Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Dekspol impregnaty do drewna
ID linku 1149
Url http://www.dekspol.pl
Opis Dekspol rok za?. 1993 to producent impregnatów protector do drewna zabezpieczaj?ce przed dzia?aniem ognia, grzybów, ple?ni oraz owadów z przeznaczeniem do budownictwa jak i ogrodu. Z chemii budowlanej w marce spectrum produkcja folii w p?ynie, domieszki do zapraw i betonu, impregnaty do fasad i kamienia
naturalnego.Firma "Dekspol" PPH nale?y do czo?owych polskich producentów ?rodków s?u??cych do kompleksowej ochrony i dekoracji drewna oraz wybranych ga??zi chemii budowlanej. Ponad 10-letnia tradycja dzia?alno?ci w tym zakresie stanowi gwarancj? najwy?szej jako?ci wyrobów oraz optymalnego po??czenia ich parametrów z cen?. Nasze dzia?ania s? ukierunkowane na Klientów indywidualnych oraz przemys?owych.
Kategoria Chemia > Farby i lakiery
Chemia > Chemia gospodarcza
Chemia
Słowa kluczowe impregnaty do drewna   impregnacja drewna   protector   spectrum   impregnaty   lakiery   impregnuj?cy   koloryzuj?cy   renowacja   ochrona drewna   akrylowy   dekoracja drewna   kostka brukowa   elementy betonowe   dachówki   klinkier   ?rodki owadobójcze   ?rodki grzybob
Data Jun 2, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Dekspol impregnaty do drewna
Ocena gościa

 Other links at Chemia > Farby i lakiery
1. Dekspol impregnaty do drewna
  Dekspol rok za?. 1993 to producent impregnatów protector do drewna zabezpieczaj?ce przed dzia?aniem ognia, grzybów, ple?ni oraz owadów z przeznaczeniem do budownictwa jak i ogrodu. Z chemii budowlanej w marce spectrum produkcja folii w p?ynie, domieszki do zapraw i betonu, impregnaty do fasad i kamienia
naturalnego.Firma "Dekspol" PPH nale?y do czo?owych polskich producentów ?rodków s?u??cych do kompleksowej ochrony i dekoracji drewna oraz wybranych ga??zi chemii budowlanej. Ponad 10-letnia tradycja dzia?alno?ci w tym zakresie stanowi gwarancj? najwy?szej jako?ci wyrobów oraz optymalnego po??czenia ich parametrów z cen?. Nasze dzia?ania s? ukierunkowane na Klientów indywidualnych oraz przemys?owych.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Chemia > Chemia gospodarcza
Chemia


2. Chromowanie
  Procesy galwaniczne prowadzimy na dwóch liniach:
automatycznej linii niklowo-chromowej i linii z?ocenia Nasze pokrycia charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, trwa?o?ci?, spe?niaj? europejskie i ?wiatowe standardy. Zapraszamy : galwanizernia.kulik.com.pl
Galwanizujemy:
• armatur? ?azienkow? i sanitarn?
• galanteri? ?azienkow?
• elementy o?wietlenia
• sprz?t rehabilitacyjny
• elementy sakralne (renowacja)
• elementy do mebli
• grzejniki


Charakterystyka linii niklowo-chromowej:
• automat zawieszkowy
• parametry pracy sterowane komputerowo
• pokrywane materia?y: stal, mosi?dz, mied?
• max gabaryty detali: 1 200 x 750 x 350 mm
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Motoryzacja
Komputery > Internet > Us?ugi


3. Offset
  Offset jest jedn? z najbardziej popularnych technik drukarskich polegaj?ca na przeniesieniu obrazu za pomoc? folii bezpo?rednio na drukowany arkusz. Jednym z rodzajów tego druku jest heatset, wówczas do drukowania wykorzystuje si? energi? ciepln?. Firma Huber w swojej ofercie w?ród wielu innych posiada druk offsetowy oraz fleksografi?, dzi?ki czemu jeste?my w stanie wykona? ka?de Pa?stwa zlecenie.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Poligrafia


4. Farby
  Farby Benjamin Moore to farby do ?cian najwy?szej jako?ci. Dzi?ki farbom Benjamin Moore ka?de wn?trze staje si? naprawd? wyj?tkowe. Znajdziesz w naszej ofercie farby o unikalnych i wyj?tkowych kolorach, które zachwyc? ka?dego. Na naszej stronie znajduje si? równie? wiele informacji dotycz?cych aspektów zwi?zanych z malowaniem wn?trz. G?ówne atuty naszych produktów to ich wysoka trwa?o?? oraz wydajno?? jak i szeroki wachlarz kolorystyczny.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery


5. Farby, lakiery samochodowe, materia?y lakiernicze
  Firma PERFEKT jest dostawc? kompleksowych technologii lakierniczych oraz materia?ów dla przemys?u, rzemios?a oraz klientów indywidualnych. Dzia?amy na rynku od 1992 roku. Wykszta?cona kadra oraz wieloletnie do?wiadczenia umo?liwiaj? skuteczn? realizacj? zamówie?.

W naszej ofercie handlowej znajduje si? kilka tysi?cy produktów wielu producentów i marek. Oferta ta jest stale poszerzana uwzgl?dniaj?c rosn?ce potrzeby rynku oraz naszych klientów. Wspó?pracujemy z laboratoriami chemicznymi wiod?cych producentów lakierów i co za tym idzie jeste?my w stanie opracowa? prawie ka?d? aplikacj? technologiczn? z uwzgl?dnieniem najbardziej wyszukanych wymaga? odbiorców.
Kategoria:   Chemia > Farby i lakiery
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com