Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Marketing > Badania rynku  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Badania Marketingowe
Strona o?rodka bada? marketingowych PBJ, który jest prowadzony przez grup? socjologów realizuj?cych projekty badawcze wszelkimi metodami, zarówno ilo?ciowymi jak i jako?ciowymi, a tak?e metodami nietypowymi jak na przyk?ad badanie Tajemniczy Klient czy Desk Research. O?rodek posiada sie? ankieterów obejmuj?c? ca?? Polsk? a tak?e wspó?pracuje ze studiami fokusowymi we wszystkich województwach.
Kategoria:   Marketing > Badania rynku
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Reklama i marketing

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Badania ankietowe online NET-ANKIETY.PL
System online do realizacji bada? internetowych. Pozwala w prosty sposób tworzy? ankiety internetowe i analizowa? zebrane wyniki. Nasze narz?dzie posiada szereg zaawansowanych mo?liwo?ci takich jak: ankiety z ograniczeniami czasowymi, pytania filtruj?ce, filtrowanie wyników, eksport wyników w formacie csv, tabele krzy?owe, eksport tabel krzy?owych, przypisanie adresu IP do województwa dla respondentów z Polski.
Kategoria:   Us?ugi
Marketing > Badania rynku
Media > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Call Center
Serdecznie zapraszamy na stron? internetow? firmy Contact Center. Nasza firma jest najwi?ksz? w Polsce firm? outsourcingow? specjalizuj?c? si? w sektorze dzia?alno?ci call center. Posiadamy ponad 10-letnie do?wiadczenie w bran?y call center oraz telemarketingu i telesprzeda?y. Nasze do?wiadczenie pozwoli?o nam na stworzenie doskonale dzia?aj?cych rozwi?za? dla wielu usatysfakcjonowanych klientów. Nasze lokalizacje znajduj? si? w miastach jak Warszawa, Pozna?, Gda?sk, Katowice, Ciechanów, Tczew, Rawa Mazowiecka, Kielce, Sosnowiec i Rzeszów. Zajmujemy si? wsparciem sprzeda?y, obs?uga infolinii klienta, helpdeskiem i servicedeskiem, doradztwem biznesowym oraz badaniami marketingowymi. Oferujemy tak?e studio nagra? i wirtualne contact center. Stosujemy nowoczesne kana?y komunikacji takie jaki telefon, internet, e-mail, SMS, fax, IVR, VoIP. Realizuj?c nasze projekty dopasujemy je do potrzeb i oczekiwa? klienta.
Kategoria:   Marketing > Badania rynku

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: