Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. ?azienka
Je?li masz wra?enie, ?e Twoja ?azienka straci?a dawny blask to pomy?l o jej odnowieniu. Ceramika Domino sprawi, ?e Twoja ?azienka przeistoczy si? w zupe?nie nowe pomieszczenie zachwycaj?ce swoj? nowoczesn? aran?acj?. W swoim asortymencie posiadamy ceramik? Domino, ceramik? która coraz szybciej zdobywa rynek materia?ów ?azienkowych. Sprawimy, ?e Twoja ?azienka si? zmieni.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Ceramika
Niniejsza witryna stanowi ofert? handlow? firmy Ceramika Tub?dzin b?d?c? wiod?cym producentem p?ytek ceramicznych Arte, które tak cz?sto mamy okazj? podziwia? w ?azienkach. Zazwyczaj ?azienka opiera swoje pi?kno na takich elementach jak kafelki czy terakota, a nasza firma w ich produkcji jest specjalist?. Dostarczamy kafelki oraz terakot? milionom Polaków.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Farby do wn?trz, farby do malowania ?cian - farby Alpina
Farby Alpina to kompletny program do malowania, farby do wn?trz, farby do malowania ?cian, pomieszcze? i domów. Asortyment obejmuje farby dekoracyjne, farby strukturalne, elewacyjne, do drewna i metalu. Dzi?ki nowoczesnemu maszynowemu barwieniu ColorExpress umo?liwiamy otrzymanie dowolnego koloru, co w po??czeniu z wysok? jako?ci? naszych farb stanowi wyj?tkow? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. CEMAR - PH Cemar Sp. Jawna - kompletne wyposa?enie ?azienek i kuchni - glazura, terakota, gresy i in
Szanowni Pa?stwo - nasza firma od wielu lat zwraca szczególn? uwag? na indywidualn? obs?ug? klienta. Staramy si? zawsze podpowiedzie? i nakierowa? Panstwa na w?a?ciwy tor tak, aby byli panstwo zadowoleni. Oferujemy wyposa?enie ?azienek i kuchni od podstaw - p?ytki ceramiczne, glazur?, gresy oraz elementy ceramiczne takie jak toalety, wanny i umywalki. Proponujemy towar najwy?szej jako?ci po niskich cenach. Wysokie rabaty i dowóz - gratis!
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. ARDI - D?BOWA DESKA POD?OGOWA POD?OGA DREWNIANA POD?OGA D?BOWA KANTÓWKA KLEJONA OKIENNA
Firma ARDI to przedsi?biorstwo z 70-cio letnimi tradycjami w bran?y drzewnej. Jeste?my profesjonalnym producentem desek pod?ogowych. G?ównym naszym wyrobem jest deska pod?ogowa d?bowa i jesionowa.

Staraj?c si? spe?ni? oczekiwania nawet tych najbardziej wymagaj?cych klientów, wdra?amy systematycznie do naszej oferty nowe produkty. Deski pod?ogowe uszlachetniamy wieloma metodami dzi?ki czemu pod?oga zyskuje niepowtarzalny wygl?d. Potrafimy wydoby? pi?kno z deski eksponuj?c jej naturalne zalety.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. P?ytki ceramiczne - Keraben, Saloni
P?ytki ceramiczne grespania - wiele unikatowych wzorów i rozwi?za? - Saloni, Porcelanosa, Inalco. ?azienka, kuchnia, taras mo?e uzyska? ca?kiem nowy uniakatowy wygl?d. Je?li poszukuj? Pa?stwo unikatowego stylu dla swojego domu to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub salonu firmowego w Piotrkowie Trybunalskim gdzie prezentujemy najnowsze kolekcje i rozwi?zania.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Tynk mozaikowy
Profesjonalne Systemy Ocieple? Budynków marki Foveo Tech to bogaty wybór rozwi?za? opartych na tynkach dekoracyjnych wysokiej jako?ci. Nazwa marki wywodzi si? od s?ów Trzymam ciep?o i w?a?nie w tym najlepiej sprawdzaj? si? nasze produkty. Specjalne technologia zapewnia wysok? przyczepno?? naszych produktów do pod?o?a, farby FOVEO TECH nie powoduj? chlapania podczas malowania. Na stronie znajdziecie elewacje, tynki zewn?trzne, tynk mozaikowy oraz wiele innych. Je?li szukacie Pa?stwo tynków doskona?ej jako?ci, które ??cz? skuteczno?? dzia?ania oraz walory estetyczne to produkty marki FOVEO TECH s? idealnym rozwi?zaniem.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Elewacja
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. P?ytki ceramiczne
Dzi?kujemy Pa?stwu za zainteresowanie nasz? ofert?.
Firma twojaplytka.pl znajduje si? w polskim zag??biu ceramicznym, Opoczno, Parady?, Ko?skie, przez co oferuje najwy?szej jako?ci p?ytki ceramiczne, gresowe, pod?ogowe i ?cienne.
D?ugoletnia obecno?? na rynku ceramicznym, wysoka jako?? naszych produktów i us?ug sprawia, ?e jeste?my pewnym, cenionym i godnym partnerem.
Twojaplytka oferuje Pa?stwu szerok? gam? p?ytek ceramicznych. P?ytki Opoczno, Parady?, p?ytki Tub?dzin, Cer-rol, Ceramika Ko?skie. P?ytki ceramiczne, ?cienne, pod?ogowe, gresowe, ?azienkowe, kuchenne w najlepszej jako?ci i najni?szej cenie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.twojaplytka.pl
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Wyk?adziny dywanowe i PCV
Tokel sprzedaje wyk?adziny obiektowe dywanowe firmy Balsan i PCV firmy Gerflor do biur, obiektów u?yteczno?ci publicznej, hoteli i gastronomii. Oprócz dostawy wyk?adzin firma zajmuje si? ich profesjonalnym monta?em. Dostarczane oraz uk?adane przez przedsi?biorstwo Tokel wyk?adziny cechuj? si?: w?a?ciwo?ciami antyelektrostatycznymi, ?atwo?ci? utrzymania w czysto?ci, trudno zapalno?ci?, zwi?kszon? odporno?ci? na ?cieranie, w?a?ciwo?ciami antybakteryjnymi.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. P?ytki granitowe
Strona firmowa przedsi?biorstwa A.D.T. Marmur i Granit s.c. specjalizuj?cego si? w dystrybucji p?yt oraz p?ytek wykonanych z marmuru, granitu, piaskowca oraz ?upków kwarcytowych. Firma sprowadza najlepszej jako?ci surowiec z takich krajów, jak: Hiszpania, Portugalia, W?ochy czy Egipt. Ró?norodna kolorystyka oraz wytrzyma?o?? pozwala u?ywa? oferowane kamienie przy wykonywaniu parapetów, elewacji zewn?trznych, blatów kuchennych lub posadzek, czyli wsz?dzie tam, gdzie wa?na jest wysoka estetyka.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: