Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Fotografia ?lubna Warszawa
ID linku 1473
Url http://www.pracowniawspomnien.com
Opis Pracownia Wspomnie? - artystyczna fotografia ?lubna. Nasz? ide? jest, by fotoreporta? ?lubny by? pe?en emocji i pi?kna, a sesja plenerowa sta?a si? dobr? zabaw?. Ka?da ceremonia ?lubna to indywidualne prze?ycie, dlatego ka?demu zdj?ciu towarzyszy odmienny klimat. Realizujemy sesje przy u?yciu tradycyjnej oraz otworkowej kamery wielkoformatowej, a nast?pnie poddajemy negatywy w?asnor?cznej obróbce ciemniowej. Ka?demu Klientowi oferujemy bezp?atny dost?p do mini galerii, w której ju? po kilku dniach od wykonania sesji mo?e obejrze? wybrane fotografie. Umil? one czas oczekiwania na wszystkie zdj?cia.
Kategoria Kultura i sztuka > Fotografia
Słowa kluczowe fotografia ?lubna   fotograf ?lubny   fotografia plenerowa
Data May 5, 2010
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Fotografia ?lubna Warszawa
Ocena gościa

 Other links at Kultura i sztuka > Fotografia
1. papayastudio.pl
  Pe?na organizacja sesji zaczynaj?c od pomys?u, przez wyszukiwanie modeli,
aran?acji planu zdj?ciowego, zespo?u wiza?ystów, a? po obróbk? zdj??!
Oferujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie m.in.:
sesji produktowych,
fotografii studyjnych,
fotografii reklamowych (packshotów),
projektowania katalogów,
portfolii, portretów, zdj?? okoliczno?ciowych, aktów oraz wielu innych !
Jako profesjonali?ci posiadamy w pe?ni wyposa?one, mobilne studio fotograficzne.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia


2. fotografie ?lubne kraków
  Je?eli tylko chcia?by? mie? profesjonalnie wykonany film z jakiejkolwiek uroczysto?ci rodzinnej, czy te? szkolnej, postaw na profesjonalistów w dziedzinie wideofilmowania uroczysto?ci i imprez okoliczno?ciowych. Postaw na nasz? firm?, gdzie klient zawsze stoi na pierwszym miejscu! Oferujemy szeroki wachlarz us?ug zwi?zanych z uwiecznieniem imprez okoliczno?ciowych. Realizujemy zlecenia zarówno dotycz?ce fotograficznej dokumentacji, jak i dokumentacji za pomoc? kamery cyfrowej. Wszystkie zlecenia realizujemy w wyznaczonym czasie z pe?n? dba?o?ci? o zadowolenie naszego klienta.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia


3. Fotograf Bytom
  Kiedy? ludno?? pos?ugiwa?a si? sztuk? p?dzla,
aby uwieczni? swe najcudowniejsze chwile
z codzienno?ci. W tera?niejszych dziejach zast?piono ów sztuk?
fotografi?.
Dlatego w?a?nie ?lub jako jedno z najistotniejszych
wydarze? w ?yciu cz?owieka , powinno by? przez nas w wyj?tkowy sposób zachowane.
Po up?ywie p?dz?cego czasu w?a?nie dzi?ki zdj?ciom b?dziemy w stanie
przypomnie? sobie nasze najpi?kniejsze chwile w ?yciu. Dlatego nasza firma
uwieczni pa?stwa chwile na ?lubnym kobiercu, aby by?y przez wszystkich d?ugo zapami?tane.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia


4. Fotograf Wyszków
  Fotografia ?lubna - UtrwalimyTwoje Szcz??cie, zobacz magi? uczu? i emocji zapisanych w naszych zdj?ciach

Jestem absolwentem Akademi Fotografii - popularnej i uznanej szko?y fotograficznej w Polsce. Uko?czy?em tak?e roczny warsztat fotoreporta?u, prowadzony przez jednych z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych fotografóww naszym kraju.

Czasy w których fotografia ?lubna by?a tylko zwyk?? pami?tk? odchodz? w niepami??, teraz fotografia ?lubna to dziedzina sztuki i staram si? wykonywa? t? sztuk? na najwy?szym poziomie.

Pragn? towarzyszy? Wam w jednej z najwa?niejszych chwil Waszego wspólnego ?ycia, rejestruj?c utrwalaj?c jej magi? i wyj?tkowo??. To dla mnie ogromny zaszczyt aby dzi?ki moim fotografiom, ten niezapomniany dzie? móg? powraca? pe?en uroku, uczu? i rado?ci.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia


5. Fotografia ?lubna - Syc Agnieszka
  Oferuj? us?ugi w zakresie fotografii:
?lubnej,
reporta?owej,
plenerowej,
komunii i chrztu,
innych imprez okoliczno?ciowych.

Oferta obejmuje równie? fotografi? dzieci, portret oraz indywidualne sesje plenerowe.

Jestem otwarta na wszelkie Pa?stwa sugestie. Postaram si? dostosowa? swoj? ofert? do ewentualnych ?ycze? i wymaga?.

Cz?stochowa i okolice
www.foto-syc.pl
tel.660-598-509
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia
Zakupy > Fotografia
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com