Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Nauka i edukacja > Informatyka  

Popular Tags


Kategorie

Szkolenia (4)

Wydzia?y i instytuty (0)


Linki
Sortuj wg :
1. Strony internetowe Wa?brzych wizytówki, logotypy, hosting, reklama, plakaty Ca?a Polska
Fiodesign jest to stosunkowo m?oda agencja interaktywna dzia?aj?ca na rynku od grudnia 2009. Projekty na rzecz firmy by?y wykonywane ju? du?o wcze?niej jako osoba fizyczna – dlatego te? portfolio mo?e zadziwi? ilo?ci? wykonanych prac w stosunku do krótkiego czasu istnienia firmy.

Fiodesign do ka?dego zlecenia podchodzi indywidualnie. Naszym celem jest 100% satysfakcja i zadowolenie klienta gdy? naszym sukcesem jest sukces klienta. Ka?da z naszych realizacji wyró?nia si? po?ród innych oryginalno?ci?. Jeste?my gotowi spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych.

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i ci?g?emu rozwojowi jeste?my w stanie podo?a? najtrudniejszym zadaniom i zapewni? kompleksow? obs?ug? w zakresie kreowania wizerunku Pa?stwa firmy w Internecie, jak równie? po za sieci?.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Informatyka

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: