Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Joga w Krakowie - Pracownia Jogi Maciej Wielobób
Strona www Pracowni Jogi Macieja Wieloboba - kameralnej szko?y jogi w Nowej Hucie w Krakowie. Prowadzimy regularne zaj?cia i warsztaty jogi w kameralnych grupach (do 12 osób) i w przyjaznej atmosferze, sprzyjaj?cej uwolnieniu si? od napi?cia. K?adziemy nacisk na precyzyjn? i dynamiczn? zarazem prac?, jak równie? na indywidualne podej?cie do ka?dego uczestnika zaj??. Pierwsze zaj?cia gratis!
Kategoria:   Ochrona zdrowia
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja
Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Uraz kolana
Staw kolanowy jest najbardziej skomplikowan? struktur? pod wzgl?dem mechanicznym ludzkiego organizmu. Niezwykle wymagaj?c? dla stawu kolanowego dyscyplin? sportu jest narciarstwo zjazdowe. Zdarza si? przy tym sporo urazów. Dodatkowo zwi?ksza cz?sto?? urazów na nartach fakt, ?e bardzo wiele osób traktuje deski jako sport sezonowy, pracuj? intensywnie przez ca?y rok, a nast?pnie chc? nadrobi? ca?oroczne zaleg?o?ci treningowe i je?d?? przez tydzie? bez przygotowania.
Kategoria:   Wydawnictwa > Medycyna
Regionalne > Dolno?l?skie > Boles?awiec > Zdrowie
Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Medycyna naturalna
Firma Imperium Zdrowia istnieje na rynku ju? od 1995 roku. Nasza dzia?alno?? skupia si? wokó? takich dziedzin jak: medycyna naturalna, medycyna holistyczna. Zaj?li?my pierwsze miejsce w rankingu Imperium Zielarnia. Nasza dzia?alno?? opiera?a si? na sprzeda?y zió?, materacy gorczycowych, zdrowotnych wk?adek Kazimierza Piotrowicza i innych. Po przestudiowaniu cudownej terapii doktora Gersona, skupili?my swoje dzia?ania na za?o?eniu w Polsce Instytutu dr Gersona. Instytut ten b?dzie informowa? o badaniach Gersona oraz o jego osi?gni?ciach w leczeniu raka.
Kategoria:   Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Flawonoidy to zdrowie !!!
Dzi?ki flawonoidom czyli ro?linnym przeciwutleniaczom dajesz swojemu organizmowi wszystko co najlepsze. S? to bardzo mocne antyoksydanty, których w obecnych czasach bardzo potrzebujemy. Dbasz profilaktycznie o swój organizm, nara?ony na wiele chorób takich jak choroby- serca, nowotwory, p?uc, jelit, ko?ci, mi??ni, cukrzyca. A tak?e oddalasz od siebie procesy starzenia. Zapraszamy na nasz? stron? !!!
Kategoria:   ?ywno??
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Onkologia
Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Centrum Leczenia Zatok
Klinika MML zajmuje si? diagnozowaniem oraz leczeniem chorób zatok. Posiadamy nowy sprz?t i do?wiadczony personel. Dysponujemy gabinetami diagnostycznymi i zabiegowymi, wyposa?onymi w sprz?t ?wiatowej klasy. Utrzymujemy sta?y kontakt z renomowanymi o?rodkami za granic? i krajowymi o podobnym charakterze. Sposób leczenia schorze? z jakimi do Centrum Leczenia Zatok zg?aszaj? si? pacjenci, dobiera si? indywidualnie do ka?dego przypadku.
Kategoria:   Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Masa??e Sopot
masa? klasyczny limfatyczny odchudzaj?cy cynamonowo czekoladowy ciep?ymi kamieniami masa? miodem masa? dla dzieci i kobiet w ci??y terapia manualna terapia czaszkowo krzy?owa sesje oddechowe akupresura stóp shiatsu ayurweda aromaterapia masa? g?owy masa? twarzy masa? i terapia dzwiekiem mis tybeta?skich masa? zio?owymi stemplami numerologia i terapia sesje oddechowe i regresingowe coahing
Kategoria:   Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Toru? > Zdrowie
Ochrona zdrowia > Medycyna alternatywna
Regionalne > ?l?skie > Rybnik > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: