Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
marmur
ID linku 2864
Url http://www.stoneo.pl
Opis Jeste?my liderem w projektowaniu indywidualnym produktów z kamienia naturalnego jak marmur, granit, wapie?, piaskowiec oraz wiele innych. Specjalizujemy si? w tworzeniu projektów na indywidualne zamówienie. Nale?ymy do jednych z nielicznych firm realizuj?cych us?ug? kompleksowej obs?ugi klienta w zakresie doradztwa jak i projektowania. Lata do?wiadczenia s? gwarancj? jako?ci produktów oferowanych przez nas dla ka?dego klienta. Nasz zespó? projektowy artystów, grafików komputerowych czy rze?biarzy realizuje projekty daj?ce gwarancj? perfekcji artystycznej. Firma zajmuje si? tak?e budow? luksusowych domów daj?c klientom gwarancj? najwy?szej jako?ci wykonania, a na ?yczenie luksusu i posiadania nietuzinkowych nieruchomo?ci oraz know-how, którym dzielimy si? z naszymi klientami. Zapraszamy wszystkich pt. klientów do obejrzenia przyk?adowych produktów oferowanych przez nasz? firm? a b?d?cych wyposa?eniem domów ju? zrealizowanych. W celu najbardziej obrazowej wizualizacji przygotowali?my dla Pa?stwa oprócz zwyk?ych cyfrowych zdj??, zdj?cia panoramiczne wykonane w technologii 360 stopni. Zapraszamy do ich obejrzenia w naszej galerii.
Kategoria Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Słowa kluczowe kominki   marmur   granit   kominki marmurowe   kominki tradycyjne   fontanny   gazebo
Data Jan 23, 2011
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
marmur
Ocena gościa

 Other links at Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
1. Parapety
  Centrum Us?ug Budowlanych i Dekoracyjnych CubiD w swojej bogatej ofercie posiada naturalne kamienie do wyka?czania wn?trz. Znajdziecie Pa?stwo u nas zarówno te popularne kamienie jak granit, marmur, czy trawertyn, jak równie? te mniej znane: bazalt, ?upki. Wszystkie nasze produkty s? doskona?ej jako?ci, dzi?ki czemu wyko?czone za ich pomoc? wn?trza, s?u?y? nam b?d? przez wiele lat. Kamienie naturalne z roku na rok staj? si? coraz bardziej popularne, z nasz? firm? macie Pa?stwo pewno?? wysoko gatunkowych kamieni w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy go granit, marmur i inne wyroby kamieniarskie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > Wyko?czeniowe
Budownictwo > Materia?y > Wyposa?enie


2. marmur
  Jeste?my liderem w projektowaniu indywidualnym produktów z kamienia naturalnego jak marmur, granit, wapie?, piaskowiec oraz wiele innych. Specjalizujemy si? w tworzeniu projektów na indywidualne zamówienie. Nale?ymy do jednych z nielicznych firm realizuj?cych us?ug? kompleksowej obs?ugi klienta w zakresie doradztwa jak i projektowania. Lata do?wiadczenia s? gwarancj? jako?ci produktów oferowanych przez nas dla ka?dego klienta. Nasz zespó? projektowy artystów, grafików komputerowych czy rze?biarzy realizuje projekty daj?ce gwarancj? perfekcji artystycznej. Firma zajmuje si? tak?e budow? luksusowych domów daj?c klientom gwarancj? najwy?szej jako?ci wykonania, a na ?yczenie luksusu i posiadania nietuzinkowych nieruchomo?ci oraz know-how, którym dzielimy si? z naszymi klientami. Zapraszamy wszystkich pt. klientów do obejrzenia przyk?adowych produktów oferowanych przez nasz? firm? a b?d?cych wyposa?eniem domów ju? zrealizowanych. W celu najbardziej obrazowej wizualizacji przygotowali?my dla Pa?stwa oprócz zwyk?ych cyfrowych zdj??, zdj?cia panoramiczne wykonane w technologii 360 stopni. Zapraszamy do ich obejrzenia w naszej galerii.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?


3. P?ytki pod?ogowe
  Oferta zak?adu kamieniarskiego Rogala zawiera zarówno najbardziej popularne kamienie jak granit i marmur, jak równie? te jeszcze mniej znane na rynku jak trawertyn. Kupuj?c u Rogali macie Pa?stwo pewno?? doskona?ej jako?ci wyrobów oraz mi?ej i pomocnej obs?ugi. Wytwarzamy równie? p?ytki granitowe oraz marmurowe, które ciesz? si? w Polsce du?ym zainteresowaniem. Je?li interesuje Pa?stwa granit, marmur lub trawertyn - zapraszamy do Rogali.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?


4. Granit
  Jednym z najcz??ciej wykorzystywanych kamieni w budownictwie jest granit. Znajduje on wiele zastosowa? przy wyka?czaniu budynków mieszkalnych oraz biurowych. Granit jest równie? bardzo popularnym materia?em na nagrobki, jego bogata kolorystyka potrafi zaspokoi? wymagania prawie ka?dego klienta, ponadto granit jest bardzo trwa?ym kruszywem. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?, któr? znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?


5. P?ytki granitowe
  Strona firmowa przedsi?biorstwa A.D.T. Marmur i Granit s.c. specjalizuj?cego si? w dystrybucji p?yt oraz p?ytek wykonanych z marmuru, granitu, piaskowca oraz ?upków kwarcytowych. Firma sprowadza najlepszej jako?ci surowiec z takich krajów, jak: Hiszpania, Portugalia, W?ochy czy Egipt. Ró?norodna kolorystyka oraz wytrzyma?o?? pozwala u?ywa? oferowane kamienie przy wykonywaniu parapetów, elewacji zewn?trznych, blatów kuchennych lub posadzek, czyli wsz?dzie tam, gdzie wa?na jest wysoka estetyka.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y > Kamieniarstwo i kamie?
Budownictwo > Materia?y > ?ciany i pod?ogi
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com