Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Stock Photography
Internetowa galeria fotografii o ró?norodnej tematyce: Architecture, Baltic Cruises, Baltic States, Documentary, Industries, People, Culture... Wszystkie prezentowane zdj?cia oferowane s? na sprzeda?, zarówno do celów komercyjnych jak i redakcyjnych, na zasadzie udzielenia licencji Royalty Free. stockphotography.pl jest serwisem fotografii typu Royalty Free dla spo?eczno?ci fotografów, artystów, projektantów i wszystkich innych zainteresowanych dostarczaniem klientom fotografii na najwy?szym poziomie a autorom prac doskona?e narz?dzia do ich sprzedawania.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Foto Laso?, fotografia ?lubna Kraków, Katowice, Olkusz, Chrzanów
Foto Laso? to dynamiczna i kreatywna fotografia ?lubna w reporterskim wydaniu. Wykonujemy reporta?e ?lubne z Waszych przygotowa?, ceremonii ?lubnej, wesela. W trakcie sesji plenerowej, stawiamy na luz, swobod? i dobr? zabaw?. Ka?d? par? traktujemy w indywidualnie. Jeste?my otwarci na Wasze oczekiwania, sugestie i ?yczenia. Dzia?amy na terenie ca?ego kraju. Zapraszamy na nasz? stron?. Ewelina i Rafa? Lasoniowie
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Sztuka i rozrywka > Fotografia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. www.lukaszcinal.pl - fotografia slubna
owarzysz?c wam w tym wyj?tkowym dniu staram si? wykona? klimatyczne, nastrojowe zdj?cia, które podkre?laj? atmosfer? waszego wyj?tkowego dnia.
Zapraszam do przegl?dni?cia mojej galerii i zapoznaniu si? z moj? ofert?.
Prosz? o kontakt w celu sprawdzenia terminu oraz uzyskania aktualnego cennika.
Do ka?dego swojego zlecenia podchodz? bardzo indywidualnie i z pe?nym zaanga?owaniem.
Jestem otwarty na ewentualne propozycje i pomys?y Pary M?odej dotycz?ce zdj??.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Zdj?cia slubne Foto-duo Perfekcyjna wizja Waszego slubu- Reporta?e, Plenery, Chrzty, Komunie -woj.lo
Jeste?cie zakochani? Planujecie ?lub? Zorganizowali?cie ju? wszystko aby Wasze przyj?cie weselne by?o idealne... ale nie macie fotografa?
Rozwi?zaniem jest FOTO-DUO!
W naszej ofercie znajd? Pa?stwo:
~ Zdj?cia reporta?owe
~ Zdj?cia plenerowe
~ Reporta?e z Komunii oraz Chrztu ?wi?tego
~ Ciekawe pokazy multimedialne
~ Galerie internetowe dla Naszych Par
~ Zaproszenia ?lubne oraz oryginalne podzi?kowania dla go?ci weselnych
~ Gustowne albumy ?lubne
Sprawd? wolny termin ju? dzi?- nie czekaj! Napisz do Nas- to nic nie kosztuje:)
Gwarancja zadowolenia- przyst?pna cena pakietów!
Zapraszamy Foto-duo!
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Sztuka i rozrywka > Fotografia > Fotografowie > Uroczysto?ci
Zakupy > Fotografia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Zdj?cia ?lubne ?ód?
Fotografia ?lubna, fotografia sportowa, fotoreporta?e okoliczno?ciowe. Specjalizuj? si? w szeroko rozumianej fotografii reporta?owej - innymi s?owy - uwiecznianiu chwil i wydarze? "zastanych", a b?d?cych na tyle wa?nymi, ?e warto zatrzyma? je na fotografii, tak by móc w przysz?o?ci wróci? do nich, nie tylko wspomnieniami... Moje motto: "istnieje tylko jedna jedyna chwila, w której kompozycja i ekspresja kadru s? odpowiednie, a fotograf musi potrafi? j? uchwyci?" (Henri Cartier-Benson).
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. piqsell - fotografia ?lubna
Potrafimy wytrwale i subtelnie obserwowa? Was oraz uwiecznia? te chwile tak by?cie sami, spogl?daj?c na zdj?cia, odczuwali ponownie ciep?e emocje.Przej?ci, niecodzienni, prawie ?wi?ci, jeste?cie przez ca?y czas w centrum naszej uwagi, w szczególnie ?yczliwym Wam obiektywie. Dla nas wa?ne jest by uchwyci? jak najwi?cej, aby?cie mogli wybra? to, co wyj?tkowe, najmilsze, dostojne i... naj?mieszniejsze. Chcemy by trwa?a w Was ta sama rado??, gdy Wasz ?lub latami b?dzie widnia? w albumie pami?tkowej fotografii.
Zapraszamy na stron? www.piqsell.com
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie
Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Kultura i sztuka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. JAMSTUDIO Fotografia ?lubna zdj?cia portretowe Be?chatów ?ód? Piotrków
Potrafi? zatrzyma? czas, uwieczni? to co ulotne i magiczne, pokaza? wyj?tkowe chwile, taka jest w?a?nie moja fotografia. Fotografuj? M?ode Pary, dzieci, doros?ych, modelki i modeli, wykonuj? zdj?cia portretowe i plenerowe, zdj?cia w ci??y, uwieczniam wyj?tkowe wydarzenia i uroczysto?ci, czasami fotografuj? ró?ne przedmioty do katalogów i reklam. Be?chatów, ?ód?, Kraków, Warszawa, ca?a Polska.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > B
Sztuka i rozrywka > Fotografia > Fotografowie > Uroczysto?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Moje Wesele
Zajmujemy si? profesjonalnym fotografowaniem oraz wideofilmowaniem uroczysto?ci ?lubnych. Na stronie znajd? Pa?stwo wiele informacji dotycz?cych nas i efektów naszej pracy. Us?ugi, które realizujemy obj?te s? gwarancj? profesjonalizmu, niepowtarzalno?ci i dobrego humoru.

Jeste?my grup? m?odych, ambitnych i rzetelnych osób, które profesjonalnie utrwal? najszcz??liwsze chwile Waszego ?ycia. Za wyzwanie stawiamy sobie spe?nienie wszystkich Waszych potrzeb. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualne, buduj?c niepowtarzalno?? ka?dego filmu.

Posiadamy kilkuletnie do?wiadczenie operatorskie zdobyte we Wroc?awskiej Szkole Filmowej. Nasi operatorzy praktykowali na planach filmowych i telewizyjnych.

U?ywamy cyfrowych kamer SONY z wykorzystaniem steadycam-u, dodatkowego o?wietlenia, oraz programów do nieliniowego monta?u wideo jak np. Adobe Premiere

Dzia?amy na terenie Wroc?awia oraz Dolnego ?l?ska.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny!
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Komputery > Firmy

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. FOTOMASZ.PL - Fotografia ?lubna (Bia?ystok i okolice)
Serdecznie zapraszam do skorzystania z us?ug obejmuj?cych ca?odzienny reporta? z dnia ?lubu/wesela (przygotowania, ceremonia, impreza weselna do godz. 2) z dodatkowym plenerem w ustalonym terminie oraz GRATIS plenerem narzecze?skim. Zapewniam Pa?stwu wysok? jako?? zdj?? zarówno pod wzgl?dem technicznym (lustrzanki marki Nikon + jasne obiektywy sta?oogniskowe), jak i artystycznym (tu wychodz? z inicjatyw?, ale jestem równie? otwarty na wszelkie sugestie i pomys?y Pa?stwa M?odych). W pakiecie który oferuj? jako finalny efekt naszej wspólnej pracy otrzymacie Pa?stwo nast?puj?co: - 100 odbitek (ok. 30 odbitek w formacie 15x21cm oraz 70 w formacie 10x15cm) - pi?kny oprawiony album z wklejonymi ju? odbitkami 15x21 - p?yta CD/DVD z kompletem ok. 700-1000 zdj?? z ca?ej uroczysto?ci - prezentacja CD/DVD z podk?adem muzycznym z ca?ego dnia uroczysto?ci Dojazd do 30km od Bia?egostoku gratis.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Sztuka i rozrywka > Fotografia > Fotografowie > Uroczysto?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 4.33 Głosów: 3
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Pracownia Wspomnie?-fotografia ?lubna kreatywnie
Pracownia Wspomnie? - fotografia ?lubna Kraków, artystyczne zdj?cia ?lubne, fotograf ?lubny. Zapraszamy do wspó?pracy. Wykonujemy sesje ?lubne na terenie ca?ej Polski. Spe?nimy wszystkie Wasze fotograficzne marzenia!! Wykorzystaj nasz talent i pomys?y. Oryginalne scenerie plenerów ?lubnych. Utrwalamy na zdj?ciach ulotne chwile, niepowtarzalne momenty, uczucia, emocje, szcz??cie, rado?? i wzruszenie. Stawiamy na najwy?sz? jako?? us?ug, profesjonalizmy i kreatywno??. Nasze pomys?y s? bezcenne. Wasze zdj?cia ?lubne b?d? wyj?tkowe i niepowtarzalne!!!
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Fotografowie > Reporta?
Kultura i sztuka > Fotografia
Kultura i sztuka > Fotografia > Techniki i style > Cyfrowa

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: