Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Handel > Centra handlowe  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Focus Mall
Focus Mall w Zielonej Górze to najwi?ksza w regionie galeria handlowo-rozrywkowa wybudowany przez firm? Parkridge. Znajduje si? w niej blisko 100 markowych sklepów i salonów a tak?e restauracje i sale kinowe. Ca?kowita powierzchnia kompleksu Focus Mall wynosi 48 tys. m kwadratowych nie licz?c budynków wci?? czekaj?cych na modernizacj?. Zielonogórski Focus Park to najwi?kszy w regionie kompleks rozrywkowo-handlowy wybudowany przez firm? Parkridge, która specjalizuje si? w ró?nego rodzaju dzia?alno?ci deweloperskiej i dzia?a w ca?ej Europie, a w szczególno?ci w adaptowaniu starych obiektów poprzemys?owych w nowoczesne centra handlowo-rozrywkowe.
Kategoria:   Handel > Centra handlowe

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. domy weselne
portal skupiaj?cy w sobie wszystkie sale weselne, a w szczególno?ci prezentuj?cy domy oraz restauracje. Celem serwisu jest to, aby Twoje mog?o by? dograne w jednym miejscu bez problemów. Miejscu, w którym znajdziesz du?y wybór us?ug, a zarazem bogat? ilo?? opinii na ich temat.Wortal jest wci?? aktualizowany i dodawane s? do niego kolejne artyku?y. Zapraszamy do darmowego dodania swoich us?ug, dzi?ki czemu dotr? Pa?stwo ze swoimi us?ugami do klientów.
Kategoria:   Handel > Centra handlowe

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: