Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Komputery > Oprogramowanie > Graficzne > 3D  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. ArsVisual - fotorealistyczne wizualizacje architektoniczne, fotorealistyczna wizualizacja 3d, grafik
ArsVisual - fotorealistyczne wizualizacje architektoniczne, fotorealistyczna wizualizacja 3d, grafika, rendering, render, exterior, interior, fotorealistyczne, animacja, architektoniczne, architektura, wizualizacje, www.arsvisual.com.pl, architektoniczne, Architektura, design, biuro w Krakowie, Krakowskie biuro, Krakowskie biuro ArsVisual, wizualizacje w Krakowie
Kategoria:   Komputery
Komputery > Oprogramowanie > Graficzne > 3D
Budownictwo > Projektowanie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. FMD 3D - grafika 3D, projekty 3D, wizualizacje 3D
Najwy?szej jako?ci grafika 3D, wizualizacje, projekty 3D, animacje 3D, wizualizacje architektoniczne, reklama inwestycji budowlanych. Najni?sze ceny.

Firma FMD 3D wykonuje najwy?szej jako?ci grafik? 3D, wizualizacje 3D, animacje 3D, projekty 3D, wirtualne spacery we wn?trzach budynków, po osiedlach mieszkaniowych. Wspó?pracujemy z wykonawcami projektów wn?trz oraz stron www. Dzi?ki temu mo?emy zaoferowa? równie? kompleksowe rozwi?zania w zakresie reklamy inwestycji budowlanych.

Ze wzgl?du na charakter wykonywanych przez nas wizualizacji i animacji, dzia?amy przede wszystkim na rynku deweloperów budowlanych oraz biur architektonicznych i projektowych. Nasze us?ugi kierujemy tak?e do indywidualnych projektantów i osób zainteresowanych prezentacj? w technologii 3D.

Nasze ceny s? jednymi z najni?szych na rynku.
Orientacyjne ceny:
od 600 z? za scen? i pierwszy render
od 100 z? za kolejny render danej sceny.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Graficzne > 3D
Budownictwo > Projektowanie
Marketing > Reklama > Wizualna

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: