Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi?? Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
ID linku 272
Url http://www.inwestforum.pl/
Opis Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria Finanse
Regionalne > Ma?opolskie > Biecz > Biznes
Nauka i edukacja > Ekonomia
Słowa kluczowe finanse   forum ekonomiczne   inwestycje   inwestycyjne   inwestycyjny   zysk   zarobi?   gie?da   akce   firma   kredyty  
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi??  Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
Ocena gościa

 Other links at Finanse
1. Produkty bankowe i finansowe
  Wszyscy, dla których kredyt jest szans? chcieliby wiedzie?, który z dost?pnych obecnie jest najbardziej korzystny. Powstaje wi?c wiele stron w sieci, które tworz? rankingi i zestawienia praktycznie wszystkich ofert. My, na zasadzie selekcji mo?emy wtedy wybra? dla siebie najlepszy kredyt. Naturalnym jest, ?e najlepsze kredyty to takie, gdzie oprocentowanie jest bardzo niskie, a czas sp?acania rat roz?o?ony na bardzo d?ugi okres czasu. Korzystnym dla nas jest zawsze, kiedy formalno?ci zostaj? sprowadzone do praktycznego minimum.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Inwestowanie
Finanse > Banki


2. Sprzedam spó?k?
  W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo: Sprzeda?-kupno spó?ek niezad?u?onych, Zakup spó?ek w trudnej sytuacji ekonomicznej, Znalezienie potencjalnego nabywcy na udzia?y spó?ki, Przygotowanie wniosku w post?powaniu upad?o?ciowym obejmuj?cego zawarcie uk?adu lub obejmuj?cego likwidacje spó?ki. Wa?n? cech? spó?ek osobowych jest to, ?e nie maj? one osobowo?ci prawnej, tzn. ?e pozywaj?c taki podmiot w rzeczywisto?ci pozywamy jej wspólników. Spó?ki kapita?owe za? opieraj? swoj? dzia?alno?? nie na wspólnikach, a na kapitale /mo?e to by? maj?tek spó?ki/.
Kategoria:   Finanse


3. Kantor Czarnków
  Kantor Wymiany Walut Adam Byty? istnieje od 1995r. Prowadzimy wymian? walut euro, dolara, funta szterlinga, franka szwajcarskiego, korony szwedzkiej, czeskiej oraz du?skiej.
Posiadamy oddzia?y: kantor Chodzie? oraz kantor Czarnków.
Kantor Czarnków oraz kantor Chodzie? oferuj? konkurencyjne ceny, mo?liwo?? negocjacji kursów oraz hurtow? wymian? walut. Naszym klientom zapewniamy bezpiecze?stwo transakcji oraz pe?n? dyskrecj? przy wymianie walut. Zadowolenie klientów oraz profesjonalizm s? naszymi priorytetami. Obs?ugujemy równie? klientów z miast: kantor Pi?a , W?growiec , Trzcianka , Oborniki , Szamotu?y.
Kategoria:   Finanse


4. Systemy Biznesowe
  Strona z gotowymi systemami biznesowymi.
Szybki zarobek to ju? przesz?o?? i mrzonki.
Nasza strona oferuje ?atwy sposób jak zarabia? pieni?dze i cieszy? si? swoj? prac?, kiedy:
- wykorzystujesz naturalne czynno?ci cz?owieka , które wykonuje codziennie, czyli wydawanie pieni?dzy na ró?norodne zakupy
- robisz zakupy w sklepach, które zg?osi?y swój udzia? w ogólno?wiatowej sieci sprzeda?owej
- korzystasz z systemu jaki opracowali?my dla swoich partnerów wspólnoty zakupowej
- przekazujesz swoim znajomym, gdzie robisz zakupy
- poznajesz ludzi i uczysz si?, pracujesz i mi?o sp?dzasz czas
- dostaniesz du?o darmowych materia?ów które towarzysz? Ci i pomagaj? w zmianach twojego ?ycia
- bogacisz si?

Zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Finanse


5. ekredyt
  Kredyt przez Internet to nie fikcja! W czasach rosn?cego znaczenia Internetu branie e-kredytów to rzeczywisto??. Skorzystaj z oferty serwisu e-kredyty.com aby pozna? aktualn? ofert? banków je?li chodzi o ekredyt. Oprócz tego na stronie znajdziesz inne produkty bankowe i kredytowe: kary kredytowe, lokaty czy leasing. W ka?dej chwili mo?esz wzi?? e-kredyt siedz?c wygodnie przed komputerem
Kategoria:   Finanse
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com