Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Komputery > Firmy  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Borówka - Borówka Ameryka?ska
Borówka Ameryka?ska. Strona opisuj?ca nasze gospodarstwo produkuj?ce owoce borówki ameryka?skiej (blueberry). Uprawa obejmuje powierzchni? 4,5ha. Owoce borówki ameryka?skiej dost?pne s? od lipca do wrze?nia. Na stronie oprócz pe?nej oferty, kontaktu znajdziecie Pa?stwo mnóstwo ciekawych informacji na temat borówki takich jak: historia, pochodzenie, w?a?ciwo?ci lecznicze oraz przepisy kulinarne. Strona w wielu j?zykach. Zapraszamy do wsi Ml?cin po?o?onej niedaleko Mi?ska Mazowieckiego (50km od Warszawy). Mazowieckie.
Kategoria:   ?ywno?? > Warzywa i owoce
Rolnictwo i le?nictwo > Produkcja rolna
Komputery > Firmy

Data dodania: Jul 20, 2008 Trafień: 46 Ocena: 3.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Reliable Pozna?: naprawa komputerów, us?ugi komputerowe, serwis
Specjalizujemy si? w naprawach i konserwacji wszelkiego rodzaju sprz?tu komputerowego, a tak?e w tworzeniu, obs?udze, utrzymaniu i zabezpieczaniu sieci komputerowych oraz stron WWW. Posiadamy bogate zaplecze techniczne umo?liwiaj?ce dokonanie szybkiej naprawy praktycznie ka?dego sprz?tu klasy PC. Prowadzimy outsourcing informatyczny dla firm.
Zajmujemy si? tak?e instalacj? i rozbudow? sieci LAN, zarówno ma?ych - domowych, blokowych, jak i du?ych (firmowe, osiedlowe). Zapewniamy sprz?t potrzebny do wspó?dzielenia ??cz internetowych, o du?ych mo?liwo?ciach konfiguracji i wysokim poziomie bezpiecze?stwa.

Dzia?amy 24h na dob?!
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi
Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Firmy

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Komputerowy sklep internetowy FRIKOMP - sprz?t komputerowy, Ostrów
Komputerowy sklep internetowy Frikomp oferuje swoim klientom wysokiej jako?ci sprz?t komputerowy i elektroniczny za niewygórowan? cen?. Oferujemy te? inne us?ugi.
Sprzedajemy: komputery, notebooki, podzespo?y bazowe, drukarki, g?o?niki, myszy ,procesory, komputery, multimedia i inne cz??ci komputerowe. Oferujemy te? inne us?ugi, takie jak np reklama internetowa w postaci mailingów reklamowych, bannerów, linków reklamowych oraz gad?ety reklamowe.

FRIKOMP - Komputerowy sklep internetowy
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Bukowa 20
email.: frikomp@gmail.com
tel.: 062 738 30 80
tel. kom.: 607 319 181
NIP: 622-264-36-64
REGON: 300622695
WWW.FRIKOMP.PL
Kategoria:   Komputery > Firmy
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Komputery > Internet > Domeny > Sprzeda? i aukcje

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. RED-DOT: Oprogramowanie sklepu internetowego, sklepy internetowe
RED-DOT: Oprogramowanie sklepu internetowego, Sklepy internetowe, profesjonalne sklepy, tworzenie sklep internetowy, sklepy internetowe, program, sklepy elektroniczne, oprogramowanie sklep, sklepy internetowe program, tworzenie sklepów internetowych, sklepy internetowe, profesjonalne sklepy, tworzenie sklep internetowy, e-hande, ehandel, handel elektroniczny
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. /*ABY Zaistniec*/ pozycjonowanie w google, pozycjonowanie w wp, pozycjonowanie w onet, optymalizacja
/ABY Zaistniec/ pozycjonowanie w google, pozycjonowanie w wp, pozycjonowanie w onet, optymalizacja stron www, pozycjonowanie pozna?, optymalizacja stron www, marketing internetowy, reklama interentowa, pozycjonowanie w internecie. /ABY Zaistniec/ pozycjonowanie w google, pozycjonowanie w wp, pozycjonowanie w onet, optymalizacja stron www, pozycjonowanie pozna?, optymalizacja stron www, marketing internetowy, reklama interentowa, pozycjonowanie w internecie.
Kategoria:   Komputery > Firmy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Moje Wesele
Zajmujemy si? profesjonalnym fotografowaniem oraz wideofilmowaniem uroczysto?ci ?lubnych. Na stronie znajd? Pa?stwo wiele informacji dotycz?cych nas i efektów naszej pracy. Us?ugi, które realizujemy obj?te s? gwarancj? profesjonalizmu, niepowtarzalno?ci i dobrego humoru.

Jeste?my grup? m?odych, ambitnych i rzetelnych osób, które profesjonalnie utrwal? najszcz??liwsze chwile Waszego ?ycia. Za wyzwanie stawiamy sobie spe?nienie wszystkich Waszych potrzeb. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualne, buduj?c niepowtarzalno?? ka?dego filmu.

Posiadamy kilkuletnie do?wiadczenie operatorskie zdobyte we Wroc?awskiej Szkole Filmowej. Nasi operatorzy praktykowali na planach filmowych i telewizyjnych.

U?ywamy cyfrowych kamer SONY z wykorzystaniem steadycam-u, dodatkowego o?wietlenia, oraz programów do nieliniowego monta?u wideo jak np. Adobe Premiere

Dzia?amy na terenie Wroc?awia oraz Dolnego ?l?ska.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny!
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Komputery > Firmy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Sklep, serwis komputerowy, pogotowie komputerowe, obs?uga informatyczna firm Lublin
Firma KOM.PL specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug zwi?zanych z napraw?, modernizacj?, konserwacj? oraz rozbudow? sprz?tu komputerowego, a tak?e obs?ug? informatyczn? firm. Zapewnia serwis komputerowy obejmuj?cy sprz?t komputerowy oraz oprogramowanie. Jako pogotowie komputerowe udziela wsparcia technicznego przy wdra?aniu sprz?tu oraz oprogramowania. Firma KOM.PL oferuje równie? sprzeda? sprz?tu komputerowego, w??cznie z mo?liwo?ci? zakupów on-line.
Zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania si? z ofert? sklepu.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Sprz?t
Zakupy > Komputery > Drukarki i materia?y eksploatacyjne

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Dzianiny z lycr?
Firma posiada wieloletnie do?wiadczenie poparte wiedz? teoretyczn?, dzi?ki czemu wprowadza na rynek polski dzianiny o wysokiej jako?ci. Posiadamy nowoczesny park maszynowy i wykorzystujemy do produkcji najlepsze prz?dze. Farbujemy barwnikami reaktywnymi, które daj? gwarancj? trwa?o?ci koloru. Gwarantujemy solidno??, sprawn? i szybk? realizacj?, a ceny dostosowujemy do potrzeb rynku.
Kategoria:   Komputery > Firmy

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Treton.pl - Us?ugi Informatyczne
Firma zajmuje si? serwisem komputerowym, napraw?, diagnostyk?, wymian? uszkodzonych akcesoriów i modernizacj? sprz?tu. W ofercie znajduje si? archiwizacja, odzyskiwanie oraz zabezpieczanie danych. Firma ?wiadczy równie? us?ugi w zakresie konfiguracji i diagnostyki po??cze? sieciowych oraz zarz?dzania sieciami komputerowymi. Dzia?alno?? firmy obejmuje rejon Krakowa i okolic. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz ma?ych i ?rednich firm.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Komputery > Sieci
Komputery

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Projektowanie stron WWW i aplikacji internetowych
Projektujemy i tworzymy strony www, a tak?e aplikacje internetowe i okienkowe, w tym sklepy internetowe. Od 10 lat jeste?my obecni w bran?y IT w Krakowie. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? informatyczn? firm w Krakowie i okolicach. Projektowanie i tworzenie stron internetowych, serwis komputerów i sprzeda? komputerów, to zakres naszych us?ug informatycznych. POLIMAN Kraków
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Firmy
Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii: