Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Traczyk.pl - Instalacje elektryczne, pomiary, klimatyzacja, sufity podwieszane, papa termozgrzewaln
Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne, oswietlenia i wentylacji, klimatyzacja, wentylacja, sufity podwieszane termatex, dachy papa termozgrzewalna, kosztorysowanie, nadzory, kurtyny powietrza, wykladziny podlogowe, scianki GK i Al. wykonczenie wnetrz, uslugi inwestycyjne, remonty, konserwacja, malowanie, utrzymanie obiektow i ruchu firm, http://www.traczyk.pl , rok zalozenia 1984 , tel. 600 700 133 , e-mail: firma@traczyk.pl , http://www.traczyk.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 17 Ocena: 4.50 Głosów: 8
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. UK?ADANIE P?YTEK
Jestem osob? ?wiadcz?c? us?ugi o charakterze remontowo-wyko?czeniowym.
www.ukladanieplytek.dzs.pl
Oprócz d?ugoletniego do?wiadczenia posiadam du?? wiedz? i praktyk?, s?u?? równie? rad? w doborze materia?ów i zagospodarowaniu przestrzeni.
Moi klienci to zarówno osoby prywatne jak i przedsi?biorstwa które znaj? moj? fachowo?? i solidno??.
Moim nadrz?dnym celem jest wysoka jako?? prac, gwarantuj?ca pe?ne zadowolenie klienta, a jednym z atutów jaki zawsze pomaga w negocjacjach z odbiorc? jest niezwykle konkurencyjna cena. Zazwyczaj jest ona o 10-20% ni?sza od cen konkurentów.
Obszar mojej dzia?alno?ci to nie tylko Krosno i okolice lecz tak?e inne obszary polski i za granic?.
Obecnie realizuje roboty remontowo-wyko?czeniowe wed?ug dost?pnych technologi, korzystaj?c z materia?ów renomowanych firm, np:Atlas, Dolina Nidy, Knauf, Ceresit, itd. Pozwala to sprosta? coraz bardziej wyrafinowanym oczekiwaniom (cz?sto trudnym w realizacji) nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy.
Kategoria:   Dom
Budownictwo
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Sep 22, 2008 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Remonty, wyko?czenia wn?trz, instalacje - PROFIT Katowice
Remonty Katowice. Malowanie, tapetowanie, tynkowanie, g?adzie, instalacje, aran?acje w Twoim domu i firmie. Wykonujemy prace remontowe, budowlane i instalacyjne, aran?acja, wyko?czenie, przebudowa wn?trz. Przeprowadzamy remonty mieszka?, lokali, domów, obiektów przemys?owych. Oferujemy us?ugi na terenie miast Górnego ?l?ska - Katowice, Gliwice, Tychy, Miko?ów, Siemianowice ?l., Chorzów, Bytom, Ruda ?l.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. MONT-M
Firma Mont-M oferuje profesjonalny monta? stolarki aluminiowej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug: prace wysoko?ciowe, remonty, us?ugi budowlane oraz wiele innych. Wi?cej informacji uzyskaj? Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Firma Mont-M oferuje profesjonalny monta? stolarki aluminiowej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug: prace wysoko?ciowe, remonty, us?ugi budowlane oraz wiele innych. Wi?cej informacji uzyskaj? Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Stolarka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Remonty Kraków - solidnie Firma "Colec" Kraków
Zajmujemy si? pracami remontowymi i wyko?czeniowymi mieszka?, domów jednorodzinnych, budynków u?yteczno?ci publicznej, bloków na osiedlach mieszkaniowych itp. Dzia?amy i obs?ugujemy wszystkich klientów na terenie Krakowa i okolic.

Wykonujemy us?ugi w zakresie:
aran?acja i kompleksowe wyko?czenia wn?trz
flizowanie
uk?adanie klinkieru
monta? detali ?azienkowych, kuchennych i pokojowych
pod?ogi (p?ytki, panele, deska)
murowanie, tynkowanie
malowanie, tapetowanie
p?yty gipsowo-kartonowe (suche tynki)
renowacja strych drzwi i okien
nietypowe zlecenia remontoweZapewniamy bezp?atn? wycen? i porady w domu klienta. Przed realizacj? omawiane s? wszystkie szczegó?y, a nast?pnie zostaje podpisana stosowna umowa. Na ?yczenie klienta wystawiamy faktur? VAT.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. budowlane informacje i nie tylko
Zapraszamy do naszego serwisu budowlanego. Znajduj? si? w nim wszelkie informacje budowlane, porady, przepisy BHP, prasa bran?owa, informacje o targach bran?owych, itp.

Katalog stron budowlanych. Sprz?t artyku?y budowlane - budownictwo w Polsce Budowlane strony Katalog stron budowlanych. Materia?y us?ugi budowlane - budownictwo w Polsce.

Zapraszamy!!!
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y
Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Warszawa remonty wn?trz
Je?li szukasz nietuzinkowych wn?trz, chcesz zmieni? co? z swoim mieszkaniu lub po prostu nowe mieszkanie wymaga ciekawej aran?acji to zadzwo?.
Nasze pomys?y - projekty wn?trz, wdra?amy sami w najmniejszych detalach dzi?ki temu posiadamy nie tylko wiedz? teoretyczn? ale tak?e praktyczne do?wiadczenie w wyko?czeniach i remontach.
Pomo?emy ci stworzy? wn?trze, w którym b?dzie si? chcia?o mieszka? lub pracowa?.
Firma Ew-Art jest firm? rodzinn?, od wielu lat zajmujemy si? projektowaniem i aran?acj? wn?trz w Warszawie.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe
Budownictwo > Projektowanie
Budownictwo > Wed?ug miejscowo?ci

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. klamki
Supermetal klamki, drzwi Kraków, zamki do drzwi, zawiasy do drzwi, okna drewniane - Kraków. Klamki, drzwi, zamki do drzwi, zawiasy do drzwi, okna drewniane, Kraków. Supermetal klamki, drzwi Kraków, zamki do drzwi, zawiasy do drzwi, okna drewniane - Kraków. Klamki, drzwi, zamki do drzwi, zawiasy do drzwi, okna drewniane, Kraków. Supermetal klamki, drzwi Kraków, zamki do drzwi, zawiasy do drzwi, okna drewniane - Kraków. Klamki, drzwi, zamki do drzwi, zawiasy do drzwi, okna drewniane, Kraków.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Remonty mieszka? Olsztyn
Przedsi?biorstwo handlowo us?ugowe Konbud specjalizuje si? w bran?y budowlanej, g?ównie aran?acj? wn?trz. Obecnie oferujemy naszym klientom szerok? gam? us?ug dekoracji i elewacji wn?trz. Specjalizujemy si? tak?e w sztukaterii, organizujemy szkolenia dla architektów i projektantów wn?trz. Obecnie poszerzamy nasz? ofert? tak?e o remonty mieszka? Olsztyn. Naszym celem jest zadowolenie klienta tych najbardziej wymagaj?cych, chc?cych niepowtarzalne wyko?czenia, jednorazowe i unikalne rozwi?zania. Nasze produkty oraz firma otrzyma?a wiele nagród i wyró?nie?, za najlepsz? firm? w bran?y budowlanej. Mo?emy zaoferowa? wszystko w jednym miejscu: pomys?, projekt, materia? i wykonanie. Zapraszamy na nasz? stron? www.konbud.olsztyn.pl
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Firmy budowlane z ca?ej Polski - Us?ugi budowlane Remonty Pozna?
Portal Wielkiebudowanie.pl to nowoczesny system firm budowlanych w którym mo?na dok?adnie zapozna? si? z zakresem us?ug budowlanych wykonywanymi przez nasze firmy. Ka?dy inwestor ma do dyspozycji cenik us?ug budowlanych z ca?ej Polski, a tak?e bezpo?redni dost?p do stron www. W systemie prowadzimy dzia? Inspiracje w którym firmy budowlane pokazuj? swoje produkty finalne w postaci gotowych obiektów. Do Pa?stwa dyspozycji s? równie? produkty medialne w postaci filmów video pochodz?cych z frontu robót budowlanych naszych firm.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty wyko?czeniowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: