Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne - ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i oko
ID linku 438
Url http://www.awmr1.e-biznes.org
Opis Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne
- ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i okolic w zakresie:

* AWARYJNE US?UGI HYDRAULICZNE- ca?odobowo!
* przeróbki instalacji mied?, plastik, ocynk, PCV
* monta? bojlerów, ogrzewaczy wody, pieców gazowych, kuchni gazowych
* sprawdzanie szczelno?ci instalacji gazowych - POSIADAMY NIEZB?DNE UPRAWNIENIA
* monta? pieca ?azienkowego, termy, kuchni gazowej
* bia?y monta?, wymiany armatury
* udra?nianie odp?ywów kanalizacyjnych, naprawa sp?uczek
* naprawa pieców gazowych - przegl?dy, czyszczenie i regulacja- serwis po gwarancyjny
* naprawa uszkodzonych rur, zaworów, kranów oraz inne naprawy i monta?e
* Naprawa urz?dze? gazowych.
* Doszczelnianie instalacji gazowej
* Lokalizacja wycieków gazu

Wykonujemy próby szczelno?ci instalacji gazowej.
Kategoria Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Budownictwo > Instalacje
Budownictwo > Wed?ug miejscowo?ci
Słowa kluczowe hydraulik   kraków   krakow   z krakowa   serwis junkers   naprawa   pieca gazowego   termy   gazowej   us?ugi hydrauliczne
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Hydraulik Kraków tel.792-256-055 Pogotowie hydrauliczne - ?wiadczymy us?ugi na terenie Krakowa i oko
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
1. Przydomowe oczyszczalnie
  W trosce o nasze wspólne ?rodowisko oraz o Pa?stwa oszcz?dno?ci, proponujemy Pa?stwo przydomowe oczyszczalnie ?cieków, dzi?ki którym b?dziecie w stanie zaoszcz?dzi? na poborze wody z wodoci?gów. Firma Ekopan zatrudnia sztab wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaprojektuj? i zrealizuj? dla Pa?stwa urz?dzenia do oczyszczania wody. W naszej ofercie znajduj? si? oczyszczalnie ?cieków, zarówno przydomowe jak i osiedlowe, szkolne i przemys?owe. Nasze oczyszczalnie przydomowe nie tylko wp?yn? pozytywnie na Pa?stwa finanse, ale równie? stan? si? ciekawym elementem dekoracyjnym.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne


2. Us?ugi hydrauliczne Wroc?aw
  Nasza firma oferuje kompleksowe us?ugi hydrauliczne takie jak: instalacje gazowe, sieci ciep?ownicze ko?cz?c na radiowych lokalizacjach ruroci?gów. Specjalizujemy si? tak?e w wykonywaniu przy??cze? kanalizacyjnych, poczynaj?c od kosztorysu wg r-g. Dajemy okres 5 lat gwarancji na wykonane us?ugi (szamba betonowe, przydomowe oczyszczalnie ?cieków|odwodnienia budynków, drena?e, instalacje sanitarne). Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne


3. Armatura sanitarna
  Chcesz mie? w swoim domu pi?kn? i przemy?lan? ?azienk?? Szukasz pomys?ów i inspiracji jakie wybra? p?ytki ceramiczne, jaka armatura sanitarna sprawdzi si? u Ciebie najlepiej? Odpowiedzi na wszystkie te pytania oraz wiele innych znajdziesz na stronach naszego ?azienkowego wortalu. Zobacz najnowsze trendy w dziedzinie armatury sanitarnej oraz p?ytek ceramicznych do Twojej ?azienki.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne


4. Rury kanalizacyjne
  Rury kanalizacyjne wykonane s? zgodnie z wzorem u?ytkowym. W ?rodku korpusu maj? spiralne zbrojenie wykonane z elastycznej
rury. Rury kanalizacyjne zbudowane w taki sposób, by poza stosunkowo
ma?ym ci??arem jednostkowym mog?y by? wykonywane w rozmiarach dochodz?cych do 300 mm przy jednoczesnym zachowaniu du?ej
odporno?ci na obci??enie.
Firma AGRODREN jest przedsi?biorstwem zajmuj?cym si? produkcj? rur kanalizacyjnych i drenarskich z polipropylenu oraz z??czek drenarskich. Wykorzystujemy zasady projektowania, konstruowania i dzia?ania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Ochrona ?rodowiska > ?cieki > Kanalizacja


5. Monitoring przepompowni
  Rhino oferuje innowacyjne rozwi?zania systemowe w dziedzinie zarz?dzania gospodark? wodn?, tj. monitoringu i sterowania przepompowni, hydroforni, oczyszczalni ?cieków i innych elementów sieci wod-kan. Wielka oszcz?dno?? pieni?dzy i czasu oraz rewolucja w dziedzinie zarz?dzania gospodark? wodn?. Transmisja danych za pomoc? GSM/GPRS, szybko i bezawaryjnie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania sie z ofert?!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Wodne i kanalizacyjne
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com