Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Motoryzacja > Szkolenie kierowców  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. NAUKA JAZDY SIEDLCE - O?rodek Szkoleniowy K.SELIGA
O?rodek Szkoleniowy K.SELIGA powsta? w 2006 r. Organizujemy kursy na prawo jazdy kat B, C, C+E, przygotowujemy do egzaminu, oferujemy jazdy dokszta?caj?ce, dysponujemy dobr? baz? lokalow? oraz nowymi samochodami opel Corsa i MAN. Nasze g?ówne atuty to: do?wiadczona kadra, krótkie terminy kursów w czasie których realizujemy pe?ny program szkolenia, wysoka jako?? i kultura nauczania, umiarkowane ceny.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Nauka Jazdy w Ostro??ce
O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Przygotowanie do egzaminu w mi?ej atmosferze. Tanio i solidnie www.jazda.ostroleka.pl O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Przygotowanie do egzaminu w mi?ej atmosferze. Tanio i solidnie www.jazda.ostroleka.pl O?rodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy prawa jazdy kat B Fiatem Grande Punto po trasach egzaminacyjnych w Ostro??ce. Najtaniej jazdy doszkalaj?ce w Ostro??ce.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Prawo jazdy Warszawa - Kombinator.pl
Je?eli chcecie nauczy? si? je?dzi? samochodem, interesuje Was prawo jazdy warszawa, a mo?e chcecie wzi?? dodatkowe jazdy doszkalaj?ce warszawa, to trafili?cie doskonale! Auto Szko?a Kombinator nie tylko nauczy was wszystkiego od podstaw ale tak?e w zale?no?ci od Waszych potrzeb, zagwarantuje jazdy doszkalaj?ce warszawa. Oferujemy Wam kursy na prawo jazdy warszawa w niezwykle atrakcyjnych cenach. Z nami zdacie wymagane egzaminy w mi?ej i przyjaznej atmosferze a co najwa?niejsze bez stresu. Tak wi?c, je?li prawo jazdy warszawa, to tylko z Auto Szko?? Kombinator. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?!
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Szko?a jazdy, prawo jazdy - Polskie Szko?y Jazdy
Je?li my?lisz o zrobieniu kursu prawa jazdy, ale nie wiesz do której szko?y jazdy si? zapisa? ten serwis jest stworzony dla Ciebie! Znajdziesz tutaj rankingi szkó? i instruktorów tworzone przez by?ych i obecnych kursantów, komentarze na temat o?rodków oraz cenne materia?y pomocnicze i instrukta?owe! Z nami zdasz prawo jazdy za pierwszym razem w rewelacyjnym o?rodku nauki jazdy!
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Szko?a Jazdy QURSANT - Bydgoszcz
Nauka jazdy, prawo jazdy kategoria B, Bydgoszcz ul. K. Ujejskiego 46a tel. – 600 354 556 Oferujemy mi?? i przyjazn? atmosfer? oraz komfortowe warunki szkolenia, gwarantujemy bezstresowe wprowadzenie w ?wiat kierowców. Zaj?cia i ?wiczenia ze znajomo?ci zasad udzielania Pierwszej Pomocy prowadzi dyplomowany Ratownik Medyczny. Szkolenie praktyczne samochodami - jak na egzaminie - Nissan Micra.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Instytucje > Szko?y
Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 7 Ocena: 4.00 Głosów: 4
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Warszawa ortodoncja
Warszawska Szko?a Jazdy SYRENA zosta?a za?o?ona przez ludzi, którzy wykonywany przez siebie zawód traktuj? z wielk? pasj? i zaanga?owaniem. Zatrudnieni instruktorzy posiadaj? du?e do?wiadczenie zawodowe. Dzi?ki wieloletniej praktyce w renomowanych warszawskich o?rodkach szkolenia kierowców, zdobyli odpowiedni? wiedz? i kwalifikacje. Udzia? w prowadzonych przez nas szkoleniach gwarantuje doskona?e przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminów pa?stwowych. Zdajemy sobie spraw? z tego, i? pierwsze kroki w zdobywaniu umiej?tno?ci kierowania pojazdem mog? by? stresuj?ce. Dlatego te? ka?dego kursanta traktujemy w sposób indywidualny. Staramy si? dostosowa? do jego potrzeb i oczekiwa?.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Kursy prawa jazdy kat. A i B - teoria i praktyka - Nauka Jazdy Szczecin
F1 to szko?a nauki jazdy, która szkoli kandydatów na kierowców kat. A1, A i B. Oferujemy teori? weekendow? jak i tygodniow?. Posiadamy sale wyk?adowe zaopatrzone w nowoczesne pomoce do nauki. Terminy zaj?? teoretycznych i praktycznych dostosowane do potrzeb kursantów. Nowoczesny i wysoki poziom kszta?cenia. Umo?liwiamy op?aty za kurs w ratach. Zapraszamy do biura, gdzie przy kawie lub herbacie odpowiemy na Wasze pytania.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Szko?a nauki jazdy Warszawa
Firma szko?a jazdy Warszawa – MONZA oferuje pe?ne zakres szkolenia na prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce dla kandydatów na kierowców. Oferujemy pa?stwu jazdy doszkalaj?ce w okolicach WORD-u na Brudnie, Bemowie oraz przy ul.Radarowej w Warszawie, dysponujemy tam równie? placem manewrowym, tak?e nie spotka Pa?stwa ?adna niemi?a niespodzianka. Umawiamy si? na jazdy doszkalaj?ce na terenie ca?ej Warszawy. Istnieje mo?liwo?? dojazdu po klienta w obr?bie ca?ego miasta.
Kategoria:   Motoryzacja
Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. AutoVIP Nauka Jazdy Wroc?aw
Rzecz nie w tym, aby robi? jak najwi?cej, tylko by zadba? o jako??. Nauka Jazdy we Wroc?awiu. Prowadzimy kursy na prawo jazdy we Wroc?awiu. tel. 71/342-48-28 Jeste?my do dyspozycji przy ul. Traugutta 67.

Nasza szko?a nauki jazdy Wroc?aw istnieje od 2006 roku. Przez ten czas nabrali?my du?ego do?wiadczenia w szkoleniu naszych kursantów. Zatrudniamy do?wiadczon? kadr? instruktorów, dzi?ki której nasze kursy na prawo jazdy Wroc?aw stoj? na najwy?szym poziomie.

Dobrym kierowc? nie jest ten, komu wydaje si?, ?e potrafi dobrze je?dzi?, ale ten, kogo umiejetno?ci przewidywania przewy?szaj? umiej?tno?ci jazdy.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja > Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Nauka i edukacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Kurs prawa jazdy Wroc?aw
Jako nieliczni we Wroc?awiu spe?niamy wymagania i oczekiwania tak naszych kursantów jak i Wroc?awskiego O?rodka Ruchu Drogowego dot. rozpocz?cia egzaminów na nowym typie samochodu - Renault Clio. Obecnie w ofercie naszej szko?y znalaz?a si? mo?liwo?? rozpocz?cia nauki jazdy i przygotowania do egzaminu na tym samochodzie. Dotychczasowy Fiat Panda jest obecnie wycofywany z egzaminów praktycznych i zast?powany w?a?nie Renault Clio! Dzi?ki nam zdasz na pewno! Zapraszamy!

Nasz o?rodek oferuje Pa?stwu najwy?szy poziom szkolenia przygotowuj?cego do egzaminu prawa jazdy kategorii B. Za profesjonalizmem naszej szko?y przemawiaj? m.in. : Do?wiadczeni i wykwalifikowani instruktorzy z przyjaznym podej?ciem do ka?dego kursanta. Nowe samochody. Umiejscowienie o?rodka nie tylko blisko centrum, ale przede wszystkim blisko strefy w której odbywaj? si? egzaminy pa?stwowe, dzi?ki czemu kursant lepiej pozna teren na którym b?dzie egzaminowany. W?asny plac manewrowy zgodny z tym na egzaminie pa?stwowym
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja > Informatyka > Szkolenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: