Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Konfekcja Hotelowa
ID linku 255
Url http://www.horecatex.pl/
Opis Rynek HoReCa jest obecnie jednym z najbardziej wymagaj?cych odbiorców, za? firma HoReCa tex posiadaj?c niezb?dne
?rodki i do?wiadczenie chce wyj?? naprzeciw tym klientom. Dzi?ki systemowi sprzeda?y internetowej, minimalizujemy koszty sprzeda?y, w ten sposób umo?liwiaj?c dokonanie zakupu oferowanych przez nas towarów w cenach ni?szych ani?eli w sklepie, oszcz?dzaj?c Pa?stwa czas i pieni?dze, przy zachowaniu wysokiej jako?ci wyrobów.

W oparciu o wieloletnie do?wiadczenia w bran?y tekstylnej gwarantujemy szybk? i profesjonaln? obs?ug?. Marka HoReCa tex oferuje wysokiej jako?ci komplety po?cielowe w tym poszwy, title="Poszewki">Poszewki i Ko?dry oraz href="http://www.horecatex.pl" title="Obrusy">Obrusy, title="serwety">serwety i nak?adki, znajduj?ce zastosowanie zarówno w dzia?alno?ci gospodarczej jak i w domu.
Kategoria Handel
Wypoczynek > Gastronomia
Słowa kluczowe bielizna po?cielowa   Ko?dry   Obrusy   Poduszki   Poszewki   R?czniki   serwety   Tekstylia hotelowe
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Konfekcja Hotelowa
Ocena gościa

 Other links at Handel
1. Sofy do restauracji, fotele do restauracji
  Firma wchodzi w sk?ad grupy firm Balma Katowice i prowadzi dzia?alno?? w zakresie wyposa?enia wn?trz biurowych, hotelowych, kawiarnianych i restauracyjnych. Proponujemy Pa?stwu wspó?prac? w zakresie: Doradztwa w zakresie doboru mebli oraz ergonomii w biurze, motelu, pensjonacie, kawiarni i restauracji. Projektowania umeblowania wn?trz biurowych, hotelowych i gastronomicznych.
Kategoria:   Handel


2. Miód, pierzga, produkty pszczele
  Pasieka oferuje miód pszczeli o w?a?ciwo?ciach leczniczych, wytworzony przez pszczo?y z nektaru lub ze spadzi.
Specjalnosci? jest PierzgaS?owo pierzga dla wielu jest nieznane a wi?c i warto?ci tego produktu wymagaj? upowszechnienia.
Pszczo?y zbieraj? py?ki kwiatowe, przynosz? do ula, sk?adaj? do komórek,
ubijaj?, wzbogacaj? wydzielin? gruczo?ów, dodaj? miód. W tak zgromadzonym py?ku przebiegaj? procesy fizyko-chemiczne. Tworzy si? potocznie mówi?c kiszonka. Jest to pierzga.
Kategoria:   Handel
Rolnictwo i le?nictwo


3. Sprz?t Ppo? Warszawa, ga?nice, hydrant 25
  Firma FIRE-POL ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie serwisu urz?dze? ppo?.
Jako hurtownia ppo?. oferujemy szeroki asortyment sprz?tu ppo?. (ga?nice, hydranty, hydrant 25) w atrakcyjnych cenach. Jeste?my producentem certyfikowanych znaków ppo?. i ewakuacyjnych, nale?ymy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpiecze? Ppo?., posiadamy liczne autoryzacje, gwarantujemy profesjonaln? i kompleksow? obs?ug?, szybk? realizacj? zlece?.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Handel
Us?ugi


4. Maszyny do szycia
  Przedsi?biorstwo Stedy zajmuje si? sprzeda?? oraz skupem maszyn do szycia, akcesoriów s?u??cych do szycia oraz innych elementów zwi?zanych z krawiectwem. ?wiadczymy tak?e us?ugi naprawy maszyn do szycia. Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej firmy Stedy, na której mo?ecie Pa?stwo znale?? pe?ne informacje dotycz?ce naszej oferty handlowej i tak?e przeczyta? o bardzo atrakcyjnych promocjach cenowych.
Kategoria:   Handel


5. Sklep Dikel - skrzynki narz?dziowe, organizery, pojemniki magazynowe
  Sklep dikel.pl w swojej ofercie posiada skrzynki warsztatowe, narz?dziowe, ogrodowe, organizery, pojemniki i kuwety magazynowe, sortowniki, wiadra i kastry budowlane. U nas bardzo tanio wyposa?ysz swój warsztat, magazyn, sklep, hurtowni?, uporz?dkujesz narz?dzia i zaprowadzisz porz?dek ze wszystkimi drobnymi i wi?kszymi elementami. Oferujemy bardzo konkurencyjne ceny, szybk? dostaw? i szerok? gam? produktów. Gwarancja udanych zakupów.
Kategoria:   Handel
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com