Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Marketing > Public relations  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. NLP
Dr Dariusz Tworzyd?o jest ekspertem od public relations, niedawno zosta? wybrany do Rady Etyki PR. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz badania na temat NLP oraz public relations. Zapraszam na stron? gdzie znajdziecie Pa?stwo informacji na temat dzia?alno?ci Pana Tworzyd?o oraz na temat kszta?towania wizerunku. Zapraszam na moj? prywatn? stron? gdzie znajdziecie Pa?stwo nieco wi?cej informacji o mnie.
Kategoria:   Marketing > Public relations

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Public relations
KongresPR jest cyklicznym corocznym spotkaniem osób na co dzie? zajmuj?cych si? public relations (PR) oraz osób dla których kszta?towanie wizerunku sta?o si? pasj?. Kongres zrzesza osoby oraz instytucje miasta Rzeszów, które ukszta?tuj? Twój wizerunek. Na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo wszelkie informacje na temat kongresu public relations, serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Marketing > Public relations

Data dodania: Jul 2, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Projekty graficzne
Rallymedia.pl to zespó? profesjonalistów, którego misj? jest ?wiadczenie najwy?szej jako?ci us?ug medialnych. Dzia?ania public relations, fotografia sportowa, tworzenie stron internetowych, kreowanie wizerunku i marketing sportowy to tylko kilka z wielu naszych specjalizacji. Posiadamy bogate archiwum fotografii, w którym ka?dy znajdzie interesuj?ce go zdj?cie. Z w?asnych lub dostarczonych materia?ów wykonujemy równie? projekty graficzne plakatów, kalendarzy, ulotek, pocztówek, elementów graficznych stron www i wiele innych.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron
Marketing > Public relations

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Copywriting
Sofista realizuje us?ugi z zakresu szeroko rozumianego copywritingu. Piszemy artyku?y sponsorowane, tworzymy slogany, przygotowujemy informacje prasowe, tre?ci mailingow, propozycje nazw dla firm oraz wiele innych. Sofista realizuje us?ugi z zakresu szeroko rozumianego copywritingu. Piszemy artyku?y sponsorowane, tworzymy slogany, przygotowujemy informacje prasowe, tre?ci mailingow, propozycje nazw dla firm oraz wiele innych.
Kategoria:   Marketing > Public relations

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Agencja Public Relations
Triple PR to agencja ?wiadcz?ca profesjonalne us?ugi Public Relations. Agencja specjalizuje si? w tworzeniu i wdra?aniu kompleksowych strategii PR. Realizuje projekty z ró?nych obszarów - od Brand PR po PR korporacyjny. Konsultanci Triple PR posiadaj? du?e do?wiadczenie w zakresie Public Relations, które zdobyli pracuj?c dla takich polskich i mi?dzynarodowych marek.
Kategoria:   Marketing > Public relations
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > W

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Triple PR - Agencja Public Relations - Strona g?�??wna
Triple PR to agencja ?wiadcz?ca profesjonalne us?ugi Public Relations. Agencja specjalizuje si? w tworzeniu i wdra?aniu kompleksowych strategii PR. Realizujemy projekty z ró?nych obszarów – od Brand PR po PR korporacyjny. Konsultanci Triple PR posiadaj? du?e do?wiadczenie w zakresie Public Relations, które zdobyli pracuj?c dla takich polskich i mi?dzynarodowych marek.
Kategoria:   Marketing > Public relations
Regionalne > Europa > Polska > Miejscowo?ci > W
Aktualno?ci i media

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Zarz?dzenie w sytuacji kryzysowej
Exacto jest profesjonaln? firm? marketingow? z pot??nym zapleczem do?wiadczenia oraz zespo?em kreatywnych zawodowców. Ka?de zlecenie powierzone naszej firmie jest dla nas wyzwaniem, któremu próbujemy sprosta? najlepiej jak potrafimy. W zasi?gu naszej oferty znajduj? si? public relations (RR), relacje z mediami, komunikacja wewn?trzna oraz komunikacja marketingowa.
Kategoria:   Marketing > Public relations

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: