Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Budownictwo  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
41. Archeolog Leszno
Archeolog mgr Dominik Kucza, tel.508-917-162 - nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe, prace dokumentacyjno-zabezpieczaj?ce ...

Inwestor, który dowiaduje si?, ?e chce prowadzi? budow? na obszarze obj?tym ochron? konserwatorsk?, zwykle uwa?a, ?e spotka?o go straszne nieszcz??cie, ?e wyd?u?y si? czas budowy i wzrosn? koszty. Jest to opinia b??dna, gdy? koszty s? z regu?y niewielkie, a sprawnie przeprowadzone badania nie poch?aniaj? wiele czasu.
Kategoria:   Budownictwo > Roboty ziemne i rozbiórkowe
Regionalne > Wielkopolskie > Leszno
Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

42. Internetowy Katalog Projekty Domów
Internetowy Katalog Projekty Domów oferuje swoim klientom projekty domów z ró?nych pracowni architektonicznych. Ka?dy planuj?cy budow? domu znajdzie tu projekt w sam raz dla siebie. Liczne projekty budowlane dotycz? domów ma?ych, ?rednich, du?ych, domów parterowych, pi?trowych czy z gara?em. Poza projektami na stronie ikpd.pl znajduj? si? równie? przydatne przy budowie w?asnego domu informacje.
Kategoria:   Dom
Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

43. ?wiadectwa Energetyczne Budynków / Odbiory mieszka? i domów Tel. 503 073 395
Oferuj? Pa?stwu:

- Wykonanie ?wiadectwa Energetycznego Budunku

-Przeprowadzenie Fachowego Odbioru
Mieszkania i Domu

in?. Przemys?aw Górka
Tel. 503 073 395

Wszystkie szczegó?y na stronie:

www.inspektorbudowy.com


Serdecznie zapraszam do wspó?pracy !
Kategoria:   Budownictwo
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród
Dom

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Updated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

44. Emjot - ?aluzje drewniane i moskitiery
Firma EMJOT s.c zajmuje si? produkcj? ?aluzji drewnianych i moskitier. Siedziba firmy znajduje si? w województwie Podkarpackim - 38-457 ?wierzowa Polska, ul. Graniczna 55. Swoj? ofert? kierujemy do odbiorców indywidualnych i hurtowych w ca?ej Polsce. Na stronie znajduje si? dok?adny opis produktów i ich charakterystyka, instrukcja: jak dokona? pomiaru, ewentualnie samodzielnego monta?u. Przy opisie produktów znajduje si? ich galeria. Równie? znajduj? si? tutaj najcz??ciej kierowane do nas pytania od klientów i nasze odpowiedzi. Nie kupuj u po?redników - u producenta najtaniej! ?aluzja drewniana to znak dobrego gustu i smaku.
Kategoria:   Dom
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

45. Kominki
Firma ASBUD Kominki z siedzib? w Radzyminie ko?o Warszawy specjalizuje si? w kompleksowej realizacji zamówie? wed?ug naszego lub Pa?stwa projektu. Budujemy i wykonujemy kominki powietrzne i z p?aszczem wodnym. Wykonujemy obudowy z: piaskowca, marmuru, granitu, klinkieru, trawertynu itp. W swojej ofercie posiadamy wk?ady kominkowe. Zapraszamy do odwiedzenie naszej strony internetowej.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

46. Budowa domów
Budowa domów. Firma BUD-REM wykonuje bardzo szeroki zakres prac ogólnobudowlanych: remonty, instalacje wodno-kanalizacyjne, uk?adanie parkietów i
paneli pod?ogowych, cyklinowanie oraz instalacje elektryczne. Na ?yczenie klienta mo?emy prace wykona? z materia?u w?asnego po wcze?niejszej aprobacie cen
przez kontrahenta. Ca?o?? dokumentacji jest opracowana w zakresie niezb?dnym do uzyskania pozwolenia na budow?.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

47. wymienniki uszczelkowe sondex
Oferujemy p?ytowe uszczelkowe wymienniki ciep?a SONDEX. Znane s? tak?e jako wymienniki skr?cane. Zbudowane s? z odpowiednio u?o?onego pakietu p?yt i uszczelek. Otrzymuje si? zwarty, ekonomiczny, i odporny na ci?nienie wymiennik ciep?a. Taka budowa u?atwia czyszczenie wymieników zw?aszacza z osadów tlenków ?elaza. S? stosowane do dolnego ?ród?a pompy ciep?a oraz do instalacji grzewczych - w w?z?ach ciep?owniczych. Oferujemy dobór wymienników dla ró?nych parametrów i instalacji. Oferujemy tak?e us?ugi czyszczenia wymienników lytowych lutowanych i skr?canych.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

48. Tv shows
Spreety has a free newsletter, a weekly iTunes giveaway, an online TV blog, and a toolbar. There is no obligation, and you can unsubscribe at any time. As a guide of online TV, Spreety provides easy to navigate links to the highest quality, legal entertainment choices, including popular online TV shows, classic TV shows, music videos, news, online sports, and movies online. Our research of trusted online TV sites is the foundation for the free and safe guides of Spreety TV Online and iPhone TV Online.
Kategoria:   ?ywno?? > Cukier
Aktualno?ci i media
Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

49. STW - Spó?dzielnia Transportu Wiejskiego w Brzozowie
STW - Spó?dzielnia Transportu Wiejskiego w Brzozowie oferuje sprzeda? w?gla, piasku, cementu, ?wiru, pustaków, styropianu, wapna, ?u?lu, ceg?y, rur denarskiech i kanalizacyjnych, nawozów i wielu innych. Zajmujemy si? równie? zbieraniem elektro?mieci oraz skupem z?omu stalowego, szk?a, folii odpadowej i makulatury. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?!!!
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y
Budownictwo
Budownictwo > Materia?y > Beton

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

50. Urz?dzanie domu
Wyposa?enie Domu to serwis, który mog? redagowa? wszyscy zainteresowani architektur? wn?trz – ze wzgl?dów prywatnych, zawodowych b?d? hobbystycznych. Ka?de ?wie?e spojrzenie na temat wyposa?enia mieszkania jest tu mile widziane. Na stronie zamieszczane s? uwagi na temat najnowszych trendów wn?trzarskich, porady dekoratorów wn?trz oraz przydatne teksty tematyczne, po?wi?cone na przyk?ad kryteriom doboru pod?ogi czy regu?om aran?acji salonu, które z pewno?ci? pomog? w sprecyzowaniu w?asnych wymaga?oczekiwa?} i w przetrwaniu wyczerpuj?cego okresu remontu. Zwa?ywszy, jakim wyzwaniem jest wyposa?enie domu w sposób, który odpowiada?by wszystkim wyobra?eniom i potrzebom jego domowników, istnienie takiego miejsca w sieci wydaje si? uzasadniona.
Kategoria:   Budownictwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii: