Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Kultura i sztuka > Film > Produkcja  

Popular Tags


Kategorie

Film amatorski (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Uszczelki, szczeliwa i p?yty uszczelkarskie - Spetech Skuteczne Systemy Szczelno?ci
Spetech to firma in?ynierska z 20- letnim do?wiadczeniem na rynku uszczelnie? przemys?owych.
Jeste?my producentem uszczelnie? oraz kompleksowych rozwi?za? dla bran?y energetycznej, petrochemicznej, chemicznej oraz zak?adów celulozowo-papierniczych, maszynowych i wiele innych.
Oferujemy uszczelnienia przemys?owe: uszczelki, szczeliwa, pakunki d?awnicowe, sznury uszczelniaj?ce, p?yty uszczelkarskie, kompensatory, uzczelki w koszulce Ptfe, Gfo, Grafit, eptfe.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Produkcja
Produkty przemys?owe
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Studio Animacji i Multimediów SQM Studio Pozna?
SQMStudio jest kreatywnym maglem pomys?ów w zakresie obrazu ruchomego. Produkcja filmowa to chleb powszedni firmy. SQMStudio produkuje z powodzeniem filmy i spoty reklamowe, filmy korporacyjne i szkoleniowe. Firma posiada niezb?dn? wiedz?, potencja? ludzki i technologiczny aby tworzy? krótkie jak i d?u?sze filmy animowane w technologii 2D oraz 3D. SQMStudio dostarcza kompletny produkt od kreacji, przez szczegó?owy scenariusz wraz ze storyboarem po zmontowany w procesie postprodukcji produkt finalny w postaci filmu lub animacji. SQMStudio przek?ada ponadto z powodzeniem obraz ruchomy w form? interaktywn? w postaci dynamicznych prezentacji multimedialnych.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Produkcja
Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Marketing > Reklama > Agencje

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. www.StudioFlesz.com - photo equipment rental
Oferta Studio Flesz

Trzy studia w jednym kompleksie Warszawa-Mokotów

Studio 1 - 288m2 w planie 12x24m bez s?upów
Wysoko?? 4,5-6m
Brama wjazdowa wysoko?ci 2,70m

Studio 2 - 160m2 w planie 10x16m2 bez s?upów
Cyklorama naro?na
Wysoko?? 4,50m

Studio 3 - 120m2 w planie 10x12m bez s?upów
Wysoko?? 4,5-6m

Parking na 40 samochodów
Garderoby i stanowiska charakteryzatorskie
Przy??cza elektryczne 16A, 32A, i 2x63A
Pomieszczenia na spotkania, PPMy.

Zajmujemy si? równie? kompleksow? obs?ug? sesji fotograficznych.
Posiadamy wysokiej klasy sprz?t fotograficzny
O?wietlenie: Broncolor, Briese
Aparaty: Hasselblad, Fuji, Alpa

Oferta specjalna dla wydawnictw/prasy
Aparat Hasselblad z przystawk? cyfrow? - Studio z cykloram? naro?n? - ?wiat?o BroncolorPozdrawiam
-------------------------------------------------------------
Bartosz Cerkaski
bartosz@studioflesz.com
www.studioflesz.com
mob: +48 502-092-884
Kategoria:   Wydawnictwa > Czasopisma
Aktualno?ci i media
Kultura i sztuka > Film > Produkcja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. SELEX grza?ki elektryczne
Zajmujemy si? produkcj? grza?ek elektrycznych pod indywidualne zamówienia, wed?ug dostarczonego rysunku lub wzoru. Nasze elementy maj? zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy oraz wsz?dzie tam gdzie wymagaj? tego procesy technologiczne. Do produkcji naszych elementów grzejnych u?ywamy najwy?szej jako?ci materia?ów. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo grza?ki opaskowe i p?askie, mikanitowe i ceramiczne, rurkowe i patronowe, grza?ki aluminiowe, spirale grzejne i inne. Wi?cej informacji na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Energia > Ciep?ownictwo
Kultura i sztuka > Film > Produkcja
Nauka i edukacja > Technika > Elektrotechnika

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: