Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Portal edukacji finansowej
Portal edukacyjny, adresowany do m?odzie?y, którego celem jest nauka o zarz?dzaniu finansami osobistymi w doros?ym ?yciu, w sposób przyst?pny. Na portalu znajdziemy tak?e gr? ekonomiczno-finansow?, która w formie zabawy przybli?a problem z podejmowaniem decyzji o finansach osobistych w doros?ym ?yciu. Zapraszamy równie? do korzystania ze s?ownika, wyja?niaj?cego terminy ze ?wiata finansów osobistych, bankowo?ci oraz ekonomii, aby u?atwi? ?wiadome podejmowanie decyzji w zakresie Pa?stwa przysz?o?ci finansowej.
Kategoria:   Finanse > Banki > Karty i bankomaty
Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse
Nauka i edukacja > Ekonomia > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. EUROPLAN - pozyskiwanie i zarz?dzanie funduszami z Unii Europejskiej
Strona firmy EUROPLAN zajmuj?cej si? pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej na terenie Szczecina i okolic.

Unia Europejska, fundusze unijne, dotacje unijne w Szczecinie, pozyskiwanie funduszy unijnych w Szczecinie, konsulting finansowy w Szczecinie, fundusze pomocowe

W naszej ofercie proponujemy kompleksow? obs?ug? zainteresowanych skorzystaniem z funduszy pomocowych:

1. wst?pna kwalifikacja planowanego projektu - bezp?atnie,
2. sporz?dzenie wymaganej dokumentacji (wniosek i inne za??czniki, w tym biznesplany),
3. reprezentowanie klienta przed w?a?ciwymi instytucjami (Urz?d Marsza?kowski w Szczecinie, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i inne),
4. wnioski o p?atno??,
5. monitorowanie i sprawozdawczo?? projektu.
Kategoria:   Finanse > Inwestowanie > Doradcy
Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse
Us?ugi > Doradztwo > Fundusze unijne

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Coaching grupowy
Uwa?asz, ?e zarz?dzana przez ciebie grupa nie jest wydajna? Mo?e powiniene? zabra? si? za siebie, proponujemy doskona?e szkolenia mened?erskie, które b?d? niezapomniane i oczywi?cie dajemy gwarantowane skutki, które pomog? ci w pracy. Zarz?dzanie grup? jest wymagaj?ce a my to znacznie poprawimy.mened?er, coaching, zarz?dzanie, szkolenie, szkolenia, zespó?
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. EUROKREDYT - Kredyty Gotówkowe Hipoteczne Konsolidacyjne w EuroKREDYT. Atrakcyjne oprocentowanie z e
EUROKREDYT to atrakcyjne kredyty gotó?wkowe konsolidacyjne hipoteczne. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?? Eurokredyt! Nasze kredyty to najni?sze oprocentowanie kredyt gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny w eurokredycie jest najtaniej!
Kategoria:   Finanse > Banki
Regionalne > Wielkopolskie > Wolsztyn > Biznes
Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: