Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Ochrona ?rodowiska > Maszyny i narz?dzia  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Pneumatyczne pompy membranowe. Pompy hydrauliczne
Firma Tech-System specjalizuje si? w sprzeda?y w??y przemys?owych pneumatycznych i hydraulicznych oraz pomp przemys?owych. W naszej ofercie posiadamy pompy membranowe, pompy z?bate, pompy ?rubowe, pompy wirowe, pompy krzywkowe - Tapflo, Varisco, Johnson, Tuthill, Caffini, CDR, PCM, Rotan, Allweiler, Netzsch, Seepex. W??e przemys?owe Semperit, Parker, Rapisarda. Armatura, z??cza Camlock, z??cza Geka, kompensatory.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Maszyny i narz?dzia > Hydrauliczne i pneumatyczne
Regionalne > ?l?skie > Rybnik > Biznes
Ochrona ?rodowiska > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Oczyszczanie wody
Uzdatnianie wody w zak?adach produkcyjnych si? op?aca. Firma Projprzem Eko buduje stacje do uzdatniania wody, dzi?ki czemu mo?na korzysta? z czystej wody pitnej. Woda z uj?? wg??bnych podlega wielo filtracji, jest dezynfekowana. Urz?dzenie sterowane automatyczne ,zapewniaj?ce sta?y obieg czystej wody.Projprzem Eko posiada w swojej ofercie stacje do uzdatniania wody. Je?li interesuje ci? ta tematyka i chcia?by? korzysta? z uzdatniania wody zle? budow? stacji do uzdatniania wody. Woda z uj?? wg??bnych jest filtrowana z wykorzystaniem z?ó? katalitycznych, woda nabiera jako?ci wody pitnej.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. przeno?niki ?limakowe
Przedsi?biorstwo EKOFINN-POL specjalizuje si? w produkcji, instalacji i serwisie urz?dze? s?u??cych ochronie ?rodowiska. Dzia?alno?? firmy koncentruje si? na kierunkach organizacyjnie realizowanych przez trzy dzia?y: Ochrona Wód i Powietrza, Gospodarka Osadowa oraz Dmuchawy. Produkty firmy EKOFINN-POL znane s? z bardzo wysokiej jako?ci, prostoty obs?ugi oraz niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Cechy te s? przyczyn? popularno?ci tych urz?dze? zarówno w?ród projektantów jak i u?ytkowników. U?ytkownicy wysoko ceni? sobie sprawny serwis techniczny firmy zapewniany zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > Maszyny i narz?dzia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: