Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Chemia  

Popular Tags


Kategorie

Organizacje (0)

Wydzia?y i instytuty (0)


Linki
Sortuj wg :
1. Korepetycje ?ód?
Szko?a academic prowadzi korepetycje na wszystkich poziomach z przedmiotów takich jak: j?zyk polski, j?zyk angielski, j?zyk niemiecki, matematyka, fizyka, chemia. Ponadto szko?a prowadzi zaj?cia indywidualne przygotowuj?ce do zdawania certyfikatów z j?zyka niemieckiego i angielskiego oraz zaj?cia indywidualne z j?zyków specjalistycznych - angielski biznesowy, prawniczy, medyczny na ka?dym poziomie, prowadzone przez profesjonalnych trenerów korzystaj?cych z materia?ów autentycznych.
W ofercie szko?y academic s? równie? kursy maturalne i gimnazjalne, które prowadzone s? w ekskluzywnych 5-osobowych grupach.
Szko?a oferuje równie? kursy j?zykowe dla firm, zarówno j?zyka codziennego, jak i j?zyków specjalistycznych. Ka?da oferta jest zindywidualizowana i przygotowana zgodnie z ?yczeniem i potrzebami Klienta.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Chemia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: