Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Fotografia ?lubna Barlinek, Gorzów, Szczecin - S?awomir Pietrzak
ID linku 1644
Url http://www.maxfoto.com.pl
Opis Oferujemy fotografi? ?lubn? w takich miejscowo?ciach jak Barlinek, Gorzów i Szczecin. Nasza fotografia ?lubna to doskona?a pami?tka z tego jednego wielkiego dnia dla ka?dej Pary M?odej. Aparat fotograficzny jest nie tylko przed?u?eniem oka, ale równie? umys?u. Mo?e widzie? ostrzej, dalej, bli?ej, wolniej i szybciej ni? oko. Mo?e ujrze? niewidzialne ?wiat?o. Dzi?ki niemu mo?emy zobaczy? przesz?o?? , tera?niejszo?? i przysz?o??. Fotografia ?lubna jest dla mnie wielkim wyzwaniem i pasj?. Umiej?tne ukazanie emocji, ?ez, rad?ci w tym jedynym i niepowtarzalnym dniu jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Dlatego gwarantuje, ?e powierzaj?c mi to zadanie mo?ecie spa? spokojnie a efekty przewy?sz? wasze oczekiwania. Podsumowaniem mojej pracy jest album, który opowiada histori? o parze, otoczeniu oraz atmosferze w tym wyj?tkowym dniu.
Kategoria Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Słowa kluczowe Fotografia ?lubna Barlinek   Fotografia ?lubna Gorzów   Fotografia ?lubna Szczecin
Data May 5, 2010
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Fotografia ?lubna Barlinek, Gorzów, Szczecin - S?awomir Pietrzak
Ocena gościa

 Other links at Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
1. Zdj?cia lotnicze
  Jeste?my firm? profesjonalnie zajmuj?c? si? fotografi? lotnicz?. Wykonane przez nas zdj?cia lotnicze znajduj? wykorzystanie zarówno w celach reklamowych jak i przy przestrzennym planowaniu zagospodarowania terenu. Na naszej stronie mo?na obejrze? efekty naszej pracy. Serdecznie zapraszamy. Na naszej stronie mo?ecie Pa?stwo obejrze? fotografie z sesji lotniczych nad wieloma miastami oraz wsiami. Wykonujemy równie? fotografie obiektów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? fotografii lotniczej, szczegó?owo opisan? na naszej stronie Internetowej.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


2. Zdj?cia ?lubne
  Wszyscy z nas pragniemy aby nasze zdj?cia ?lubne by?y wyj?tkowe, w ko?cu zdj?cia s? unikalnymi pami?tkami z tego specjalnego dnia. Firma Inter Foto oferuje kompleksow? fotografi? ?lubn?, dla nas fotografia ?lubna to nie tylko biznes, ale równie? hobby. Wykonuj?c zdj?cia robimy to z pasj? dlatego te? nasze zdj?cia ?lubne s? naprawd? wyj?tkowe. Szczegó?ow? ofert? znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowe.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie


3. Fotografia Sferyczna
  Fotografia sferyczna to technologia do zastosowa? na twojej stronie www. Poka? swoim klientom najwspanialsze pomieszczenia i miejsca jakie dla nich przygotowa?e?. panorama sferyczna to mo?liwo?? ogl?dania miejsc w sposób tak realny jakby? tam by? . NIe ogranicza ci? koniec kadru , nie musisz patrze? na element b?d?cy g?ównym tematem fotografii. To ty sam wybierasz jak chcesz si? rozejrze? , gdzie spojrze? i na czym skupi? swoj? uwag. Zajrzyj na nasz? witryn? i zobacz jak to dzia?a.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Regionalne > Zachodniopomorskie > Ko?obrzeg > Media


4. Videofilmowanie i fotografia ?lubna, zdj?cia ?lubne, wideofilmowanie
  Studio Filmowo-Fotograficzne zajmuje si? realizacj? filmów video i reporta?y fotograficznych. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zawsze uwzgl?dniamy Pa?stwa sugestie i ?yczenia. Na nasz? ofert? sk?adaj? si?: videofilmowanie, fotoreporta?e oraz sesje plenerowe.
Za dojazd do m.in. tych miejscowo?ci nie pobieramy op?at za dojazd: Bia?a Podlaska - Janów Podlaski - Konstantynów - ?omazy - ?osice - Le?na Podlaska - ?uków - Mi?dzyrzec Podlaski - Radzy? Podlaski - Siedlce - Siemiatycze - Terespol - Wisznice, W?odawa
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Nauka i edukacja > Us?ugi


5. Fotografia ?lubna
  Autorska strona po?wi?cona fotografii ?lubnej. Portfolio zawiera liczne zdj?cia, które dzi?ki pogrupowaniu tematycznemu pozwalaj? na wygodn? nawigacj? oraz wybór interesuj?cych nas fragmentów z uroczysto?ci. Zdj?cia tworzone s? z pasj? i zami?owaniem co jest niezb?dne przy uprawianiu tego rodzaju fotografii. Do?wiadczenie w zakresie zarz?dzania barw? oraz praca z profilami ICC owocuje pe?n? kontrol? nad barwami. Efekt ko?cowy zdj?? to przede wszystkim ukazanie emocji, pi?kna oraz ciekawych wydarze? z dnia uroczysto?ci. Fotografia ?lubna jak? widzimy to efekt pracy zarówno fotograficznej jak i graficznej. Poniewa? zdj?cia ?lubne wykonywane s? w trybie RAW, wszystkie wymagaj? obróbki, która nadaje im niepowtarzalny klimat i charakter. Dzia?amy na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com