Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Kasy fiskalne
ID linku 185
Url http://Infoserwis.lublin.pl
Opis Sprzeda? i serwis kas fiskalnych Lublin. Oferujemy kasy fiskalne, metkownice i czytniki kodów kreskowych. Firma dzia?a w zakresie sprzeda?y, wdro?e? i opieki serwisowej urz?dze? fiskalnych, sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla firm. Zajmuje si? równie? prowadzeniem szkole? indywidualnych i grupowych z zakresu obs?ugi w/w urz?dze? i oprogramowania.
Kategoria Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Elektronika i elektrotechnika
Słowa kluczowe Kasy fiskalne
Data Sep 20, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Kasy fiskalne
Ocena gościa

 Other links at Dobra konsumpcyjne > Elektronika
1. PHU Bastion - pods?uchy gsm
  Specjalizacja: pods?uch gsm. W naszym sklepie znajdziecie Pa?stwo najlepsze pods?uch gsm. W naszym asortymencie mo?na znale?? pods?uchy ukryte, pods?uchy do ukrycia w ró?nych przedmiotach lub pods?uchy, które s? same w sobie ro?nego rodzaju przedmiotami codziennego u?ytku. Nasze przdsi?biorstwo specjalizuje si? tak?e w instalacji urz?dze? zwanych spy-phone. telefony takie oprócz pods?uchem pe?ni? rol? lokalizatora osoby posiadaj?cej urz?dzenie. Ponadto mo?liwe jest odczytywanie odbieranych i wysy?anych wiadomo?ci SMS. Ponadto w ofercie znajduj? si? urz?dzenia do innej formy inwigilacji oraz rejestracji audio oraz video. oferujemy tak?e u?adzenia do wykrywania lub zag?uszania pods?uchów analogowych i cyfrowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z przyjemno?ci? doradz? to czego Pa?stwo potrzebuj?. Dzi?ki uregulowanej pozycji na rynku oraz do?wiadczeniu zapewniamy profesjonaln? i ?eteln? obs?ug?. Na naszej stronie internetowej znajdziecie opis realizacji zlece?: zak?adanie pods?uchów oraz wykrywanie pods?uchów.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika


2. Kontrola Dost?pu, Rejestracja Czasu Pracy
  Nowoczesne urz?dzenia do rejestracji czasu pracy RCP i kontroli dost?pu KD, Urz?dzenia biometryczne ( odcisk palca ) i na karty zbli?eniowe RFID, MIFARE, UNIQUE. Zamki cyfrowe firmy Samsung. Biometria technologia której nie oszukasz. Raporty pracownika z godzinami pracy i spó?nieniami. Modu?y integracji programami kadrowo-p?acowymi automatyczne rozliczanie pracowników
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Budownictwo > Instalacje > Elektryczne


3. Prawdziwy telewizor dla prawdziwego macho
  Ka?dy cz?owiek jest wzrokowcem. Dlatego te? g?ównie to co widzimy wp?ywa na nasz strumie? ?wiadomo?ci i postrzeganie rzeczywisto?ci. Nawet wybieraj?c telewizory LCD powinni?my uwa?nie pozna? wady i zalety ró?nego rodzaju produktów, aby mie? rozeznanie, który zaoferuje najlepszy obraz. Z ca?? pewno?ci? mo?na jednak stwierdzi?, ?e b?dzie to Sharp AQUOS LC26D44EBK. Telewizor ten wyró?nia si? przede wszystkim wygl?dem, który uwodzi i dzia?a na zmys?y. Dodatkowo sam za siebie przemawia fakt, ?e telewizory LCD Sharp AQUOS LC26D44EBK s? HD Ready, co oznacza, ?e mog? one odtwarza? filmy w formacie High Definition bez znacznej straty na jako?ci.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród


4. Warszawa Elektryk
  Jeste?my nastawieni na nowe rozwi?zania i osprz?t pierszej klasy. Wszelkie uwagi firm, dla których ?wiadczymy us?ugi pozwoli?y nam wypracowa? rozwi?zania i systemy dostosowane do indywidualnych zapotrzebowa?.

?wiadczymy us?ugi dla:
Zak?adów produkcyjnych, placówek o?wiatowych, placów budów, odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, punktów us?ugowych.

Posiadamy:
Wymagane uprawnienia do wykonywania w/w us?ug, wykwalifikowanych pracowników, profesjonalny sprz?t z atestami i certyfikatami.

Gwarantujemy:
Wysok? jako?? wykonywanych us?ug zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, w najnowszych technologiach zapewniaj?cych wysoki standard u?ytkowania i bezawaryjno?? oraz atrakcyjne ceny.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Media > Us?ugi


5. Kasy fiskalne
  Sprzeda? i serwis kas fiskalnych Lublin. Oferujemy kasy fiskalne, metkownice i czytniki kodów kreskowych. Firma dzia?a w zakresie sprzeda?y, wdro?e? i opieki serwisowej urz?dze? fiskalnych, sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla firm. Zajmuje si? równie? prowadzeniem szkole? indywidualnych i grupowych z zakresu obs?ugi w/w urz?dze? i oprogramowania.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Elektronika i elektrotechnika
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com