Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble  

Popular Tags


Kategorie

Akcesoria (9)

Kuchenne (8)

Stylowe (6)

Tapicerowane (4)


Linki
Sortuj wg :
1. Meble FAMEG Radomsko producent mebli dla odbiorcow w kraju i za granic?
Fabryka mebli Fameg Radomsko, producent mebli gi?tych firma z 125 letni? tradycj? i do?wiadczeniem. Producent krzese?, foteli, foteli bujanych
Firma FAMEG to:

* Krzes?a restauracyjne
* Krzes?a kawiarniane
* Krzes?a barowe, hokery
* Krzes?a konferencyjne
* Krzes?a biurowe
* Krzes?a szkolne

Oferujemy równie? kompleksowe wyposa?enie w:

* Meble hotelowe
* Meble do restauracji
* Meble do kawiarni i barów
* Meble do sal konferencyjnych

W ofercie ponadto:

* Sto?y restauracyjne
* Stoliki kawiarniane
* Sto?y konferencyjneNasze krzes?a znajduj? si? na wyposa?eniu wielu hoteli, pensjonatów, biur, szkó?, firm i instytucji.

W szerokiej grupie naszych Klientów s?:

* Salony meblowe
* Firmy wyposa?eniowe
* Architekci
* Deweloperzy
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. architektura wn?trz loftstudio projektowanie wn?trz aran?acja wn?trza Kraków projekt domu mieszkania
Architektura wn?trzprojektowaniearan?acja wn?trza Kraków projekt domu, mieszkania, lokalu. Profesjonalne biuro projektowe promuj?ce nowoczesne trendy i design, aran?acja, koncepcja, projekt funkcjonalny, nadzór, wystroje industrialne, loft, ?azienka,lazienka, salon, hall,przedpokój,meble, projekt mebli, wizualizacja, ?wiat?o, o?wietlenie, projekt o?wietlenia, projekt elektryki, drewno,drewniane, sufit, podwieszany sufit, regips, z regipsu, regipsy, wn?ka.
Kategoria:   Budownictwo > Projektowanie
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Meble dla dzieci
Meble dla dzieci w formie pokoików oraz pojedynczo. Nasz oferta obejmuje równie? wyposa?enie do pokoju dzieci?cego:
Pokoje dzieci?ce, Po?ciel dla dziecka, ?ó?eczka dzieci?ce, Materace do ?ó?eczek
Kategoria:   Zakupy > Dzieci
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. szafy ubraniowe
Jeste?my firm? ogólnopolsk? posiadaj?c? sie? w?asnych oddzia?ów w o?miu miastach Polski. Naszymi klientami s? urz?dy administracji pa?stwowej, instytucje, zak?ady produkcyjne, placówki s?u?by zdrowia, szko?y, uczelnie, banki oraz wiele innych firm w ca?ym kraju. Obs?u?yli?my kilkadziesi?t (kilkaset) tysi?cy firm. Specjalizujemy si? w sprzeda?y wyposa?enia dla biur, pomieszcze? socjalnych, szatni pracowniczych i uczniowskich, magazynów, archiwów i warsztatów, a
je?eli szukasz mebli to mamy równie? szeroka ofert?:
metalowe meble, meble metalowe, meble do biurowe, meble biurowe metalowe
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble > Akcesoria

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Meble ?azienkowe, na zamówienie - producent mebli Noclaf
NOCLAF Sp. z o.o. - Polski Producent Mebli.

Projektujemy meble ?azienkowe i umywalki bior?c pod uwag? Funkcjonalno??, Technologi?, Ergonomi?, i estetyk?, tworz?c tym samym projekty, które spe?niaj? oczekiwania naszych Klientów.

Nasze produkty wykonujemy z p?yty wodouodpornionej (no?nik V100) produkcji Egger.
Do naszych kolekcji stosujemy akcesoria z do?ywotni? gwarancj? firmy Blum.

W standardzie wyposa?enia oferujemy m.in. szuflady zewn?trzne, wewn?trzne o pe?nym wysuwie, system cichego zamykania szuflad i frontów oraz mo?liwo?? bezuchwytowego otwierania. owe.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Katalogi firm
Zakupy > Dom i ogród > Meble

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Materace do spania
Komfortowe materace do sypialni. Sklep internetowy. W ofercie zarówno tradycyjne materace klasyczne (spr??ynowe), jak i najbardziej nowoczesne modele materacy, takie jak materace lateksowe z lateksu fizjologicznego, czy materace termoelastyczne. Asortyment sklepu obejmuje tak?e ?ó?ka drewniane, profesjonalne stela?e równie? regulowane: r?cznie i elektrycznie), podg?ówki oraz ochraniacze na ?ó?ka. Transport do ka?dego Klienta bezp?atny, niezale?nie od lokalizacji w Polsce.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Materace Ko?o dla zdrowego snu
Zajmujemy si? sprzeda?? produktów renomowanej w Europie fabryki materacy MK Foam Ko?o ( Materace Ko?o ) takich jak np materace lateksowe, materace kieszonkowe i innych artyku?ów niezb?dnych w sypialni i salonie. Zapewniamy z swojej strony mi?a i fachow? obs?ug? która pomo?e odpowiednio wybra? poszukiwany produkt. U nas mo?na negocjowa? ceny. Wi?kszo?? materacy jest dost?pna od r?ki poniewa? mamy oko?o 150 materacy na magazynie.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble > Tapicerowane
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Meble ogrodowe tekowe
Firma Royal-Teak jest importerem i bezpo?rednim dystrybutorem mebli ogrodowych z drewna teakowego. Oferta firmy to zestawy ogrodowe, dla nawet 10 osób oraz sto?y i krzes?a sk?adane i nierozk?adane wykonane z teaku klasy A. Klasa A to drewno o najwy?szej jako??i. Meble ogrodowe teakowe wyró?niaj? si? naturalna miodow? barw? i jednolit? faktur?, czyni?c z nich idealny element wystroju ka?dego ogrodu. Royal-Teak gwarantuje szybk? realizacj? i dostaw? zamówienia, na terenie ca?ego kraju, w przeci?gu 48godzin od momentu zakupu.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Be?�chat??w: Nanodesign - stylowe meble kuchenne, ?�azienkowe, biurowe, garderoby, zab
Producent wysokiej jako?ci mebli przeznaczonych do zabudowy. Oferujemy meble kuchenne a w tym modne kuchnie angielskie, meble ?azienkowe, biurowe, garderoby oraz szafy wn?kowe. Wszystkie meble produkowane s? pod wymiar na zamówienie klienta. Oferujemy meble tradycyjne, stylowe oraz nowoczesne.Teren naszej dzia?alno?ci to województwo ?ódzkie w tym takie miasta i ich okolice jak :?ód? , Be?chatów, Pabianice, ?ask , Zelów ,Wielu? ,Cz?stochowa, Radomsko
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Biuro > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble > Kuchenne
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Meble Brysch - Sto?y | ?ó?ka | Niskie stoliki | Taborety | Rega?y |
Us?ugi stolarskie Gerard Brysch istniej? na rynku od pocz?tków lat 80. Od tego czasu rozwój firmy, która specjalizuje si? w coraz wi?kszej ilo?ci drewnianych wyrobów mo?na okre?li? mianem bardzo intensywnego. Jako specjali?ci, których zami?owanie do drewna przekazywane by?o z pokolenia na pokolenie, podchodzimy do zlecanych nam zada? niezwykle profesjonalnie.
Czym si? zajmujemy?
W naszej ofercie znajduj? si? ju? gotowe wyroby, ale na specjalne ?yczenia przyjmujemy równie? indywidualne zamówienia . W?ród naszych propozycji znajdziesz mi?dzy innymi: sto?y, ?awki, rega?y, taborety czy ?ó?ka. Poprzez bardziej wyszukane zamówienia rozumiemy mi?dzy innymi komody, zabudowy i wiele innych.

Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug – poznaj dobr? jako?? za niewielk? cen?!
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Meble
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii: