Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > Stolarka  

Popular Tags


Kategorie

Drzwi i okna (16)


Linki
Sortuj wg :
1. MONT-M
Firma Mont-M oferuje profesjonalny monta? stolarki aluminiowej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug: prace wysoko?ciowe, remonty, us?ugi budowlane oraz wiele innych. Wi?cej informacji uzyskaj? Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Firma Mont-M oferuje profesjonalny monta? stolarki aluminiowej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug: prace wysoko?ciowe, remonty, us?ugi budowlane oraz wiele innych. Wi?cej informacji uzyskaj? Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Stolarka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Zaprawki do drewna
Przedsi?biorstwo CDG s.c. jest solidnym i sprawdzonym dostawc? ko?ków i dr??ków oraz zaprawek do drewna dla wielu fabryk w Polsce jak i za granic?. Dzia?aj?c od wielu lat w bran?y drzewnej zdobyli?my odpowiednie do?wiadczenie i umiej?tno?ci, a profesjonalizm jakiego dopracowa?a si? za?oga pozwoli? dostosowa? jako?? produktów do wymaga? standardów europejskich. Nasze wyroby maj? zastosowanie do produkcji mebli, drzwi, okien, zabawek a tak?e innych wyrobów gdzie s? potrzebne elementy drewniane. Wykonujemy równie? (przy wi?kszych zamówieniach) inne profile wg ?yczenia Klienta lamelki
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Materia?y > Drewno
Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Materia?y > Stolarka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Schody drewniane proste
Schody drewniane to praktyczny, trwa?y i pi?kny element wyko?czenia domu. Wysokiej jako?ci schody zamówisz w firmie Ergo-Drew, która specjalizuje si? w ich produkcji, korzystaj?c z drewna krajowego i egzotycznego, opieraj?c si? o nowoczesn? technologi? komputerow? i wieloletnie do?wiadczenie.Marzysz o atrakcyjnym wyko?czeniu domu? Wybierz odpowiednie schody, które b?d? latami cieszy?y oczy oraz zapewni? bezpiecze?stwo i wygod? u?ytkowania. Zaufany producent schodów to Twój skarb – nie zwlekaj i wybierz najlepszego dostawc? w Twoim regionie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Stolarka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. drzwi i schody drewniane pozna?
Zak?ad stolarski - Dariusz Czarnolewski. Nasz? specjalizacj? si? produkcja drzwi drewnianych na wymiar oraz w standardowych rozmiarach. Posiadamy kilkuletnie do?wiadczenie, ?wiadczymy us?ugi na najwy?szym poziomie zwi?zane z doradztwem, pomiarem, projektem, monta?em i wykonaniem. Zajmujemy si? równie? wytwarzaniem okien, schodów i pod?óg, balustrad, schodów samono?nych, na konstrukcji w?asnej i na beton.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Stolarka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Tarasy drewniane - Warszawa
Oferujemy kompleksowe wykonawstwo tarasów drewnianych oraz tarasów kompozytowych. Stosujemy ró?ne gatunki drewna egzotycznego oraz nowoczesne systemy mocowa?. Wykonujemy równie? tarasy z desek kompozytowych w systemie Twinson oraz tarasy z p?ytki tarasowej Hortus. Istnieje mo?liwo?? aran?acji tarasu oraz jego otoczenia. Oferujemy równie? projekt oraz monta? o?wietlenia tarasowego. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Budownictwo > Materia?y > Stolarka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Rom-Drew uslugi stolarskie drzwi okna schody i wyroby z drewna
Firma Rom-Drew oferuje w swoim asortymencie wysokiej klasy produkty. S? to drewniane drzwi zewn?trzne i wewn?trzne, schody oraz okna wykonane z litego lub klejonego drzewa. Na zamówienia indywidualne klientów mo?liwo?? wykonania mebli lub innego wyposa?enie stolarskiego do mieszkania. Na stronie firmy mo?na znale?? nasz? dok?adna lokalizacje, cenne informacje o naszych produktach a tak?e co najwa?niejsze galerie ze zdj?ciami gdzie ka?dy mo?e zobaczyc jak prezentuj? sie nasze produkty.

Galeria Produktów
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Stolarka > Drzwi i okna
Budownictwo > Materia?y > Stolarka
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: