkcji kana?ów wentylacyjnych;
felcarek i wywijarek obrze?y .Produkujemy tak?e maszyny do usztywniania blach .
Wi?cej informacji na www.zaginarki-nozyce.pl kontakt zakmet@sk.home.pl
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Drewno klejone
Jeste?my solidnym i sprawdzonym dostawc? elementów drewnianych dla wielu fabryk w Polsce jak i za granic?. Dzia?aj?c od wielu lat w bran?y drzewnej zdobyli?my odpowiednie do?wiadczenie i umiej?tno?ci, a profesjonalizm jakiego dopracowa?a si? za?oga pozwoli? dostosowa? jako?? produktów do wymaga? standardów europejskich. Nasze wyroby maj? zastosowanie w produkcji mebli, drzwi, okien, zabawek a tak?e wielu innych wyrobów gdzie s? potrzebne elementy drewniane.
Proces przemys?owy, sk?ada si? z kilku etapów, pocz?wszy od przyst?pienia do starannego doboru surowców odnawialnych z lasów pó?nocnej Europy; wyboru klejów nietoksyczny; dok?adnych prac, które usuwaj? typowe sta?e wady drewna zwi?kszaj?c jego odporno?? i czas u?ytkowania.
Nast?pnie proces wewn?trz zak?adu, gdzie drewno, po wysuszeniu, jest klejone z przygotowanych desek – lameli -, prasowane, formowane i skrupulatnie klasyfikowane. Ostatni etap to impregnacja i barwienia elementów z drewna. Po tym etapie elementy s? gotowe do wysy?ki.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Materia?y
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Blachodachówka Wroc?aw
Blachodachówka jest eleganckim i trwa?ym pokryciem dachowym nadaj?cym si? na wszystkie rodzaje dachów stromych. ??cz?c w sobie tradycj? z nowoczesn? technologi? znajduje zastosowanie przy budowie domów jedno- i wielorodzinnych, budynków gospodarczych, obiektów sakralnych oraz przy renowacji starych dachów.
Blachodachówka profilowana jest z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami lakieru, co gwarantuje jej d?ugowieczno??. Jest jednym z najl?ejszych materia?ów dekarskich, co jest jej ogromnym plusem, poniewa? nie wymaga zastosowania ci??kiej konstrukcji wi??by. Waga materia?ów ma istotne znaczenie w przypadku renowacji starych dachów, gdy? przy wymianie na lekkie blachodachówki wi??ba nie wymaga wzmacniania.
Kategoria:   Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Dachówki
Lech Bud to rodzinna firma dzia?aj?ca na rynku od 11 lat. Nasz? specjalno?ci? s? dachy i wszystkie materia?y potrzebne do wykonania dachu marze?. Oferujemy dachówki najwy?szej jako?ci, w bardzo ró?nych kszta?tach i niezliczonych kolorach od bia?ych pocz?wszy... Je?li trafi? Pa?stwo do nas z projektem swojego domu marze? bezp?atnie i bez zobowi?za? dokonamy kalkulacji kosztów materia?ów potrzebnych na Pa?stwa dach, doradzimy, pomo?emy w wyborze, podpowiemy jak rozwi?za? k?opotliwe problemy. Naszych partnerów prezentujemy na stronie internetowej www.lech-bud.pl, tam równie? znajd? Pa?stwo Dekarzy, którzy znaj? swój fach. Obok dzia?alno?ci handlowej staramy si? pomaga? tym, którzy tej pomocy potrzebuj? najbardziej - chorym dzieciom. Zapraszamy Pa?stwa do odwiedzenia naszej - troszk? nietypowej - hurtowni.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Plandeki
Firma best-pol.pl produkuje plandeki s?u??ce do naczep, przyczep, a tak?e kontenerów przeznaczonych do transportu drogowego i kolejowego. W naszej ofercie posiadamy plandeki zwyk?e a tak?e celne. Wykonujemy te? poszycia do namiotów handlowo-magazynowych, pawilonów wystawienniczych i namiotów targowych. Zach?camy wszystkich tak?e do odwiedzenia witryny, na której znajduje si? nasza pe?na oferta.
Kategoria:   Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: