Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
grempol-przydomowe oczyszczalnie ?cieków,szamba,monta?,sprzeda?,doradztwo
ID linku 1132
Url http://www.geko.anonser.pl
Opis Opis : grempol,przydomowe ekologiczne oczyszczalnie sciekow ,dostepne w rozsadnych cenach,oraz z fachowym montazem,dzia³amy na rynku od 2004r,dowozimy szamba na terenie calego kraju za dop³ata 1 z³ za kilometr,dzia³amy na terenie olesnicy dok³adnie w miejcowosci smolna 51,zachecam do skorzystania z wymiany tradycyjnego szamba na odp³ywowe ekologiczne szambo co pozwoli na obnizenie kosztow zwiazanych z wywozem nieczystosci o co za tym idzie mozna ubiegoc sie o zwrot poniesionych kosztow z ochrony srodowiska ktore refundowane sa przez unie europejska
Kategoria Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Słowa kluczowe szamba wroclaw   olesnica   kalisz   smolna   przydomowe ekologiczne oczyszczalnie sciekow   scieki   wywoz sciekow
Data Jun 2, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
grempol-przydomowe oczyszczalnie ?cieków,szamba,monta?,sprzeda?,doradztwo
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo
1. grempol-przydomowe oczyszczalnie ?cieków,szamba,monta?,sprzeda?,doradztwo
  Opis : grempol,przydomowe ekologiczne oczyszczalnie sciekow ,dostepne w rozsadnych cenach,oraz z fachowym montazem,dzia³amy na rynku od 2004r,dowozimy szamba na terenie calego kraju za dop³ata 1 z³ za kilometr,dzia³amy na terenie olesnicy dok³adnie w miejcowosci smolna 51,zachecam do skorzystania z wymiany tradycyjnego szamba na odp³ywowe ekologiczne szambo co pozwoli na obnizenie kosztow zwiazanych z wywozem nieczystosci o co za tym idzie mozna ubiegoc sie o zwrot poniesionych kosztow z ochrony srodowiska ktore refundowane sa przez unie europejska
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne


2. Agnieszka Trzaska - Architekt wn?trz - Warszawa
  Do?wiadczona projektantka wn?trz z dyplomem warszawskiej Akademii Sztuk Pi?knych. Projekty mieszka?, domów, sklepów, biur. Aran?acja kuchni i ?azienek. Autorskie projekty mebli. Styl nowoczesny, tradycyjny, modernistyczny lub minimalistyczny. Znajomo?? nowoczesnych technologii i najnowszych trendów. Stylizacja wn?trz. Porady dotycz?ce doboru kolorystyki, mebli, wyposa?enia, dodatków. Nadzór autorski. Wspó?praca ze sprawdzon?, solidn? ekip? budowlan?.
Kategoria:   Budownictwo
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa


3. Solidne osuszanie warszawa
  Firma Abaxir zapocz?tkowa?a dzia?alno?? w 1979 roku w bran?y remontowo-budowlanej. Od 1999 wykonuje projekty typu: rzetelne odgrzybianie warszawa czy wydajne osuszanie budynków za pomoc? doskona?ej technologii Hermon. Technika ta jest op?acalna oraz wygodna: nie implikuje wiercenia otworów w ?cianie, czy odkopywania fundamentów. Przedsi?biorstwo Abaxir ca?y czas poszukuje nowych rozwi?za? udoskonalaj?cych kompleksowe odgrzybianie budynków czy rzetelne osuszanie warszawa. W 2005 roku Abaxir opatentowa? nowoczesn? technologi? niszczenia larw owadów niszcz?cych drewno na przyk?ad ko?atka i spuszczela. W ofercie znajdziecie Pa?stwo tak?e: bezpieczny wywóz ?niegu warszawa, unikalna us?uga minikoparka, kapitalna us?uga mini?adowarka. Abaxir przyk?ada du?? wag? do jako?ci proponowanych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo


4. Isomur Plus
  Pustaki ISOMUR PLUS rozwi?zuj? problem mostka termicznego w cz??ci coko?owej budynku: elementy s? nienasi?kliwe, a zatem nie wyst?puje obni?enie w?a?ciwo?ci izolacyjnych pustaka ,elementy charakteryzuj? si? niskim wspó?czynnikiem przewodno?ci cieplnej, co rozwi?zuje problem wyst?powania mostka cieplnego ,wbudowanie elementów jest proste i bezproblemowe ,wysoka jako?? i dok?adno?? wymiarowa nie wymaga stosowania szczególnych zabiegów na etapie wbudowania. Eliminacja mostków cieplnych w cz??ci coko?owej budynków.
Efektywna izolacja cieplna przy zachowaniu no?no?ci wed?ug AT-15-6837/2006.
Kategoria:   Budownictwo
Budownictwo > Materia?y
Dom


5. Drabiny magazynowe
  Jese?my firm? zajmuj?ca sprzeda?? elementów aluminiowych.W naszej ofercie mo?ecie Pa?stwo odnale?? mi?dzy innymi drabiny, rusztowania alumionowe i skrzynie alumioniowe. Nasze produkty s? w ykonane z wysokiej jako?ci materia?ów aluminiowych, wobec tego b?d? s?u?y? Pa?stwu poprzez d?ugie lata. Zapraszamy do zapoznania si? ofert?, która znajduje si? na naszej stronie.
Kategoria:   Budownictwo
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com