Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Ochrona ?rodowiska > ?cieki  

Popular Tags


Kategorie

Kanalizacja (1)

Oczyszczalnie ?cieków (3)


Linki
Sortuj wg :
1. Produkcja biogazu
Biogazownie rolnicze produkuj? biogaz, który s?u?y do produkcji energii cieplnej i energetycznej, ale tak?e przetworzony biogaz mo?na u?ywa? jako paliwo silnikowe. Unia Europejska popiera wykorzystywanie biogazowni rolniczej w produkcji energii cieplnej, bo jest to ekologiczne.Biogaz powstaje z biomasy oraz przeróbki odpadów zwierz?cych i ro?linnych. Zalety biogazu s? wielkie, przede wszystkich biogaz daje energi? ciepln? a proces wytworzenia jest ca?kowicie ekologiczny.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > ?cieki

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Oczyszczanie ?cieków z uboju
Firma Projprzem Eko znana jest w tematyce budowania oczyszczalni ?cieków. Mi?dzy innymi buduje biologiczne oczyszczalnie ?cieków, chemiczne Koch dla ?cieków z myjni wagonów, chemiczne reaktorowe Roch, oraz oczyszczalnie dla zak?adów produkcyjnych i fabryk. Stal w?glowa zapewnia niezawodno?? funkcjonowania.Technologie oczyszczania ?cieków s? coraz bardziej unowocze?niane. Budowa oczyszczalni ?cieków to inwestycja, która jest odpowiednia dla przemys?u zwierz?cego, drewnianego, spo?ywczego i innych.
Kategoria:   Ochrona ?rodowiska > ?cieki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: