Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. ?azienki
Strona zawiera aktualn? list? najlepszych firm produkuj?cych ?azienki Nowoczesne aran?acje dla twojej ?azienki tylko z firm? Cersanit.Podnie? standard swojego mieszkania przez pi?kn? aran?acje ?azienki .
Je?eli jeste? zainteresowany tak? aran?acj? to zapraszamy na nasz? stron? www.lazienki.apartamenty.plW portalu znajduje si? aktualna baza oraz zdj?cia projektów do ?azienki ?azienki nowoczesne Cersanit
Szukasz interesuj?cej dekoracji swojej ?azienki? Jedno klikniecie spowoduje ?e poczujesz i? twoje dylematy zosta?y rozwiane. Wejd? na nasz portal: www.lazienki.apartamenty.pl
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Budownictwo > Mieszkaniowe

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Wanny z hydromasa?em, wanna
Sklep internetowy z ekskluzywn? armatur? i ceramik? ?azienkow?. Swoim klientom gwarantujemy obs?ug? na najwy?szym poziomie, terminow? realizacj? zamówie? oraz satysfakcj? z zakupionego towaru. Dostarczany towar charakteryzuje si? wysok? jako?ci? i rozs?dn? cen?. Zapraszamy na zakupy.
Ekskluzywna ceramika i armatura ?azienkowa. Swoim klientom gwarantujemy obs?ug? na najwy?szym poziomie, terminow? realizacj? zamówie? oraz satysfakcj? z zakupionego towaru. Dostarczany towar charakteryzuje si? wysok? jako?ci? i rozs?dn? cen?.
Kategoria:   Dom
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. CEMAR - PH Cemar Sp. Jawna - kompletne wyposa?enie ?azienek i kuchni - glazura, terakota, gresy i in
Szanowni Pa?stwo - nasza firma od wielu lat zwraca szczególn? uwag? na indywidualn? obs?ug? klienta. Staramy si? zawsze podpowiedzie? i nakierowa? Panstwa na w?a?ciwy tor tak, aby byli panstwo zadowoleni. Oferujemy wyposa?enie ?azienek i kuchni od podstaw - p?ytki ceramiczne, glazur?, gresy oraz elementy ceramiczne takie jak toalety, wanny i umywalki. Proponujemy towar najwy?szej jako?ci po niskich cenach. Wysokie rabaty i dowóz - gratis!
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Autorska Pracownia Projektowa-e?
Pracownia architektury wn?trz specjalizuje si? w projektach przestrzeni mieszkalnych, biurowych, komercyjnych i sakralnych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem projektów mebli, lamp i elementów dekoracyjnych.
Pracownia odpowiada za ca?y proces inwestycyjny- od wykonania wielobran?owego projektu we wszystkich fazach po oddanie obiektu do u?ytku. Stale wspó?pracuje z renomowanymi biurami i pracowniami bran?owymi w zakresie: konstrukcji, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, realizacji projektów mebli, lamp i elementów ma?ej architektury.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Budownictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Budmajster
Posiadamy szeroki asortyment
towarów towarzysz?cych bran?y budowlanej Ponadto: zabawki edukacyjne,atestowany sprz?t rehabilitacyjny i wiele innych drobiazgów do warsztatu, domu i ogrodu.Zapewniamy szybk?, fachow?
i rzeteln? obs?ug? klienta.
?wiadczy o tym kilka tysi?cy
pozytywnych komentarzy
wystawionych przez klientów
po zako?czonych transakcjach.
Proponujemy klientom
szeroki asortyment artyku?ów
typowych oraz staramy si?
realizowa? zamówienia
na towary mniej popularne.
Kategoria:   Budownictwo > Maszyny i narz?dzia
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Fabryka Stylu | po?ciel, dekoracje, ozdoby,
Prezentujemy Pa?stwu sklep internetowy oferuj?cy fantastyczn? po?ciel w bardzo atrakcyjnych cenach. Ju? od 44 z? za komplet po?cieli 160x 200 z bawe?ny satynowej. W ofercie mamy równie? pi?kne r?cznie wykonane ozdoby z naturalnego drzewa osikowego, które b?d? cudown? dekoracj? ka?dego pomieszczenia. Przy urz?dzaniu sypialni, czy dekorowaniu mieszkania nie mo?esz nie wst?pi? do naszego sklepu. Serdecznie Pa?stwa zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
W?ókiennictwo > Tekstylia > Wyroby po?cielowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Zlewozmywaki granitowe, zlewy kuchenne
Sklep internetowy Promar sprzedaje g?ownie zlewozmywaki. Strona internetowa zapewnia mo?liwo?? dok?adnego zapoznania si? z wybieranym towarem, poznania jego dok?adnych wymiarów, a tak?e materia?u z jakiego zosta? wykonany. Poniewa? zale?y nam na jak najlepszym zaspokojeniu wymaga? klientów, wybór jaki posiadaj? odwiedzaj?ce nasz? stron? osoby, jest bardzo du?y. Znajd? tu co? dla siebie zarówno klienci, którym zale?ny na estetycznym wygl?dzie, jaki ci, którzy ceni? sobie wysoki standard produktów. Proponowany przez firm? Promar towar nale?y do wyrobów najwy?szej jako?ci.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Kominki, kuchnie w?glowe, piece, kafle.
Strona przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Zawiera du?o rad i wskazówek nie tylko dotycz?cych prawid?owego palenia, przygotowania opa?u, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Folie okienne PHU FOLKOS
Firma PHU FOLKOS zajmuje si? monta?em oraz demonta?em folii okiennych
W swojej ofercie posiadamy folie:
* bezpieczne
* antyw?amaniowe
* przeciws?oneczne
* lustrzanki
* ozdobne
* przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu
* matowe (efekt piaskowanego,mro?onego szk?a, nie zaciemniaj?
pomieszczenia, a jednocze?nie uniemo?liwiaj? wgl?d do jego wn?trza )
idealne do pomieszcze? sanitarnych,socjalnych,gabinetów lekarskich,
szpitali,biur, sal konferencyjnych,sciankach dzia?owych...


Folie okienne zapewniaj?:
- ochron? przed potencjalnym w?amywaczem , napastnikiem
- ochron? przed nadmiernym promieniowaniem s?onecznym
(zapewniaj? optymaln? temperatur? wewn?trz pomieszczenia w miesi?cach
letnich)
- redukcj? kosztów klimatyzacji i ogrzewania
- prywatno?? w biurach i domach
- stanowi? ciekawa aran?acj? wn?trz
- ochron? przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym
(zabezpieczaj? wn?trza pomieszcze? przed blakni?ciem)
-pozwalaj? uzyska? efekt lustra weneckiego
- i wiele innych zastosowa?

Zapewniamy wysokiej klasy foli? okienna oraz szybki i profesjonalny monta?
Kontakthttp://www.folkos.pl
tel 790-028-159 lub 792-611-960
folkos@wp.pl lub folkos@onet.eu
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Stolarka > Drzwi i okna
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie
Budownictwo > Instalacje > Ochrony

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Projekty domów
Oferujemy projekty gotowe domów jednorodzinnych, ekonomicznych, parterowych, czyli projekty typowe z wielu biur projektowych. U nas dowiesz si? czym si? kierowa? podczas wybierania projektu domu. Serwis skierowany jest do inwestorów indywidualnych, buduj?cych, remontuj?cych, modernizuj?cych i urz?dzaj?cych dom jednorodzinny oraz do osób zawodowo zwi?zanych z budownictwem jednorodzinnym. Budowa domu rozpoczyna si? od wybrania odpowiedniego projektu.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii: