Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Komputery > Programowanie  

Popular Tags


Kategorie

Algorytmy i struktury danych (1)

Grafika (5)

Internet (3)

J?zyki (7)

Serwery WWW (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Odzysk utraconych danych
Je?eli przypadkiem usun??e? istotne dla Ciebie dane i masz wra?enie, ?e nie da si? ich ju? odzyska? to mamy dla Ciebie dobr? wiadomo??. Obecnie istnieje olbrzymia ilo?? metod odzyskiwania danych. Ponadto istniej? nawet specjalne laboratoria, dzi?ki którym odzysk danych jest niemal zawsze mo?liwy.
odzysk danych, program do odzysku danych, odzyskiwanie plików, odzyskiwanie danych, odzyskiwanie zdj??, programy do odzyskiwania danych
Kategoria:   Komputery > Programowanie

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. SYSTEMY INFORMATYCZNE
Sarveti jest dostawc? profesjonalnych biznesowych rozwi?za? informatycznych.

Nasz? wiedz? przekazujemy w postaci zintegrowanych systemów informatycznych.

Nasz zespó? stanowi? absolwenci i doktoranci Uniwersytetu ?l?skiego oraz Politechniki ?l?skiej, g?ównie kierunków informatyka - in?ynieria oprogramowania jak równie? elektronika, automatyka i fizyka.

Jeste?my ekspertami w programowaniu systemów informatycznych. Tworzymy specjalistyczne oprogramowanie na specjalne zamówienie - oprogramowanie dedykowane.
Kategoria:   Komputery > Programowanie
Regionalne > Ma?opolskie > Kraków > Komputery i Internet
Regionalne > Warmi?sko-mazurskie > I?awa > Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: