Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Kultura i sztuka > Muzyka  

Popular Tags


Kategorie

Gatunki (6)

Instrumenty (0)

MP3 (0)

Wykonawcy (2)


Linki
Sortuj wg :
1. Zespó? Muzyczny Bella Note
Zespó? Muzyczny Bella Notte to profesjonalny zespó? weselny wykonuj?cy muzyk? pop i dance. Najlepszy wybór na wesela, bankiety, studniówki i inne uroczysto?ci. Gwarancja udanej imprezy. Bella Notte dostarcza niezapomnianych wra?e? poprzez ró?norodny repertuar, profesjonalne wykonanie i wysokiej klasy sprz?t. Zespó? Bella Notte wykonuje swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju i zagranic?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka
Wed?ug miejscowo?ci > B

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. KT Sound - Scena, nag?o?nienie, organizacja imprez
KT SoundZajmujemy si? wypo?yczeniem sceny, nag?o?nieniem oraz organizacj? i obs?ug? techniczn? imprez. Konstrukcja trisystem, na której zbudowane jest zadaszenie sceniczne o wymiarach 8,3 x 6,8m wysok?? 5m mo?e by? tak?e wykorzystana pod o?wietlenie lub do budowy stoisk na targi. Posiada atesty. Nag?a?niamy ?rednie i ma?e imprezy.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka
Sztuka i rozrywka > Organizacja imprez

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. HardCore-Tattoo.pl
Portal HardCore-Tattoo powsta? z my?l? o promocji polskiej niezale?nej sceny muzycznej oraz coraz pr??niej dzia?aj?cej sceny tatuatorskiej. Od strony muzycznej znajdziecie u nas zapowiedzi nowo?ci, recenzje, wywiady oraz aktualne informacje o koncertach w Polsce. Tatua? - W dziale po?wi?conemu tatua?om znajdziecie profile artystów, wywiady z polskimi i ?wiatowymi tatuatorami, katalog studiów tatua?u oraz galerie. Oprócz tego znajdziecie sklep z rzeczami zwi?zanymi z tematyk? poruszon? na stronie
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Zespo?y weselne
Je?li organizujecie Pa?stwo wesele, bal, bankiet czy studniówk? zapraszamy na nasz? stron? w celu zapoznania si? z ofert? w postaci nagra? audio i video. Nasza firma zapewnia opraw? muzyczn? wszelkich imprez okoliczno?ciowych. Zespo?y dzia?aj? na terenie ca?ego kraju a w szczególno?ci w miastach Warszawa, Lublin, |Kielce czy Rzeszów. Zapraszamy serdecznie na nasz? stron? .
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. GIE?DA KSI??EK, MUZYKI, FILMÓW I GIER - bookandmore.pl
Sprzedawaj lub kupuj u?ywane i nowe ksi??ki, p?yty muzyczne, filmy i gry !!!

Najwi?ksza gie?da internetowa dla osób prywatnych oraz firm. Wstawianie ofert na nieograniczony czas jest zupe?nie bezp?atne !!!

Odwied? nasz? stron? i przekonaj si? sam.

Ju? ponad 50.000 ksi??ek jest w naszym serwisie, a gdzie s? Twoje oferty ?

bookandmore.pl - gie?da ksi??ek, muzyki, filmów i gier
Kategoria:   Ksi?garnie
Nauka i edukacja
Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Jahfahrai
Jahfahrai - Oficjalna strona zespo?u
Jahfahrai to reggae rock band z Rzeszowa. Zespó? Jahfahrai tworz?: Maciek - gitara i vocal, ?ukasz - gitara i vocal, Pawe? - gitara basowa, ?uki - perkusja, Olo - saksofon i vocal, Piotrek - tr?bka.
Zespó? powsta? w 2002 r w Rzeszowie. Pocz?tkowa nazwa to Dzieci Demokracji a od roku 2009 Jahfahrai. Nasze utwory to np:"Akurat rastaska", "Trzy kolory" i "Matka natura", które mo?na pos?ucha? w internecie na naszej oficjalnej stronie internetowej: [url=http://www.jahfahrai.pl/]Jahfahrai[/url].
Zapraszamy na nasze koncerty i do odwiedzania naszej oficjalnej strony. Tam znajdziecie wi?cej informacji o nas, ogl?dniecie filmiki, pos?uchacie naszej muzyki oraz jest mozliwo?? pozostawienia po sobie pami?tki w formie wpisu w ksi?dze go?ci.
Na swoim koncie mamy kilka osi?gni?? np pierwsze miejsce na przegl?dzie Rockowym, co umo?liwi?o nam nagranie dema. Demo
zawiera 3 utwory "Akurat rastaska", "Trzy kolory" i "Matka natura", które mo?na pos?ucha? w internecie na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.jahfahrai.pl lub innych stronach. Media mówi? o nas tak: to sekcja d?ta z cietymi gitarami i p?dz?c? perkusj?.
Kategoria:   Kultura i sztuka
Kultura i sztuka > Muzyka
Regionalne > Opolskie > Opole > Kultura > Muzyka

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Zespó? muzyczny Pi?a, Wa?cz, Szczecin
Zapraszamy na stron? duetu wokalnego Baba Jaga. Zajmujemy si? ?piewaniem na wszelkiego rodzaju imprezach tanecznych. Ambitny repertuar, ale nadaj?cy si? do szale?stwa na parkiecie. Profesjonalne prowadzenie imprezy. Nasz zespó? muzyczny zapewni Pa?stwu wspania?? zabaw?.
Co na stronie? Oczywi?cie demo muzyczne i video, galeria zdj??, opis naszej dzia?alno?ci i... uwaga... zrtyku?y o tematyce ?lubnej,. Jak wybra? dobry zespó?? Jak powinny przebiega? oczepiny? I inne.
Kategoria:   Regionalne > Zachodniopomorskie > Szczecin > Kultura > Muzyka
Regionalne > ?l?skie > Bielsko-Bia?a > Kultura
Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Dj na wesela
Muzyka i wodzirej na wesele w zupe?nie innym ni? powszechnie spotykanym na tradycyjnych przyj?ciach wydaniu. Organizujemy liczne zabawy na weselu, organizujemy i przeprowadzamy oczepiny, karaoke i inne ciekawe atrakcje. Wspó?pracujemy z osobami, które na weselu robi? pokaz sztucznych ogni oraz ta?ca z pochodniami. Wspó?pracujemy tak?e z osobami, które na weselach pokazuj? specjalne choreografie taneczne i ucz? ich weselników. Gramy oryginalne wykonania dobrze znanych wszystkim przebojów. Ró?nicujemy repertuar weselny tak, aby dopasowa? go do wszystkich weselników. Je?eli nie boisz si? nowo?ci a chcia?by? przygotowa? ciekawe wesele to sprawd? szczegó?owo nasz? ofert?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Dj weselny
Muzyka na wesele w troszeczk? innym ni? powszechnie spotykanym wydaniu. Prowadzimy zabawy na weselu, organizujemy oczepiny, karaoke oraz biesiad? z akordeonem przy sto?ach. Gramy oryginalne wykonania dobrze znanych wszystkim przebojów. Ró?nicujemy repertuar weselny tak, aby dopasowa? go do wszystkich weselników. Je?eli nie boisz si? nowo?ci a chcia?by? przygotowa? ciekawe wesele to sprawd? szczegó?owo nasz? ofert?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Muzyka

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Koncerty
Jeste?my internetow? baz? muzyczn?, dzi?ki której znalezienie informacji o arty?cie, zespo?ach i koncertach nie stanowi ?adnego problemu.
Nasz portal jest dost?pny dla ka?dego kto poszukuje informacji na tematy zwi?zane z wydarzeniami muzycznymi w kraju.
Razem z naszymi u?ytkownikami tworzymy spo?eczno??, której g?ównymi zainteresowaniami s? imprezy, koncerty, gwiazdy muzyki i wszystko co jest zwi?zane z tym tematem.
Wspó?praca z liderami bran?y muzycznej stawia nas w czo?ówce serwisów informacyjnych.
Zajmujemy si? sprzeda?? biletów na wydarzenia muzyczne i imprezy w kraju.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Imprezy
Kultura i sztuka > Muzyka
Kultura i sztuka > Taniec > Zespo?y

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: