Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > Elewacja  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. tarasowe, elewacyjne, kraw??niki, producent kostki brukowej
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy Bruk-bet. Firma ta jest producentem kostki brukowej, oferuje równie? p?yty elewacyjne, p?ytki tarasowe oraz kraw??niki. Bruk-bet to firma która skupia si? przede wszystkim na jako?ci produktów. Je?eli planujesz po?o?y? przed domem kostk? brukow? to ta firma spe?ni Twoje oczekiwania. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Elewacje
Jeste?my firm? z bran?y budowlanej. Realizujemy indywidualne zlecenia na budowy domów i innych obiektów oraz kompleksowe roboty wyko?czeniowe, zajmuj?c? si? ocieplaniem i docieplaniem domów i mieszka? oraz wykonujemy elewacje, monta?em ok?adzin kamiennych. Posiadamy w?asn? mieszalni? farb oraz tynków. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. budowlane.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Wypo?yczalnia rusztowa? NT
WYPO?YCZALNIA RUSZTOWA? I URZ?DZE? BUDOWLANYCH
ZAK?AD OGÓLNOBUDOWLANY IRENEUSZ MI?EK
ul. Zau?ek 4
64-300 Nowy Tomy?l
tel. 602625692
tel. fax 61 4424812.
W ofercie mamy rusztowanie typu klin firmy Irleh. Jest to rusztowanie bardzo proste, uk?ada si? jak klocki lego, mo?liwo?? ustawienia pomostu roboczego jest co 50 cm., a d?ugo?? prz?s?a 250cm.
W ofercie mamy równie? zag?szczarki do gruntu i inne urz?dzenia budowlane.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo > Materia?y > Elewacja
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > N

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Prefabrykaty stalowe
Je?li jeste? w trakcie inwestycji budowlanej i potrzebujesz z?o?y? zamówienie na konstrukcje stalowe koniecznie zapoznaj si? z ofert? firmy Alstal. Zak?ad Prefabrykacji wytwarza konstrukcje stalowe na potrzeby hal produkcyjnych, sportowych i magazynów. Najnowsze technologie i innowacyjne rozwi?zania stosowane przy produkcji konstrukcji stalowych czyni? j? konkurencyjn?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Elewacje na we?nie
Remont domu nie musi by? uci??liwy, zrób zakupy na stronie invest-emarket.pl. To hurtownia materia?ów, która oferuje tynki na izolacje styropianowe oraz na we?nie mineralnej. Systemy docieple?, ?ciany wielowarstwowe, izolacje cieplne.Elewacje lekkie, wyprawy tynkarskie oraz baza pod farby i tynki. Hurtownia materia?ów budowlanych zaprasza na stron?, gdzie mo?na naby? potrzebne produkty. Systemy docieple? na bazie we?ny, farby do elewacji oraz ?rodki ochronne i wiele innych. Ju? teraz zrób zakupy.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Tynk mozaikowy
Profesjonalne Systemy Ocieple? Budynków marki Foveo Tech to bogaty wybór rozwi?za? opartych na tynkach dekoracyjnych wysokiej jako?ci. Nazwa marki wywodzi si? od s?ów Trzymam ciep?o i w?a?nie w tym najlepiej sprawdzaj? si? nasze produkty. Specjalne technologia zapewnia wysok? przyczepno?? naszych produktów do pod?o?a, farby FOVEO TECH nie powoduj? chlapania podczas malowania. Na stronie znajdziecie elewacje, tynki zewn?trzne, tynk mozaikowy oraz wiele innych. Je?li szukacie Pa?stwo tynków doskona?ej jako?ci, które ??cz? skuteczno?? dzia?ania oraz walory estetyczne to produkty marki FOVEO TECH s? idealnym rozwi?zaniem.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. ?wietne tynkowanie warszawa BCS Sp. z o.o.
Zespó? BCS sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, prowadzi profesjonalne us?ugi docieplenia budynków oraz tynkowanie. Zakres dzia?alno?ci zacz?li?my od tynkowania elewacji. Dzi? BCS specjalizuje si? te? w oferowaniu nast?puj?cych us?ug: kompetentne ocieplanie budynków warszawa, wspania?e elewacje warszawa, solidne docieplenia budynków warszawa. W obr?bie naszych kompetencji le?y ponadto stosowanie poni?szych komponentów: znakomite tynki gipsowe warszawa, tanie tynkowanie warszawa, kapitalne tynki maszynowe warszawa, dobre tynki cementowo wapienne warszawa. Nasi tynkarze maj? wieloletni sta? pracy, a ich rzetelno?? gwarantuje us?ugi o znakomitej jako?ci. ?wiadczymy dodatkowo konsultacje z zakresu prac tynkarskich. Sprawd? nasz? ofert?: solidne ocieplanie budynków w Warszawie!
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. We?na mineralna
Przedsi?biorstwo ISOROC POLSKA istnieje od 2004r. Jest producentem ekologicznych wyrobów wykonanych z we?ny mineralnej. Oferowana przez firm? we?na mineralna stanowii doskona?? izolacj? termiczn? akustyczn? i gwarantuje wysok? trwa?o?? ogniow?. Dzi?ki szerokiej ofercie produktów izolacyjnych, maj?cych zastosowanie w budownictwie, ISOROC POLSKA umacnia swoj? „m?od?" mark? na rynku. Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z oferowanych przez nas produktów: we?ny mineralnej i innych produktów do ocieplania domu. Serdecznia zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Gzymsy, sztukateria, profile elewacyjne
Dom & Design. W ofercie sztukateria, gzymsy, profile elewacyjne. Domen? dzia?alno?ci naszej firmy jest szeroko poj?ta stylistyka wyko?czenia elewacji. Zapewniamy solidne wykonanie i wysok? estetyk?. Nasze profile elewacyjne s? trwa?e i odporne na warunki atmosferyczne. Wykonujemy listwy na wymiar podany przez Klienta. Oferujemy doradztwo w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru stylistyki, projektuj?c produkt zgodne z Pa?stwa potrzebami i oczekiwaniami.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Elewacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Piaskowiec kominki pawlik polski pozna? warszawa kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny naturalny kami
Kopalnia naturalnego kamienia polskiego. www.piaskowce.com – firma rodzinna powsta?a w 2001 roku. Firma zajmuje si? wydobyciem i obróbka kamienia naturalnego dla potrzeb budownictwa. Wydobycie prowadzimy z miejscowo?ci Grabowie w odleg?o?ci 30 km od Radomska. Piaskowiec wydobywamy ze z?ó?: ”Grabowie”, „Che?mska Góra”,„ Che?mska Góra II”,„ Che?mska Góra III”. Obróbk? prowadzimy w zak?adzie zlokalizowanym przy kopalniach. W swej ofercie posiadamy: obudowy kominkowe, gzymsy frezowane, kamie? elewacyjny, kamie? ogrodowy, p?yty fasadowe, elementy kominkowe Wi?cej i9nforamacji na stronie internetowej http://www.piaskowce.com
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja
Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: