Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Kultura i sztuka > Literatura  

Popular Tags


Kategorie

Autorzy (0)

Cytaty i aforyzmy (1)

Czasopisma (0)

Fantastyka (0)

Komiks (1)

Poezja (4)


Linki
Sortuj wg :
1. Mentis.ver.pl - Twoja Ksiegarnia Internetowa
Esc Mentis to ksi?garnia internetowa - znajdziesz w niej wszystkie interesuj?ce ci? dzie?a, ksi??ki i podr?czniki. Niska cena i szybka realizacja zamówie?. Przekonaj si? sam. Prowadzimy sprzeda? podr?czników szkolnych i akademickich, lektur obowi?zkowych i nadobowi?zkowych a tak?e ?wicze?. W naszej ofercie znajdziesz wszystko czego zapragniesz i to jeszcze w dobrej cenie. Wst?p zobacz mentis.ver.pl to Twoja ksi?garnia.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Literatura

Data dodania: Jul 20, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. eClicto - nowa kultura czytania
Projekt eClicto jest pierwszym w Polsce kompletnym systemem dedykowanym e-bookom, czyli elektronicznym ksi??kom, i ich czytelnictwu.
Na projekt eClicto sk?adaj? si? cztery ?ci?le powi?zane ze sob? obszary: -Ksi?garnia eClicto, czyli sklep internetowy ze zbiorem elektronicznych ksi??ek beletrystycznych i specjalistycznych.
-Czytnik eClicto – urz?dzenie mobilne, wykorzystuj?ce nie stosowan? dotychczas w Polsce technologi? elektronicznego papieru, które pozwala czyta? e-booki i inne publikacje elektroniczne,
-Manager eClicto – darmowy program, zapewniaj?cy ?atwy dost?p zakupionych e-booków i szybkiego przenoszenia ich na czytnik,
-Blog eClicto – z informacjami o projekcie eClicto i e-papierze, zapowiedziami i recenzjami e-booków, tak?e aktualno?ciami ze ?wiata kultury.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Literatura

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. ?yczenia
Ogromna ilo?? unikalnych ?ycze? oraz smsów to najwi?ksza zaleta naszego serwisu. Znajdziecie u nas m.in. w?ród ?ycze? noworoczne, sylwestrowe, wielkanocne, na bo?e narodzenie, a tak?e z okazji dnia ojca, matki, babci, dziadka, dziecka, kobiet , ch?opaka, po za tym smsy: ?mieszne, smutne, na dzie? dobry, na dobranoc, mi?osne oraz dla przyjaciela.W serwisie zgromadzone zosta?y wy??cznie najpi?kniejsze ?yczenia, które z pewno?ci? trafi? do serc Waszych najbli?szych.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Literatura

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: