Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Energia > ?ród?a odnawialne  

Popular Tags


Kategorie

Biopaliwa (1)

Pelet (0)

Wiatr (0)


Linki
Sortuj wg :
1. Klimatyzacja
Od 10 lat zajmujemy si? dystrybucj? oraz monta?em urz?dze? s?u??cych do klimatyzacji, filtrowentylacji, klimy, wentylacji pomieszcze?, nasza dzia?alno?? obejmuje zarówno du?e obiekty (hale przemys?owe, lotniska, galerie handlowe) jak i mniejsze obiekty (biura, domy prywatne, ma?e firmy). Od 5 lat zajmujemy si? dystrybucj? wysokiej jako?ci urz?dze? klimatyzacyjnych firmy Carrier Toshiba której jeste?my oficjalnym partnerem handlowym
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Energia > ?ród?a odnawialne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Ogrzej dom - pompy ciep?a - ogrzewanie pod?ogowe
Na koszty eksploatacji przypada jedynie w niewielkim udziale energia elektryczna. W porównaniu z innymi urz?dzeniami grzewczymi, w pe?ni uzale?nionymi od dro?ej?cych konwencjonalnych ?róde? energii, pompy ciep?a s? bezkonkurencyjne.
Realizuj?c system grzewczy mo?na zrezygnowa? z niepotrzebnych, kosztownych elementów. Nie ma konieczno?ci wykonania przy??czy gazowych ani te? komina odprowadzaj?cego spaliny. Nie trzeba sk?adowa? paliw, co skutkuje nie tylko zaoszcz?dzeniem powierzchni i estetyk? otoczenia, ale przede wszystkim bezpiecze?stwem u?ytkowników obiektu. Pompa ciep?a nie wymaga konserwacji ani przegl?dów technicznych i nie traci na sprawno?ci z biegiem lat. To urz?dzenie bezobs?ugowe.
Kategoria:   Energia > ?ród?a odnawialne
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Instalacje

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Klimatyzacja Kraków
Jeste?my autoryzowanym instalatorem produktów firmy Mitsubishi Electric. Realizujemy kompleksowo instalacje klimatyzacji Mitsubishi Electric i wentylacji w budynkach biurowych, przemys?owych, u?yteczno?ci publicznej oraz mieszkalnych. W naszej ofercie znajduj? si?: klimatyzacja, stropy ch?odz?ce, wentylacja mechaniczna, kolektory s?oneczne, monta? i serwis. Obszar naszej dzia?alno?ci to Kraków i okolice.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Wed?ug miejscowo?ci
Energia > ?ród?a odnawialne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: