Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
ID linku 819
Url http://www.ecopol-system.pl/
Opis Producent i dostawca pomp ciep?a. Projekt, doradztwo i
wykonawstwo. Zajmujemy si? produkcj?, dostaw? i monta?em pomp ciep?a w
instalacjach indywidualnych i przemys?owych. Dolne ?ród?o,
kolektory poziomie i pionowe, ogrzewanie pod?ogowe i w?z?y cieplne.
Nasza us?uga jest kompleksowa. Pocz?wszy od wykonania projektu instalacji c.o., doboru odpowiedniej pompy, monta? urz?dzenia, wykonanie ?ród?a dolnego, wykonanie ca?ej instalacji c.o. oraz wykonanie wylewek.
Zapewniamy fachowy serwis oraz doradztwo techniczne.
Zapytanie prosz? kierowa? na adres e-mail
biuro@ecopol-system.pl
lub zapraszam do odwiedzenia naszej strony
www.ecopol-system.pl
Kategoria Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Słowa kluczowe pompy ciep?a   pompa ciep?a   ecopol-system   ?ród?o energii odnawialnej   z my?l? o Tobie   z my?l? o ?rodowisku   ciep?o   piec   klimatyzacja   centralne ogrzewanie CO   CWU   pompy   copeland   ekologia   ogrzewacz   ogrzewacze   ogrzewacze wody   grzejniki ?azienkowe   zasobnik   wymien
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
1. Piece co
  Od pocz?tku swojego istnienia, czyli od 2002 roku firma Stalmark zajmuje si? produkcj? stalowych kot?ów grzewczych. Dzi?ki ci?g?ym unowocze?nieniom i modyfikacjom firma dopracowa?a si? konstrukcji o bardzo wysokich parametrach technicznych, spe?niaj?cych normy ekologiczne co potwierdzaj? otrzymane certyfikaty Korzenie firmy zwi?zane s? z powstaniem rodzinnego warsztatu kowalskiego.

W 1979 r. swoj? dzia?alno?? rozpocz?? Pan Zdzis?aw Ku?ma, pocz?tkowo zajmowa? si? monta?em instalacji C.O. Ze wzgl?du na brak obecno?ci kot?ów CO na rynku, przy wykonywaniu instalacji C.O., firma oferowa?a tak?e kot?y w?glowe w?asnej konstrukcji.

W 1991 r. powstaje pierwszy kocio? z podajnikiem t?okowym. By?a to jak na tamte czasy bardzo nowatorska konstrukcja. Spadkobierc? bogatych tradycji jest firma „STALMARK” za?o?ona w 2002 r. przez Pana Marka Ku?m?. Przedsi?biorstwo od samego pocz?tku rozpocz??o produkcj? kot?ów z podajnikiem t?okowym, które znalaz?y szerokie zastosowanie w ogrzewaniu domów, obiektów u?yteczno?ci publicznej, obiektów produkcyjnych, handlowych oraz obiektów rolnych (kurniki, szklarnie).
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo


2. Ekologiczne kot?y CO i piece CO
  Kot?y CO, piece CO. Producent ekologicznych kot?ów grzewczych - Dziubarczyk. Dostarczamy najlepsze rozwi?zania w zakresie techniki grzewczej. Produkowane przez nas kot?y co oraz piece co ??cz? w sobie solidno??, niezawodno?? dzia?ania z estetycznym wygl?dem i funkcjonalno?ci?. Posiadany przez nas park maszynowy jest jednym z najnowocze?niejszych w Polsce.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo
Handel


3. Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
  Producent i dostawca pomp ciep?a. Projekt, doradztwo i
wykonawstwo. Zajmujemy si? produkcj?, dostaw? i monta?em pomp ciep?a w
instalacjach indywidualnych i przemys?owych. Dolne ?ród?o,
kolektory poziomie i pionowe, ogrzewanie pod?ogowe i w?z?y cieplne.
Nasza us?uga jest kompleksowa. Pocz?wszy od wykonania projektu instalacji c.o., doboru odpowiedniej pompy, monta? urz?dzenia, wykonanie ?ród?a dolnego, wykonanie ca?ej instalacji c.o. oraz wykonanie wylewek.
Zapewniamy fachowy serwis oraz doradztwo techniczne.
Zapytanie prosz? kierowa? na adres e-mail
biuro@ecopol-system.pl
lub zapraszam do odwiedzenia naszej strony
www.ecopol-system.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo
Budownictwo > Instalacje


4. Buderus cz??ci
  Oficjalna strona firmy In-serwis. Autoryzowany serwis kot?ów firmy Buderus. Oprócz standardowych us?ug serwisowych firma oferuje sprzeda? wysy?kow? cz??ci zamiennych, grzejników i innych produktów firmy Buderus. Rejon dzia?ania - Lublin i okolice. Sprzeda? wysy?kowa - w granicach Polski. Strona zawiera katalog najbardziej popularnych produktów firmy Buderus. Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do wspó?pracy!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie


5. Grzejniki
  Doskonale zdajemy sobie z tego spraw?, dlatego te? oferujemy grzejniki skrojone na miar? Pa?stwa potrzeb. Ka?dy grzejnik, jaki znajdziecie w naszym asortymencie to produkt pozwalaj?cy zachowa? charakter wn?trza, jego funkcjonalno?? oraz estetyk?. W sk?ad naszego asortymentu wchodz? grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne, grzejniki "na miar?", elektryczne i grzejniki kana?owe. Oferowany grzejnik Zehnder stanowi wielofunkcyjny element wyposa?enia wn?trza. Indywidualne kszta?ty, rozmiary a tak?e szeroka paleta kolorów pozwalaj? dobra? grzejnik odpowiedni do Waszych potrzeb.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com