Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Centrum Zamocowa? i Narz?dzi - Impax-Metal
Prowadzimy sprzeda? wszelkiego rodzaju elementów zawiesi, z??czy budowlanych i ogrodowych, szybkiego monta?u, narz?dzi pneumatycznych, narz?dzia izolowane, narz?dzia nieiskrz?ce, narz?dzia do mierzenia, narz?dzia do trasowania, ?ci?gacze, wzmacniacze momentu, klucze dynamometryczne, szczypce, zawiesia ?a?cuchowe, liny stalowe, kausze, haki, szakle, ?ruby rzymskie, wiert?a, nakr?tki, karabi?czyki, ko?ki, klucze dynamometryczne, nity, wkr?ty, gwo?dzie, tarcze do ci?cia.
Zach?camy do skorzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 134
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. SPIT - elektronarz?dzia, gwo?dziarki, bruzdownice, kotwy chemiczne, kotwy metalowe, osadzaki gazowe,
Jeste?my dystrybutorem profesjonalnych maszyn i narz?dzi firmy SPIT. W swojej ofercie posiadamy nast?puj?cy asortyment: elektronarz?dzia, kotwy chemiczne, kotwy metalowe, osadzaki gazowe, osadzaki prochowe, wiert?a, m?oty wierc?co - kuj?ce, m?oty wyburzeniowe, gwo?dziarki, bruzdownice, wiertnice diamentowe, narz?dzia, technika diamentowa, wiertarki udarowe, zakr?tarki. Nasze produkty s? wysokiej klasy i ciesz? si? zastosowaniem w wielu zak?adach. Zach?camy do skorzystania z naszych us?ug. SPIT to solidne mocowanie!!!
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana
Budownictwo

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 134
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. DW Partners - geosyntetyki, geow?óknina, geotkanina
Firma specjalizuje si? w dystrybucji i sprzeda?y specjalistycznych materia?ów budowlanych, a w szczególno?ci geosyntetyków
W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo najta?szy w Polsce i najszerszy wachlarz wyrobów takie jak: Geow?óknina,Geosiatka,Geotkanina,Gabiony oraz inne Geosyntetyki. Wspó?pracujemy z najwi?kszymi i najlepszymi producentami krajowymi i zagranicznymi. Nasza oferta handlowa jest na bie??co uzupe?niana i aktualizowana o wszelkie nowe produkty znajduj?ce zastosowanie w budownictwie in?ynieryjnym.
Obecnie posiadamy w sprzeda?y pe?ny asortyment GEOSYNTETYKÓW.Oferta kierowana jest na teren ca?ego kraju.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana
Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Lakierobejca
Vidaron to specjalista w dziedzinie ochrony drewna zarówno przed czynnikami atmosferycznymi jak i ró?nego rodzaju szkodnikami, które sprawiaj?, ?e drewno niszczeje i traci na swojej ?ywotno?ci. Produkty sygnowane logiem Vidaron takie jak lakierobejca i ró?nego rodzaju impregnaty cechuje wykorzystanie unikalnej technologii Teflon surface protector, które ??czy w sobie najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne, dzi?ki czemu jest w stanie zapewni? najlepsz? ochron?, konserwacj? i dekoracj? ka?dego rodzaju drewna.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. farby, kleje, chemia budowlana
W naszej ofercie handlowej znajduje si? kilka tysi?cy produktów wielu producentów i marek. Oferta ta jest stale poszerzana uwzgl?dniaj?c rosn?ce potrzeby rynku oraz naszych klientów z uwzgl?dnieniem najbardziej wyszukanych wymaga?. Wspó?pracujemy z najbardziej znanymi i najlepszymi producentami, dzi?ki czemu posiadamy w swojej ofercie wi?kszo?? uznanych na rynku.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Chemia budowlana
Chemia > Farby i lakiery

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: