Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Jak za?o?y? spó?k?, informacje o typach spó?ek, wady i zalety, wymagane dokumenty
ID linku 2238
Url http://www.zakladanie-spolki.com.pl
Opis Na stronach tego portalu wyszukasz wiele ciekawych i niezb?dnych inforamcji z zakresu spó?ek, ich rodzai, na temat których s? zawarte wyczrpuj?ceinformacje i opisy. Ta strona umo?liwi Ci na wyszukanie odpoweidzi na praktycznie ka?de pytanie zwi?zane ze spó?kami, z procedurami ich zak?adania, przkszta?cania czy nawet likwidacji.
Portal ukazuje cechy poszczególnych spó?ek, ich kapita?y zak?adowe, rodzaje ksi?gowo?ci, opodatkowanie. Istnieje mozliwo?? pobrania niezb?dnych formularzy. Strona zawiera ciekawe opinie i rady, które z pewno?ci? oka?? si? dla Ciebie warto?ciowe i u?yteczne. Przy wyborze spó?ki nale?y uwzgl?dni? wiele czynników. W opiasach cech poszczególnych z nich uwzgl?dnili?my najwa?niejsze kryteria, tj. czas za?o?enia, mozliwo?? przekszta?cenia, relacje mi?dzy wspólnikami, a tak?e koszty rejestracji. Docelowo na portalu b?dzie mo?liwo?? wyboru doradcy prawnego, który zajmie si? ca?? procedur? rejestracj spó?ki za Ciebie. Pozwoli Ci to na zaoszcz?dzenie jak?e cennego czasu.
Kategoria Etyka biznesu
Regionalne > Pomorskie > Biznes
Regionalne > Wielkopolskie > Powiaty > Pozna?ski > Tarnowo Podgórne > Biznes
Słowa kluczowe spó?ki   zak?adanie spó?ek   umowa spó?ki   wady i zalety spó?ek   rejestracja spó?ek   spó?ka cywilna   spó?ka jawna   spó?ka akcyjna   sp. z o.o.   spó?ka komandytowa   spó?ka partnerska   spó?ka komandytowo-akcyjna   spó?ka europejska
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Jak za?o?y? spó?k?, informacje o typach spó?ek, wady i zalety, wymagane dokumenty
Ocena gościa

 Other links at Etyka biznesu
1. Jak za?o?y? spó?k?, informacje o typach spó?ek, wady i zalety, wymagane dokumenty
  Na stronach tego portalu wyszukasz wiele ciekawych i niezb?dnych inforamcji z zakresu spó?ek, ich rodzai, na temat których s? zawarte wyczrpuj?ceinformacje i opisy. Ta strona umo?liwi Ci na wyszukanie odpoweidzi na praktycznie ka?de pytanie zwi?zane ze spó?kami, z procedurami ich zak?adania, przkszta?cania czy nawet likwidacji.
Portal ukazuje cechy poszczególnych spó?ek, ich kapita?y zak?adowe, rodzaje ksi?gowo?ci, opodatkowanie. Istnieje mozliwo?? pobrania niezb?dnych formularzy. Strona zawiera ciekawe opinie i rady, które z pewno?ci? oka?? si? dla Ciebie warto?ciowe i u?yteczne. Przy wyborze spó?ki nale?y uwzgl?dni? wiele czynników. W opiasach cech poszczególnych z nich uwzgl?dnili?my najwa?niejsze kryteria, tj. czas za?o?enia, mozliwo?? przekszta?cenia, relacje mi?dzy wspólnikami, a tak?e koszty rejestracji. Docelowo na portalu b?dzie mo?liwo?? wyboru doradcy prawnego, który zajmie si? ca?? procedur? rejestracj spó?ki za Ciebie. Pozwoli Ci to na zaoszcz?dzenie jak?e cennego czasu.
Kategoria:   Etyka biznesu
Regionalne > Pomorskie > Biznes
Regionalne > Wielkopolskie > Powiaty > Pozna?ski > Tarnowo Podgórne > Biznes


2. ?wiadectwa energetyczne
  Obowi?zek posiadania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomo?ci (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia ?wiadectw energetycznych jest redukcji emisji spalin do atmosfery. ?wiadectwa charakterystyki s? obowi?zkowe dla ka?dego budynku. Dlatego zapraszamy Pa?stwa do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Etyka biznesu


3. Badania marketingowe - ?ród?a informacji
  Aby umiej?tnie rozwi?za? dany problem w przedsi?biorstwie zwi?zany ze sprzeda??, nale?y dok?adnie zapozna? si? z otoczeniem firmy oraz zebra? dane dotycz?ce rynku. Prawid?owe zbadanie rynku za pomoc? dost?pnych metod i technik badawczych jest niezwykle wa?nym elementem, który warto zna?. Na stronie prezentowane s? ciekawe informacje zwi?zane z badaniami rynku.
Kategoria:   Etyka biznesu
Finanse
Regionalne > Podkarpackie > Ropczyce > Biznes


4. Allianz D?browski Warszawa - Ubezpieczenia, Inwestycje, Emerytury
  Je?li chcesz dobrze ubezpieczy? swoje mienie, ?ycie lub zapewni? opiek? zdrowotn? i bezpiecze?stwo finansowe swojej rodziny to dobrze trafi?e? – Allianz to najlepszy wybór. Jeste?my przekonani, ze nasza oferta ubezpieczeniowa spe?ni Twoje oczekiwania. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i szerok? gam? produktów ubezpieczeniowych. Oferujemy ubezpieczenia: maj?tkowe, na ?ycie, zdrowotne, emerytalne, komunikacyjne, jachtów, firm oraz gwarancje kontraktowe, Allianz OFE, fundusze inwestycyjne Allianz, pracownicze programy emerytalne, IKE i produkty Allianz Bank.
Kategoria:   Etyka biznesu


5. Auta do ?lubu Kraków
  Witamy na naszej stronie wszytkich, którym pi?kno retro samochodów nie jest obce!

W naszej ofercie znajduj? si? niepowtarzalne limuzyny które u?wietni? Twoj? wyj?tkow? okazje takie jak ?lub czy studniówk?.

W naszej ofercie znajduj? si? niepowtarzalne limuzyny które u?wietni? Twoj? wyj?tkow? okazje takie jak ?lub, studniówk?, Sylwestra czy inne imprezy okoliczno?ciowe.

Je?li doceniaj? Pa?stwo urok retro samochodów, b?ysk chromowanych elementów oraz sentymentalny d?wi?k silnika to jest to oferta w?a?nie dla Pa?stwa!

Nasze limuzyny pozwol? Wam si? poczu? szczególnie w ten wyj?tkowy dzie?!
Do ka?dej limuzyny zapewniamy stylowego szofera!


- Warszawa M20
Warszawa M20 rocznik 1962 - pierwszy polski samochód, królowa polskich dróg, legendarna limuzyna Polski Ludowej.

- Mercedes 190
Mercedes 190 niezapomnianego rocznika 1962, pi?kna limuzyna o niepowtarzalnym wygl?dzie i komforcie jazdy
Kategoria:   Etyka biznesu
Regionalne > Mazowieckie > Piastów > Biznes
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com