Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Marketing > Reklama > Kreacja  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Avant-Pop Publishing
Avant-Pop Publishing to agencja koncertowa i studio nagra?. Dzia?alno?? studia to m.in. realizacja spotów radiowych, ud?wi?kawianie (tak?e stron internetowych), komponowanie dla radia i TV, rekonstrukcja nagra?.

Firma Avant-Pop Publishing specjalizuje si? w obs?udze koncertów i eventów. Wa?nym elementem dzia?alno?ci Avant-Pop Publishing s? równie? postprodukcja, cyfrowy monta? d?wi?ku, dubbing, nagrania lektorskie, restaurowanie nagra?, odszumianie. Miejscem dzia?alno?ci firmy jest Wroc?aw.
Kategoria:   Marketing > Reklama > Kreacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: