Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Dobra konsumpcyjne > Biuro  

Popular Tags


Kategorie

Meble (22)


Linki
Sortuj wg :
1. Kserokopiarki
Bezpo?redni importer kserokopiarek z krajów UE oraz Szwajcarii oraz posiadacz tytu?y Z?otego Partnera KonicaMinolta.
Oferujemy pe?n? gam? rozwi?za? w tej dziedzinie: od kserokopiarek dla najmniejszych potrzeb, poprzez urz?dzenia kopiuj?co-drukuj?ce, a? do produkcyjnego wydruku dla drukarni cyfrowych. Nasi konsultanci dysponuj? obszern? wiedz? z zakresu dostosowania rozwi?za?, odpowiednich do potrzeb naszych Klientów. Gwarantujemy Pa?stwu fachow? konsultacj? i doradztwo przed zakupem. Przez wiele lat naszej dzia?alno?ci zyskali?my zaufanie tysi?cy klientów z ca?ej Polski
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Biuro Nieruchomo?ci De Lege Artis
Biuro Nieruchomo?ci "De Lege Artis" zosta?o za?o?one przez do?wiadczonych po?redników w obrocie nieruchomo?ciami, w odpowiedzi na wzrastaj?ce standardy i wymagania Klientówna rynku nieruchomo?ci.

"De Lege Artis" tworz? ludzie, którzy profesjonalnie, bezpiecznie i zgodnie z regu?ami sztuki prawnej przeprowadz? Pa?stwa transakcj? i zabezpiecz? Pa?stwa interesy.
Zapewniamy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? formalno-merytoryczn? oraz finansow? transakcji.
Kategoria:   Budownictwo > Mieszkaniowe
Budownictwo
Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Bank Service - elektronika biurowa i bankowa. Liczarki, testery UV, kopiarki Canon, Szczecin - Stron
Bank Service - sprzeda? i naprawa elektroniki biurowej i bankowej. Kserokopiarki Canon, drukarki HP, Canon, OKI, faksy, maszyny do liczenia banknotow i monet. Materia?y ekpoloatacyjne Canon, HP, OKI, tonery, cartridge, liczarka. Sprzeda? i serwis. Serwis - Szczecin i okolice.

Zapraszamy równiez do naszego sklepu internetowego pod adresem http://BankService.home.pl
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro
Wed?ug miejscowo?ci > S
Dobra konsumpcyjne > Elektronika

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Fiorentino
Fiorentino na pro?b? klientów poszerzy?o ofert? o ekskluzywne meble do ?azienek,
href="http://www.hyath.pl" title="wyposa?enie ?azienkowe">wyposa?enie ?azienkowe
,
href="http://www.hyath.pl" title="po?ciel dla dzieci">po?ciel dla dzieci
.
Teraz macie Pa?stwo okazj? kupi? wyj?tkowe meble wyró?niaj?ce si? na polskim rynku :
wzornictwem,jako?ci? i stylem.

Meble w 100% wykonane z drewna d?bowego, wszystkie zdobienia wykonane r?cznie. Blaty z

naturalnego marmuru w którym zosta?y osadzone ceramiczne umywalki wraz z armatur?.Komody

sprzedajemy w komplecie z lustrami.
Wyj?tkowa ceramika i armatura tworzy nie powtarzalny klimat w ?azience
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro > Meble
Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Skaner Kodów Kreskowych Gda?sk
W naszej ofercie znajd? pa?stwo Czytniki Kodów Kreskowych, Skanery Kodów Kreskowych i inne urz?dzenia. Obejmujemy profesjonalnym serwisem nasze urz?dzenia. Jeste?my solidn? firm? która do ka?dego klienta podchodzi indywidualnie aby sprosta? oczekiwaniom. Zapraszamy do naszej firmy, która mie?ci si? w Gda?sku. Zapewniamy mi??, fachow? i profesjonaln? obs?ug?. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Sprzet biurowy
Artyku?y biurowe i materia?y biurowe dla ka?dej firmy - podbiurkiem.pl. W naszej bogatej ofercie m.in. niszczarki, obcinarki, laminatory i bindownice. Gwarantujemy najni?sze ceny i b?yskawiczn? dostaw? pod wskazany adres. Je?li interesuje Ci? sprz?t biurowy zapraszamy na nasz? stron? internetow? i do zakupu profesjonalnego sprz?tu który na pewno usprawni Twoj? prac? biurow?!
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro
Poligrafia > Maszyny i narz?dzia
Zakupy > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. ProCopy Kserokopiarka, Lublin, Drukarki , Faksy, Kserokopiarki Canon, Niszczarki Lublin, Serwis Lub
Nasza dzia?alno?? to sprzeda? oraz serwis artyku?ów i urz?dze? biurowych (kserokopiarki, drukarki, urz?dzenia wielofunkcyjne, niszczarki) oferujemy urz?dzenia nowe jak i poleasingowe,u?ywane. Procopy to nie tylko profesjonalna i przyjazna obs?uga, nasza firma to:
szeroka gama sprz?tu biurowego i materia?ów eksploatacyjnych
rozs?dne ceny przy niezmiennie wysokiej jako?ci;
sta?a dost?pno?? oferowanych przez nas produktów, oraz serwisu;
korzystne preferencje dla sta?ych klientów;
cz?ste akcje promocyjne - naprawd? dobre ceny;
profesjonaln? i sprawn? obs?ug? w zakresie regeneracji kaset tonerowych;
zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro
Elektronika i elektrotechnika
Dom > Zwierzaki > Koty > Serwisy i portale

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. us?ugi ksi?gowe Rachman Nowy S?cz
Oferujemy kompleksow? obs?ug? firm w zakresie uproszczonych
form ksi?gowo?ci
(rycza?t, KPiR) oraz tzw. pe?nej ksi?gowo?ci (KH). Prowadzimy
sprawy kadrowe naszych Klientów oraz naliczamy wynagrodzenia
pracowników. Zapewniamy wysok? jako?? oferowanych us?ug oraz
rzetelne
i terminowe wykonanie powierzonych nam zada?. Zapraszamy do
wspó?pracy
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. BIUROTECH - kserokopiarki - sprzeda? i serwis
O firmie
Firma BIUROTECH dzia?a od 1995 r. G?ówny profil zwi?zany jest z wdra?aniem rozwi?za? u?atwiaj?cych obieg dokumentów - papierowych i elektronicznych. S? to urz?dzenia kopiuj?ce, drukuj?ce, umo?liwiaj?ce przesy?anie wiadomo?ci, ich archiwizacj? i niszczenie, czyli wszystko, czego nie powinno zabrakn?? w dobrze wyposa?onym biurze XXI w.

Nasza oferta
Oferujemy sprzeda? i serwis kserokopiarek. W naszej ofercie dost?pne s? urz?dzenia biurowe nowe i poleasingowe. Jeste?my autoryzowanym dystrybutorem urz?dze? marki Konica Minolta, wiod?cego producenta urz?dze? do kopiowania i wydruków kolorowych.
Sprawd? nasze ceny na urz?dzenia
Zapraszamy do naszej firmy PHU BIUROTECH w Kaliszu przy ul. Cz?stochowskiej 25 lub do sklepu internetowego www.biurotech.net.pl, gdzie znajd? Pa?stwo produkty ró?nych marek w atrakcyjnych cenach. Na wszystkie urz?dzenia udzielamy wielomiesi?cznej gwarancji. Zapewniamy transport oraz obs?ug? serwisow? na terenie ca?ej Polski.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro
Elektronika i elektrotechnika
Regionalne > ?l?skie > Gliwice > Handel > Maszyny i wyposa?enie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Bind sp. z o.o. - sprz?t i akcesoria biurowe
Firma" Bind" dzia?a na rynku bran?y biurowej od 1994 roku. Oferta skierowana jest zarówno do hurtowni biur jak i instytucji. Firma zajmuje si? sprzeda?? urz?dze? do oprawy dokumentów, materia?ów eksploatacyjnych, gilotyn firmy "DAHLE", zszywaczy "NOVUS", liczarek do banknotów, ok?adek kana?owych.

"Bind sp.z o.o." jest autoryzowanym partnerem firmy "Fellowes Polska S.A." Spó?ka zajmuje si? tak?e sprzeda?? profesjonalnych gablot zewn?trznych i wewn?trznych oraz tablic informacyjnych w dowolnym rozmiarze. Oferta obejmuje tak?e maszyny i materia?y do oprawy kalendarzy. "Bind" jest przedstawicielem na pó?nocn? Polsk? firmy "Estyma".
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: