Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi?? Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
ID linku 272
Url http://www.inwestforum.pl/
Opis Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria Finanse
Regionalne > Ma?opolskie > Biecz > Biznes
Nauka i edukacja > Ekonomia
Słowa kluczowe finanse   forum ekonomiczne   inwestycje   inwestycyjne   inwestycyjny   zysk   zarobi?   gie?da   akce   firma   kredyty  
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi??  Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
Ocena gościa

 Other links at Finanse
1. Portal Finansowy - Kredyty dla, banki finanse
  Aktualne wydarzenia finansowe Twoje Finanse 24

Portal oferuj?cy najnowsze wiadomo?ci finansowe. Przedstawia sytuacje walutowe, instytucje bankowe wraz z ich ofert? kredytow?. Aktualna sytu?acja ?wiata, finansowa strona, dla kazdego.
Banki i finanse znajdziesz to wszystko tutaj, bez ?adnych rejestracji mo?esz by? na czasie ze wszystkim co aktualne w ?wiecie finansów. Dzialy to inwestycje, kredyty, bankowosc, aktualnosc, waluty. Znajdziesz równie? aktualne notowania gieldowe.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Banki
Finanse > Banki > Inwestycyjne


2. Kredyty hipoteczne
  Serwis, w którym omawiamy takie zagadnienia jak: koszty kredytu, wymagane dokumenty, zdolno?? kredytowa itp. Przed podj?ciem kredytu trzeba si? dobrze zapozna? z mo?liwo?ciami zabezpiecze?, które cz?sto mog? by? nawet decyduj?ce. Na ogó? banki ??daj? od nas weksla in blanco, ale warunkiem koniecznym jest jednak to, aby kredytobiorca posiada? zdolno?? kredytow?. Trzeba przedstawi? równie? dok?adnie, jakie dochody mamy, oraz koniecznie, je?eli mamy rodzin?, to ile pieni?dzy miesi?cznie przypada na ka?dego cz?onka. Prezentujemy tak?e ofert? wielu banków i mo?liwo?? zamówienia kredyt online.
Kategoria:   Finanse
Finanse > Banki > Hipoteczne


3. Gildia Anio?ów Biznesu dobrym pomys?em na biznes
  Z portalu dowiemy si? czym jest biznesplan i jak go pisa?, czemu pomys? na biznes jest taki wa?ny, co zrobi? z innowacyjnym pomys?em. Opisuje szereg dzia?alno?ci zwi?zanych z zak?adaniem w?asnej dzia?alno?ci, a wi?c gdzie mo?na zapisa? si? na szkolenia biznesowe, jak pozyska? inwestora oraz jak dofinansowa? istniej?c? ju? ma?? firm?. Serwis Finansowanie innowacji to tak?e ?ród?o informacji na temat mo?liwo?ci uzyskania dotacji na rozwój ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Jest to portal dla tych, którzy maj? dobry pomys? na biznes lub przedsi?biorstwo we wczesnej fazie rozwoju i potrzebuj? wsparcia finansowego.
Kategoria:   Finanse


4. Us?ugi ksi?gowe
  Rachunkowo?? to nauka, która czasami sprawia sporo trudno?ci. Wycena przedsi?biorstwa powinna odbywa? si? pod bacznym okiem specjalistów, którzy oczywi?cie zajm? si? naszymi finansami. Warszawa i Bydgoszcz to miasta, które posiadaj? specjalistów zajmuj?cych si? tego typu zleceniami za niewielkie pieni?dze.biuro rachunkowe, podatki, doradca, ksi?gowo??, rachunkowo??, bydgoszcz, warszawa
Kategoria:   Finanse


5. Biuro rachunkowe Warszaea
  PRB - Biuro rachunkowe Warszawa - Oferujemy us?ugi kadrowo-p?acowe, prowadzenia ksi?g rachunkowych, podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów. Realizujemy projekty w zakresie doradztwa podatkowego, badania sprawozda? finansowych oraz obs?ugi prawnej. Wspó?praca z nami to oszcz?dno?? czasu i ?rodków finansowych. Nasze biuro rachunkowe to firma nowoczesna i przyjazna Klientowi.
Kategoria:   Finanse
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Finanse
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com