Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
EDAR KATOWICE
ID linku 2130
Url http://zomedar.pl
Opis Us?ugi ochrony przystosowujemy ?ci?le do wymaga? stawianych przez naszych klientów uwzgl?dnieniem specyfiki obiektu i przewidzianych zagro?e?.


Oferta firmy:
- fizyczna ochrona osób
- fizyczna ochrona obiektów
- konwojowanie warto?ci pieni??nych
- patrolowanie i interwencje
- monitoring systemów alarmowych
- zabezpieczenia techniczne
- zabezpieczenia imprez masowych
- us?ugi porz?dkowo-czysto?ciowe

Jeste?my Zak?adem Pracy Chronionej i udzielamy firmom do 40% ulg? na Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!

www.zomedar.pl
Kategoria Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Słowa kluczowe edar   edar security   edar ochrona   ochrona obiektów   ochrona budowy   ochrona obiektów przemys?owych   ochrona stacjonarna   PFRON   ZPCHR   Katowice   ?l?sk
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 4 Głosów
EDAR KATOWICE
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje > Ochrony
1. Telewizja przemys?owa, kamery przemys?owe
  Specjalizujemy si? w dystrybucji elektroniki u?ytkowej i systemów elektronicznych niezb?dnych w do funkcjonowania nowoczesnych przedsi?biorstw. Nasze kamery przemys?owe dobrze sprawdzaj? si? w sklepach, supermarketach, centrach handlowych, przy kontroli imprez masowych czy nadzorowaniu newralgicznych punktów miast. Szybko, bezpiecznie, a ponadto zawsze s?u?ymy profesjonaln? porad? przy doborze sprz?tu. Nasza telewizja przemys?owa skutecznie wspomaga ochron? domów, kompleksów wielomieszkaniowych, a tak?e instytucji takich jak banki czy ró?norodne urz?dy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Media > Telewizja > Cyfrowa


2. kamery przemys?owe
  Firma OTECH specjalizuje si? w instalacjach z zakresu: telewizja przemys?owa (monitoring wizyjny), sieci komputerowe oraz ?wiat?owodowe, kontrola dost?pu oraz rejestracja czasu pracy, systemy sygnalizacji po?aru i oddymiania oraz instalacje specjalistyczne, tak?e prace wysoko?ciowe. Stawiamy do Pa?stwa dyspozycji 10 lat do?wiadczenia w sieciach niskonapi?ciowych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Budownictwo


3. EDAR KATOWICE
  Us?ugi ochrony przystosowujemy ?ci?le do wymaga? stawianych przez naszych klientów uwzgl?dnieniem specyfiki obiektu i przewidzianych zagro?e?.


Oferta firmy:
- fizyczna ochrona osób
- fizyczna ochrona obiektów
- konwojowanie warto?ci pieni??nych
- patrolowanie i interwencje
- monitoring systemów alarmowych
- zabezpieczenia techniczne
- zabezpieczenia imprez masowych
- us?ugi porz?dkowo-czysto?ciowe

Jeste?my Zak?adem Pracy Chronionej i udzielamy firmom do 40% ulg? na Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!

www.zomedar.pl
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony


4. MERPOL ochrona osób i mienia, Monitoring Wielkopolski!
  W ofercie ochrona osób i mienia realizowana w porozumieniu Monitoring Wielkopolski - monitoring firm i mieszka? Pozna? i Wielkopolska! Zapraszamy
ochrona mienia, ochrona osób, konwoje Pozna?, ochrona osób i mienia, monitoring wielkopolski, konwoje, agencja ochrony
Ochrona osób i mienia, Pozna? i wielkopolska - systemy ochrony i zabezpieczenia
MERPOL ochrona osób i mienia, Monitoring Wielkopolski!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony


5. Systemy alarmowe Inowroc?aw
  Ochrona to istotny element sprawnie funkcjonuj?cej firmy. Przedsi?biorcy dbaj? o to, aby ich pracownicy i obiekty by?y nale?ycie zabezpieczane i w tym kierunku stosuj? np. systemy alarmowe. Inowroc?aw korzysta w tym wzgl?dzie z us?ug firmy Votum, która w krótkim czasie zak?ada profesjonalne instalacje alarmowe, dzi?ki którym mo?na szybko zareagowa? w razie próby w?amania lub po?aru.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com