Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Forum M?odzie?owe - przyja??, mi?o??, problemy, hobby - wszystko co jest spraw? ludzi m?odych
ID linku 122
Url http://www.mlodziezowo.pl
Opis Forum m?odzie?owe - na stronie znajdziecie wszystko co dotyczy m?odzie?y, rozmowy o mi?o?ci, przyja?ni, problemach, dojrzewaniu, hobby, szkole.
Je?li jeste? osob? m?od?, lubisz zadawa? nietypowe pytania, jest to forum dla Ciebie, wspania?a, niepowtarzalna atmosfera, oraz wiele mniej lub bardziej powa?nych tematów.
Dla najaktywniejszych mo?liwo?? obj?cia tytu?u moderatora!
Kategoria Spo?ecze?stwo > Blogi
Gry
Komputery
Słowa kluczowe forum   forum m?odzie?owe   m?odzie?   ludzie m?odzi   m?odzie?owo   m?odo??   dojrzewanie   przyja??   mi?o??   problemy   hobby
Data Sep 12, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Forum M?odzie?owe - przyja??, mi?o??, problemy, hobby - wszystko co jest spraw? ludzi m?odych
Ocena gościa

 Other links at Spo?ecze?stwo > Blogi
1. Automatyka przemys?owa - Projektowanie CAD
  Tematem blogu jest projektowanie CAD, a tak?e w mniejszym stopniu automatyka przemys?owa. Dzia? automatyki zajmuj?cy si? automatyzacj? procesów wytwarzania i procesów technologicznych to automatyka przemys?owa. Natomiast komputerowe wspomaganie projektowania CAD (ang. Computer Aided Design) to projektowanie wspomagane komputerowo. To proces projektowania, w którym komputer wykorzystywany jest na ka?dym etapie jako podstawowe narz?dzie pracy projektanta.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi


2. Forum M?odzie?owe - przyja??, mi?o??, problemy, hobby - wszystko co jest spraw? ludzi m?odych
  Forum m?odzie?owe - na stronie znajdziecie wszystko co dotyczy m?odzie?y, rozmowy o mi?o?ci, przyja?ni, problemach, dojrzewaniu, hobby, szkole.
Je?li jeste? osob? m?od?, lubisz zadawa? nietypowe pytania, jest to forum dla Ciebie, wspania?a, niepowtarzalna atmosfera, oraz wiele mniej lub bardziej powa?nych tematów.
Dla najaktywniejszych mo?liwo?? obj?cia tytu?u moderatora!
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi
Gry
Komputery


3. Wycieczki po Europie
  Wczasy-zagraniczne.pl to blog turystyczny stworzony specjalnie dla mi?o?ników turystyki i wycieczek po Europie. Je?eli lubisz podró?owa? po takich krajach Europejskich jak: Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Francja odwied? nasz? stron?, a znajdziesz wiele interesuj?cych ci? artyku?ów i ciekawostek.wycieczki, turystyka, Europa, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Francja, wypoczynek, wakacje, wycieczki objazdowe, atrakcje turystyczne
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi


4. Interesuj?ce artyku?y
  Nasz serwis obfituje w sprawdzone informacje. Odwied? nas, pisz, komentuj, dodawaj swoje artyku?. Ciekawe wiadomo?ci ze ?wiata i kraju w wydaniu z mo?liwo?ci? komentowania. Ró?ne dziedziny interesuj?cych informacji z rynków biznesowych i finansowych. U nas dowiesz si? pierwszy o istotnych sprawach, które bulwersuj? i inspiruj?. Zapraszam do umieszczania warto?ciowych wpisów w moderowanym blogu.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi


5. Blog wordwatch - pogromca j?zykowej nowomowy
  Wordwatch to pami?tnik internetowy poruszaj?cy coraz wa?niejszy problem czysto?ci j?zykowej w internecie. Internet to miejsce sprzyjaj?ce pewnym j?zykowym odchyleniom, które z biegiem czasu mog? sta? si? obowi?zuj?c? norm?. W celu przeciwdzia?ania temu trendowi za?o?ony zosta? w?a?nie wordwatch, na którym to podejmowane b?d? tematy zwi?zane z nowo tworz?cymi si? s?owami, zapo?yczeniami, cz?sto wyst?puj?cymi pomy?kami j?zykowymi i tymi podobnymi zjawiskami. Zapraszam do odwiedzin, z pewno?ci? znajdziecie tam ciekawe dla siebie informacj?, nieznane ciekawostki. Zacznij zmienia? j?zyk internetu ju? dzi? - czytaj serwis wordwatch!
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Blogi
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com