Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Kasy fiskalne
ID linku 185
Url http://Infoserwis.lublin.pl
Opis Sprzeda? i serwis kas fiskalnych Lublin. Oferujemy kasy fiskalne, metkownice i czytniki kodów kreskowych. Firma dzia?a w zakresie sprzeda?y, wdro?e? i opieki serwisowej urz?dze? fiskalnych, sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla firm. Zajmuje si? równie? prowadzeniem szkole? indywidualnych i grupowych z zakresu obs?ugi w/w urz?dze? i oprogramowania.
Kategoria Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Elektronika i elektrotechnika
Słowa kluczowe Kasy fiskalne
Data Sep 20, 2008
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Kasy fiskalne
Ocena gościa

 Other links at Dobra konsumpcyjne > Elektronika
1. Arakel Group - Telebimy
  Arakel Group - zajmuje si? produkcj? i sprzeda??: telebimów pe?no kolorowych, telebimów dwukolorowych ,telebimów ultralekkich i ultracienkich, oswietle? obiektów infrastrukturalnych,mobilnych ekranów ?wietlnych opartych na bazie aut VOLVO (od 30m2), mobilnych ekranów do 30m2, tablic informacyjnych (na lotniskach,stacjach metra, dworcach itp.) , tablic reklamowych, pasków LED
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Wystrój wn?trz > O?wietlenie
Regionalne > Pomorskie > Rumia > Handel


2. Ekrany LED, telebimy - Wizja
  Wdra?amy nowoczesne rozwi?zania technologiczne. Ka?dy Klient jest dla nas wa?ny, dlatego z tak? sam? staranno?ci? traktujemy zamówienia zarówno na ma?e ekrany led, jak i na du?e telebimy. Wszelkiego rodzaju konferencje, kongresy, imprezy plenerowe czy koncerty wymagaj? odpowiedniej oprawy i odpowiedniego zaplecza technicznego. Udost?pniamy najwy?szej jako?ci telebimy, a tak?e ekrany led wraz z wykwalifikowan? ekip? techników i mened?erów. Daje to gwarancj? profesjonalnego i bezproblemowego przebiegu ka?dej imprezy. Doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, jak wa?n? rol? przy wi?kszych wydarzeniach odgrywa profesjonalny sprz?t: telebimy czy ekrany led.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Media > Us?ugi


3. Premium Stereo Headset
  W ofercie naszego sklepu internetowego znajd? pa?stwo s?uchawki logitech. Oferowane przez nasz s?uchawki s? towarem z najwy?szej pó?ki. Dodatkowo sprzedawane przez nas produkty, s? w bardzo niskich, korzystnych dla klienta cenach.Posiadamy szeroki wybór asortymentu. Dzi?ki przejrzystemu interfejsowi naszego sklepu internetowego, u?ytkownik bez problemu jest wstanie przed zakupem, zapozna? si? z dok?adn? specyfikacj? techniczn? produktów. Oferujemy mi?dzy innymi wysokiej jako?ci s?uchawki logitech.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika


4. Prawdziwy telewizor dla prawdziwego macho
  Ka?dy cz?owiek jest wzrokowcem. Dlatego te? g?ównie to co widzimy wp?ywa na nasz strumie? ?wiadomo?ci i postrzeganie rzeczywisto?ci. Nawet wybieraj?c telewizory LCD powinni?my uwa?nie pozna? wady i zalety ró?nego rodzaju produktów, aby mie? rozeznanie, który zaoferuje najlepszy obraz. Z ca?? pewno?ci? mo?na jednak stwierdzi?, ?e b?dzie to Sharp AQUOS LC26D44EBK. Telewizor ten wyró?nia si? przede wszystkim wygl?dem, który uwodzi i dzia?a na zmys?y. Dodatkowo sam za siebie przemawia fakt, ?e telewizory LCD Sharp AQUOS LC26D44EBK s? HD Ready, co oznacza, ?e mog? one odtwarza? filmy w formacie High Definition bez znacznej straty na jako?ci.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród


5. Centrale telefoniczne Elemarket
  Sklep Elemarket jest autoryzowanym przedstawicielem najpopularniejszych producentów sprz?tu elektronicznego. Asortyment sklepu stanowi? centrale telefoniczne, s?owniki elektroniczne, t?umacze, kalkulatory biurowe i niszczarki oraz inne produkty. Gwarancja pewnych zakupów i konkurencyjnych cen.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com