Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Granit
Jednym z najcz??ciej wykorzystywanych kamieni w budownictwie jest granit. Znajduje on wiele zastosowa? przy wyka?czaniu budynków mieszkalnych oraz biurowych. Granit jest równie? bardzo popularnym materia?em na nagrobki, jego bogata kolorystyka potrafi zaspokoi? wymagania prawie ka?dego klienta, ponadto granit jest bardzo trwa?ym kruszywem. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?, któr? znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Granit
Nasza firma jest producentem chi?skiego granitu w ró?nej kolorystyce. Oferowany przez nas granit jest przez nas polerowany, istnieje jednak mo?liwo?? sprowadzenia kruszcu z inn? wybran? przez Pa?stwa obróbk?. W naszej ofercie posiadamy p?ytki ?cienne oraz pod?ogowe wykonane z chi?skiego granitu. Materia? z jakiego s? wykonane, czyli granit nadaje im niepowtarzalny wygl?d, którego pozazdroszcz? Pa?stwu wszyscy s?siedzi.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Blaty granitowe
Zak?ad kamieniarski z Rzeszowa pragnie zainteresowa? Pa?stwa swoj? bogat? ofert? zawieraj?ca mi?dzy innymi takie produkty jak p?ytki granitowe, posadzki granitowe oraz blaty granitowe. Specjalizujemy si? w obróbce wyrobów granitowych. Oprócz wymienionych nasz zak?ad zajmuje si? równie? produkcj? takich wyrobów z granitu jak schody granitowe. Nasza strona internetowa zawiera wi?cej szczegó?ów naszej oferty produktowej - zapraszam na ni? serdecznie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. balustrada galanteria nagrobkowa spawanie aluminium ?lusarstwo
balustrada nierdzewna szlifowana lub polerowana ze stali kwasoodpornej akcesoria nagrobkowe galanteria nagrobkowa ozdoby nagrobkowe krzy? aluminiowy krzy? nagrobkowy krzy? nierdzewny krzy? mosi??ny spawanie aluminium mosi?dzu i stali nierdzewnej w os?onie argonu us?ugi ?lusarskie i tokarskie toczenie w metalu anio?ek g?owa Chr. lampion pasyjka ramka do zdj?? rozeta wazon
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Bramy i ogrodzenia
Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 19 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Updated Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Zak?ady Pogrzebowe, Zak?ady Kamieniarskie, Stypy - Pozegnaj.pl Ogólnopolski Katalog Funeralny
Serwis Pozegnaj.pl to pierwszy w Ogólnopolski katalog przeznaczony dla osób, którzy utracili blisk? osob?. Za jego pomoc? szybko odnajdziemy firm?, która pomo?e nam w godnym po?egnaniu tej bliskiej osoby, jak i odnajdziemy ró?ne porady tak bardzo pomocne w tych rudnych chwilach. W katalogu znajduj? si? m.in. zak?ady pogrzebowe, które to zazwyczaj zajmuj? si? kompleksow? obs?ug? ceremonii pogrzebowej, jak i hotele, restauracje oferuj?ce organizacj? styp. Znale?? mo?na równie? zak?ady kamieniarskie oferuj?ce szeroki asortyment nagrobków.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Parapety
Centrum Us?ug Budowlanych i Dekoracyjnych CubiD w swojej bogatej ofercie posiada naturalne kamienie do wyka?czania wn?trz. Znajdziecie Pa?stwo u nas zarówno te popularne kamienie jak granit, marmur, czy trawertyn, jak równie? te mniej znane: bazalt, ?upki. Wszystkie nasze produkty s? doskona?ej jako?ci, dzi?ki czemu wyko?czone za ich pomoc? wn?trza, s?u?y? nam b?d? przez wiele lat. Kamienie naturalne z roku na rok staj? si? coraz bardziej popularne, z nasz? firm? macie Pa?stwo pewno?? wysoko gatunkowych kamieni w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy go granit, marmur i inne wyroby kamieniarskie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. P?ytki pod?ogowe
Oferta zak?adu kamieniarskiego Rogala zawiera zarówno najbardziej popularne kamienie jak granit i marmur, jak równie? te jeszcze mniej znane na rynku jak trawertyn. Kupuj?c u Rogali macie Pa?stwo pewno?? doskona?ej jako?ci wyrobów oraz mi?ej i pomocnej obs?ugi. Wytwarzamy równie? p?ytki granitowe oraz marmurowe, które ciesz? si? w Polsce du?ym zainteresowaniem. Je?li interesuje Pa?stwa granit, marmur lub trawertyn - zapraszamy do Rogali.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. P?ytki granitowe
Strona firmowa przedsi?biorstwa A.D.T. Marmur i Granit s.c. specjalizuj?cego si? w dystrybucji p?yt oraz p?ytek wykonanych z marmuru, granitu, piaskowca oraz ?upków kwarcytowych. Firma sprowadza najlepszej jako?ci surowiec z takich krajów, jak: Hiszpania, Portugalia, W?ochy czy Egipt. Ró?norodna kolorystyka oraz wytrzyma?o?? pozwala u?ywa? oferowane kamienie przy wykonywaniu parapetów, elewacji zewn?trznych, blatów kuchennych lub posadzek, czyli wsz?dzie tam, gdzie wa?na jest wysoka estetyka.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. marmur
Jeste?my liderem w projektowaniu indywidualnym produktów z kamienia naturalnego jak marmur, granit, wapie?, piaskowiec oraz wiele innych. Specjalizujemy si? w tworzeniu projektów na indywidualne zamówienie. Nale?ymy do jednych z nielicznych firm realizuj?cych us?ug? kompleksowej obs?ugi klienta w zakresie doradztwa jak i projektowania. Lata do?wiadczenia s? gwarancj? jako?ci produktów oferowanych przez nas dla ka?dego klienta. Nasz zespó? projektowy artystów, grafików komputerowych czy rze?biarzy realizuje projekty daj?ce gwarancj? perfekcji artystycznej. Firma zajmuje si? tak?e budow? luksusowych domów daj?c klientom gwarancj? najwy?szej jako?ci wykonania, a na ?yczenie luksusu i posiadania nietuzinkowych nieruchomo?ci oraz know-how, którym dzielimy si? z naszymi klientami. Zapraszamy wszystkich pt. klientów do obejrzenia przyk?adowych produktów oferowanych przez nasz? firm? a b?d?cych wyposa?eniem domów ju? zrealizowanych. W celu najbardziej obrazowej wizualizacji przygotowali?my dla Pa?stwa oprócz zwyk?ych cyfrowych zdj??, zdj?cia panoramiczne wykonane w technologii 360 stopni. Zapraszamy do ich obejrzenia w naszej galerii.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. "KAM-BIL" - Zak?ad Kamieniarski, Nysa
Firma istnieje na rynku od 1965 roku. Specjalizujemy si? w obróbce kamienia naturalnego. Wytwarzamy nagrobki, grobowce, schody, parapety, posadzki, elewacje, kominki, blaty kuchenne i ?azienkowe oraz inne wyroby z kamienia. Wszystkie produkty wytwarzamy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta. Zapewniamy równie? monta? naszych produktów. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowanych pracowników oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: