Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi?? Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
ID linku 272
Url http://www.inwestforum.pl/
Opis Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria Finanse
Regionalne > Ma?opolskie > Biecz > Biznes
Nauka i edukacja > Ekonomia
Słowa kluczowe finanse   forum ekonomiczne   inwestycje   inwestycyjne   inwestycyjny   zysk   zarobi?   gie?da   akce   firma   kredyty  
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobi??  Inwestycyjne i ekonomia w najlepszym wydan
Ocena gościa

 Other links at Finanse
1. Kantor Czarnków
  Kantor Wymiany Walut Adam Byty? istnieje od 1995r. Prowadzimy wymian? walut euro, dolara, funta szterlinga, franka szwajcarskiego, korony szwedzkiej, czeskiej oraz du?skiej.
Posiadamy oddzia?y: kantor Chodzie? oraz kantor Czarnków.
Kantor Czarnków oraz kantor Chodzie? oferuj? konkurencyjne ceny, mo?liwo?? negocjacji kursów oraz hurtow? wymian? walut. Naszym klientom zapewniamy bezpiecze?stwo transakcji oraz pe?n? dyskrecj? przy wymianie walut. Zadowolenie klientów oraz profesjonalizm s? naszymi priorytetami. Obs?ugujemy równie? klientów z miast: kantor Pi?a , W?growiec , Trzcianka , Oborniki , Szamotu?y.
Kategoria:   Finanse


2. Zwrot podatku z Anglii
  Je?li pracowa?e? za granic?, mo?esz uzyska? zwrot podatku, który zap?aci? do urz?du podatkowego Twój pracodawca. Serwis ZwrotPodatkow.pl zrobi to za Ciebie, przeprowadzimy ca?? procedur? zwrotu. Odzyskujemy podatek z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA oraz USA. Pomagamy tak?e uzyska? zasi?ek rodzinny w Niemczech. Niskie prowizje, pewny zwrot (Kindergeld).
Kategoria:   Finanse


3. Buiro rachunkowe Pozna?
  Tarwa s. z o.o. jest profesjonaln? firm? ?wiadcz?c? us?ugi doradcze rachunkowe dla ka?dego rodzaju przedsi?biorst. Biuro rachunkowe znajduje si? w Poznaniu a us?ugi ?wiadczy u klienta lub w siedzibie biura. Na ich stronie interenetowej znajduje si? cennik z aktualnymi op?atami za us?ugi oraz formularz kontaktowy pozwalaj?cy na szybk? i bezp?atn? wycen? interesuj?cych klienta us?ug. Mo?na tam te? zapozna? si? z wieloma promocjami.
Kategoria:   Finanse


4. Kredyty bankowe
  W prostych s?owach o finansach. Informacje o kredytach hipotecznych i mieszkaniowych, zabezpieczeniach kredytów i ofertach banków. Wskazówki dotycz?ce ?wiadomego korzystania z kredytowania i odniesienia maksymalnych korzy?ci z zaci?gni?tych kredytów. Niektóre pu?apki kredytowe, których unikni?cie pozwala zachowa? dobr? kondycj? finansow?. Warto wiedzie?. Informacje u?yteczne z punktu wiedzenia Twojego finansowego zdrowia.
Kategoria:   Finanse
Dom > Zwierzaki > Psy > Rasy > B
Finanse > Banki > Online


5. Niezale?ne doradztwo finansowe
  Jest to pierwszy spo?eczno?ciowy portal finansowy, który oferuje swoim u?ytkownikom mo?liwo?? dost?pu do rzetelnych informacji odno?nie poszczególnych sektorów rynku finansowego. Na naszych stronach ka?dy u?ytkownik mo?e ?atwo i szybko przedstawi? swoje spostrze?enia, uwagi i opinie odno?nie konkretnych produktów czy instytucji finansowych. Jak równie? przedstawi? pytania czy problemy, które postaramy si? niezw?ocznie opracowa?. Naszym najwi?kszy atutem jest ca?kowita niezale?no?? od jakichkolwiek instytucji finansowych, czy to prywatnych czy pa?stwowych. Dlatego, nasz u?ytkownik mo?e by? w 100% pewny, ?e wszelkie informacje i rady jakich mu udzielimy powodowane s? jedynie ze wzgl?du na jego w?asny interes i korzy??, a nie za? korzy?? danego banku czy instytucji finansowej. Gwarantujemy kompleksow? informacj? oraz opracowania najwa?niejszych dla konsumenta zagadnie? dotycz?cych dysponowania i lokowania swoich oszcz?dno?ci.
Kategoria:   Finanse
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com