Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29
Meco - twój zintergrowany ?wiat
ID linku 452
Url http://www.meco.pl/
Opis Meco System Sp. z o.o. Projektuje i produkuje urz?dzenia i systemy s?u??ce ochronie obiektów i mienia od 1992 roku. Specjalizujemy si? w rozwi?zaniach z zakresu monitoringu i zarz?dzania bezpiecze?stwem oraz ochron? obiektów wymagaj?cych szczególnego nadzoru takich jak:wi?zienia, banki,laboratoria,bazy paliwowe,bazy wojskowe itp

Firma posiada w?asny pion rozwoju zatrudniaj?cy do?wiadczonych projektantów wspó?pracuj?cych z akredytowanymi jednostkami badawczymi, a wszystkie urz?dzenia produkowane przez MECO opracowywane s? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami bezpiecze?stwa, co potwierdzone zosta?o odpowiednimi certyfikatami.

Ci?g?a praca nad nowymi konstrukcjami oraz dostosowanie wzornictwa do wysokich wymaga? klientów sprawiaj?, i? nasze urz?dzenia s? wykorzystywane przez stale powi?kszaj?ce si? grono odbiorców.
Kategoria Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Elektronika i elektrotechnika
Słowa kluczowe anti-shoplifting systems   bramki antykradzie?owe   detektory metali   systemy zarz?dzania budynkami   zamki elektromagnetyczne
Data May 16, 2009
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  

Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Meco - twój zintergrowany ?wiat
Ocena gościa

 Other links at Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
1. Meco - twój zintergrowany ?wiat
  Meco System Sp. z o.o. Projektuje i produkuje urz?dzenia i systemy s?u??ce ochronie obiektów i mienia od 1992 roku. Specjalizujemy si? w rozwi?zaniach z zakresu monitoringu i zarz?dzania bezpiecze?stwem oraz ochron? obiektów wymagaj?cych szczególnego nadzoru takich jak:wi?zienia, banki,laboratoria,bazy paliwowe,bazy wojskowe itp

Firma posiada w?asny pion rozwoju zatrudniaj?cy do?wiadczonych projektantów wspó?pracuj?cych z akredytowanymi jednostkami badawczymi, a wszystkie urz?dzenia produkowane przez MECO opracowywane s? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami bezpiecze?stwa, co potwierdzone zosta?o odpowiednimi certyfikatami.

Ci?g?a praca nad nowymi konstrukcjami oraz dostosowanie wzornictwa do wysokich wymaga? klientów sprawiaj?, i? nasze urz?dzenia s? wykorzystywane przez stale powi?kszaj?ce si? grono odbiorców.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Elektronika i elektrotechnika


2. Prywatny detektyw
  Jeste?my firm? detektywistyczn? polecaj?c? swoje us?ugi w zakresie: sprawdzania wiarygodno?ci partnerów, sprawdzania stanu maj?tkowego, ochron? znaków towarowych, spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, dokumentacji w sprawach rozwodowych i wielu innych.Poszukujemy osób zaginionych a w tym wypadku czas gra bardzo wa?n? rol?. Robimy tak?e ekspertyzy daktyloskopijne i grafologiczne. Rozwi??emy ka?dy twój problem.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona


3. Alarmy Bydgoszcz
  Firma TECHNIKA ALARMOWA powsta?a w 1999 roku. Firma specjalizuje si? w projektowaniu, monta?u, modernizacji oraz konserwacji Elektronicznych Systemów Zabezpiecze?. Firma posiada koncesj? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji nr L-0738/01, autoryzacj? TECHOM-u do klasy SA 2 i SA 4 w zakresie projektowania elektronicznych systemów alarmowych.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Zdrowie > Regionalne


4. Ewidencja czasu pracy - systemy biometryczne
  Firma BioSys proponuje w swojej ofercie czytniki biometryczne rejestruj?ce czas pracy pracowników. Metoda ta daje pracodawcy mo?liwo?? pe?nej oceny wydajno?ci poszczególnych pracowników oraz kontrol? nad ewentualnymi przypadkami ?amania regulaminu pracy. Ponadto systemy biometryczne mo?na integrowa? np. z systemami kontroli dost?pu oraz systemami alarmowymi.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Dobra konsumpcyjne > Biuro


5. Ochrona mienia
  Na co dzie? nie zdajemy sobie spraw?, jak wa?n? rol? w naszym ?yciu odgrywa instytucja ochrony jak i wszystkie tego typu firmy ochroniarskie. Firmy takie zajmuj? si? nie tylko ochron? mienia, ale tak?e ochron? osób i miejsc. Ochron? mienia nie tylko przed z?odziejami.ochrona, firma ochroniarska, biuro ochrony, agencja ochrony, ochroniarz, szko?a ochrony, ochrona osób, ochrona mienia, ochrona obiektów
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com