Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Wi??by dachowe
Sk?ad drewna i tarcicy Welam z miejscowo?ci Sokolniki ko?o Zgierza proponuje drewno budowlane, tarcic? budowlan? oraz drewniane konstrukcje dachowe. Nasza oferta obejmuje ponadto: wi??by dachowe, p?yty osb, deski i kraw?dziaki oraz us?ugi pró?niowo-ci?nieniowej impregnacji drewna. Zapewniamy równie? transport materia?ów do klienta lub na budow?. Sk?ad drewna i tarcicy Welam z miejscowo?ci Sokolniki ko?o Zgierza proponuje drewno budowlane, tarcic? budowlan? oraz drewniane konstrukcje dachowe. Nasza oferta obejmuje ponadto: wi??by dachowe, p?yty osb, deski i kraw?dziaki oraz us?ugi pró?niowo-ci?nieniowej impregnacji drewna. Zapewniamy równie? transport materia?ów do klienta lub na budow?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Adaptacja poddasza, Mieszkanie na poddaszu - Super poddasze
Profesjonalne ocieplenia, remonty i adaptacje poddasza na terenie Polski po?udniowej. Wykonujemy wszystkie prace zwi?zane z tworzeniem nowego poddasza, adaptacj?, remontem i ocieplaniem poddasza. Dajemy bezterminow? gwarancj? na Twoje poddasze! Gwarantujemy, ?e nasze ?ciany, sufity i ok?adziny b?d? spe?nia? wymagane od nich w normach i aprobatach technicznych parametry. Na pewno. Bezterminowo - do ko?ca technicznej ?ywotno?ci. W przypadku, gdy jeden z parametrów nie zosta? spe?niony zwrócimy nie tylko koszt zakupu naszych materia?ów, ale równie? koszt ich monta?u.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Dachówki
Lech Bud to rodzinna firma dzia?aj?ca na rynku od 11 lat. Nasz? specjalno?ci? s? dachy i wszystkie materia?y potrzebne do wykonania dachu marze?. Oferujemy dachówki najwy?szej jako?ci, w bardzo ró?nych kszta?tach i niezliczonych kolorach od bia?ych pocz?wszy... Je?li trafi? Pa?stwo do nas z projektem swojego domu marze? bezp?atnie i bez zobowi?za? dokonamy kalkulacji kosztów materia?ów potrzebnych na Pa?stwa dach, doradzimy, pomo?emy w wyborze, podpowiemy jak rozwi?za? k?opotliwe problemy. Naszych partnerów prezentujemy na stronie internetowej www.lech-bud.pl, tam równie? znajd? Pa?stwo Dekarzy, którzy znaj? swój fach. Obok dzia?alno?ci handlowej staramy si? pomaga? tym, którzy tej pomocy potrzebuj? najbardziej - chorym dzieciom. Zapraszamy Pa?stwa do odwiedzenia naszej - troszk? nietypowej - hurtowni.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Konstrukcje i pokrycia dachowe
Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Rynny
Bratex Dachy to lider na rynku produkcji pokry? dachowych oraz producent Systemu Orynnowania Struga. Zak?ad wspó?pracuje z najwi?kszymi producentami w tej bran?y na ca?ym ?wiecie. Sam System Orynnowania Struga jest bardzo innowacyjny przy zastosowaniu blach najwy?szej jako?ci. Produkowany jest w dziewi?ciu wariantach kolorystycznych, pasuje do ka?dego rodzaju dachu: od betonowej dachówki przez blach?, a sko?czywszy na pokryciach ceramicznych.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Dachówka ceramiczna - blachy
W swojej ofercie mamy m.in. produkty takich renomowanych producentów jak Blachy Pruszy?ski, Finco-Stal czy Plannja. Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci stale zwi?kszali?my zakres oferowanych produktów. Do naszego asortymentu do??czyli?my stolark? okien i drzwi (PCV, drewno, aluminium). W chwili obecnej do pokry? dachowych dodali?my nowe wzory dachówki najlepszych europejskich producentów, takich jak Roben, Creaton, Braas, Wienerberger czy Ruup Ceramika. W sprzeda?y mamy tak?e dachówki francuskie, hiszpa?skie oraz w?oskie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Pokrycie dachu
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: